Biedans: Bienes dansespråk

Disse insektene finner mat og kommuniserer hvor den er til sine medbier gjennom biedans.
Biedans: Bienes dansespråk

Siste oppdatering: 28 november, 2020

Hvordan honningbier finner mat er et spørsmål som har fascinert naturforskere i århundrer, da kommunikasjon mellom mange dyr fortsatt er en hemmelighet for etologer. Relativt nylig ble biedans, et komplekst system for kommunikasjon gjennom kroppsbevegelser, oppdaget. Les videre for å lære mer om denne kuriøse og sofistikerte atferden.

Biedans: Bienes hemmelige språk

Honningbier (Apis mellifera) er insekter med en kompleks sosial struktur. De bor i bikuber og spiser nektar fra blomster i naturen. Derfor spiller de en nøkkelrolle for pollinering av økosystemer og vedlikehold av flora.

Vi kjenner biedansen som et komplekst kommunikasjonssystem som arbeiderbier bruker. Gjennom denne dansen overfører de til resten av bikuben retningen og avstanden til blomstene de har funnet. De gjør det gjennom en serie bevegelser og “vrikking” på kroppen.

Selve dansen er basert på to prinsipper: vinkling og varighet. Vinklingen angir matens retning i forhold til solen og dansens varighet indikerer avstanden. I neste avsnitt vil vi gjennomgå disse konseptene.

Bie pollinerer en blomst

Typer biedans

I det store og hele finnes det to typer biedans: En runddans og en dans med vrikking. Når en matkilde er mindre enn 50 meter fra arbeideren, utfører den en runddans. Varigheten av dansen indikerer avstanden til matkilden, men uten å spesifisere retningen.

Vrikkedansen finner sted når bien har funnet matkilden mer enn 150 meter unna. Arbeideren som utfører den, flyr i en rett linje, kommer tilbake i en halvsirkel til startpunktet og utfører deretter en motsatt og symmetrisk bevegelse.

Mens den sentrale bevegelsen utføres, utfører bienes kropp en “vrikking” fra side til side. Samtidig avgir den en lavfrekvent lyd. Hvor lenge vrikkingen varer er en grov indikasjon på avstanden til blomstene.

Vinkelen markerer retningen

Som vi har sett, er representasjonen av avstanden blomstene ligger ganske enkel. Imidlertid er det mer komplisert å forstå hvordan biene kommuniserer retningen maten ligger i.

Biene bruker bikaken som et kart for å representere bikubens omgivelser. Vinkelen som bien tar i forhold til den vertikale delen av bikaken er nøkkelen. Hvis bien ønsker å indikere at blomstene er i retning av solen, vil den gjøre den vrikkende delen i retning av taket på bikuben og omvendt.

Hvis retningen er en bestemt vinkel, si 60 grader vest for solen, vil bien gjøre den vinkelen mot vertikalen. Dermed kjenner disse bevingede insektene retningen til matkildene sine med en relativt kompleks dans.

En tålmodig og avbrutt etterforskning

Dette systemet ble oppdaget av den østerrikske etologen Karl Von Frisch, en kjent forsker på disse insektene som begynte å jobbe på 1930-tallet. Etter at nazistpartiet kom til makten i Tyskland, ble han imidlertid fjernet fra sitt ansvar grunnet jødiske forfedre.

På grunn av en forferdelig pesten i bikubene i Bayern ble han likevel bedt om å prøve å stoppe den, og han var i stand til å fortsette forskningen. Til slutt, etter mye innsats, klarte han å demonstrere denne mekanismen, som ga ham Nobelprisen i fysiologi i 1973.

Kan vi kommunisere med bier?

Nå som vi har lært hvordan biedansen fungerer, kan vi utforske noen muligheter som åpner seg. En av dem er å kommunisere med disse intelligente skapningene, det vil si å etterligne dansen deres for å se om de ville være i stand til å tolke den riktig.

En gruppe forskere fra Harvard University begynte å jobbe med RoboBee, en liten robot formet som et insekt.

Denne enheten er veldig nyttig for å samle inn miljødata takket være den lille størrelsen og allsidigheten, og ved denne anledningen ble den brukt til å analysere dyrs atferd. RoboBee ble introdusert i et bikube, og etterpå imiterte den den velkjente dansen.

Et eksempel på bedansen
En skjematisering av biedansen.

Som forskerne forventet, dukket det opp en gruppe bier akkurat på det stedet dansen indikerte. Kort sagt, som vi kan se, tillater teknologi oss å lære mye mer om dyr, og til og med kommunisere med dem.

Det kan interessere deg ...
Har dyr emosjoner?
My AnimalsLes det hos My Animals
Har dyr emosjoner?

Kjæledyreiere vil gjerne erklære at dyr har emosjoner. Alle dyr (i hvertfall fugler og pattedyr) har ulik personlighet, og dette er godkjent av vit...