Helse

Kjæledyrenes helse er utrolig viktig. I denne seksjonen prater vi om våre dyrs vanligste sykdommer, behandlinger og nødvendig omsorg.

Har dyr emosjoner?
Har dyr emosjoner?

Enhver kjæledyreier vil gjerne erklære at dyr har emosjoner. Hvert dyr (i det minste fugler og pattedyr) har en ulik personlighet, og dette er godkjent av vitenskapen. Men ting blir…

Hva gjør en dyreetolog?
Hva gjør en dyreetolog?

En dyreetolog er en spesialist innen zoologi, som analyserer og prøver å forstå årsakene bak atferden til en dyreart. De gjør dette ved å studere artens evolusjonære grunnlag og utviklingen…