Forskjeller mellom komparativ psykologi og etologi

Komparativ psykologi og etologi prøver å forklare dyrs atferd på en vitenskapelig og nøyaktig måte.
Forskjeller mellom komparativ psykologi og etologi

Siste oppdatering: 04 februar, 2020

Akkurat som alle andre biologiske karakteristikker, er atferd noe som kan måles, og komparativ psykologi og etologi er to forskjellige måter å gjøre dette på.

Hva er komparativ psykologi?

Komparativ psykologi studerer likhetene og forskjellene i dyrs atferd. Spesielt fokuserer det på å løse forskjellige problemer gjennom læring.

Hva er etologi?

Etologi er den vitenskapelige studien av dyrs atferd, særlig ved å bruke en definisjon av atferd som et sett av observerbare aktiviteter som dyret utfører i relasjon til omgivelsene og nervesystemet sitt.

Historien om studiet av dyrs atferd

Tidlige studier på dyrs atferd var skriftlige beskrivelser, og vi kan finne et tidlig eksempel i Aristoteles arbeid, Historia Animalium.

I løpet av middelalderen dukket det opp fantastiske detaljer i disse beskrivelsene. Illustrasjonene stemte faktisk ikke overens med virkeligheten, og folk beskrev dyr med magiske termer som et resultat av legender og folklore.

Så begynner vi fra det syttende århundre og fremover å finne mer forseggjorte verk, inkludert noen om fuglesang eller hvordan fugler lager reir.

I løpet av det nittende århundre, med teoriene om Lamarck og Darwin, ble evolusjonen en viktig del av å beskrive dyreatferd. Mange forskere begynte å komme med påstander om dyreintelligens og også å gjennomføre atferdseksperimenter.

En mus som studeres på et laboratorium

I løpet av det tjuende århundre delte eksperimentelle studier seg i to forskjellige tanker:

 • Behovisme eller den amerikanske skolen. Denne tankegangen studerer hvordan dyr løser problemer ved å lære i et kunstig miljø, for eksempel et laboratorium. Dette førte igjen til teorier om positiv og negativ forsterkning.
 • Innatisme eller Europaskolen. Dette fokuserer på atferden til dyr i deres naturlige miljø. Biologen Oscar Heinroth er en spesielt viktig forsker og var den første som brukte den definisjonen av etologi som vi kjenner i dag.

Hvordan studerer man atferd i etologi?

Fordi det er en vitenskap, må forskere trekke konklusjoner ved å måle og analysere data. I etologi analyseres atferd ved å bruke Heinroths fire sentrale standarder:

 1. Dyret må observeres i sitt naturlige miljø.
 2. Det skal ikke være noen innblanding fra observatøren.
 3. Atferdstrekk må deles inn i diskrete enheter som kalles mønstre.
 4. Disse mønstrene må være observerbare, kvantifiserbare og differensierbare.
En mann som observerer dyrelivet som en del av komparativ psykologi og etologi

Hvert atferdstrekk har også en forklaring som skal forholde seg til dyrets utvikling, evolusjon, funksjonalitet og biologi. Zoologen Tinbergen definerte følgende tilnærminger:

 • Ontogenetisk: Prøver å forklare på hvilket tidspunkt et visst atferdstrekk dukker opp i dyrets utvikling.
 • Årsak: Inkluderer nevronale, morfologiske og fysiologiske mekanismer som gjør atferdstrekket mulig.
 • Filogenetisk: Studerer hvordan et atferdstrekk har utviklet seg til i dag.
 • Funksjonell: Begrunner hvorfor naturlig seleksjon har foretrukket dette atferdstrekket.

Forskjeller mellom komparativ psykologi og etologi

Selv om de to historisk sett er i slekt, og deres distinksjoner har vært uklare, er det noen små nyanser som skiller dem fra hverandre:

 • Etologi har sitt opphav i Europa, mens komparativ psykologi ble populært i USA.
 • Komparativ psykologi er en del av psykologi, mens etologi er nærmere zoologi.
 • Etologi legger mer vekt på en arts instinkt og naturlige atferd, mens komparativ psykologi fokuserer på læring og utvikling av atferdsteorier.
 • Metodene som brukes i komparativ psykologi fokuserer på laboratoriumarbeid og responser på forskjellige variabler. Etologi bruker derimot observasjon i felt uten innblanding fra observatøren.

Imidlertid tar begge vitenskapene i hovedsak sikte på å forstå det samme: hvordan og hvorfor et atferdstrekk oppstår.

Det kan interessere deg ...
Hundens etologi – Forstå hundens problemer
My Animals
Les det hos My Animals
Hundens etologi – Forstå hundens problemer

Når det gjelder hunder, hjelper hundens etologi eiere, veterinærer og forskere å forstå normal dyreatferd for å kunne oppdage helseproblemer. • Universidad de Córdoba. Introducción al estudio del comportamiento.
 • Marc Richelle. Apuntes de Psicología, 2012, Vol. 30 (1-3), págs. 93-98. Número especial: 30 años de Apuntes de Psicología.
 • Fernández Rios, Luis Psicología comparada, etología y salud mental. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 19, núm. 2, 1987, pp. 195-220. Fundación Universitaria Konrad Lorenz
  Bogotá, Colombia.

Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.