Hvilke sykdommer deler mennesker og hunder?

Hunder er kjent for å være menneskets beste venn. Dessverre er det ikke bare det faktum at vi trives i hverandres selskap som vi mennesker og hunder deler. Vi blir også utsatt for en rekke av de samme sykdommene. Finn ut hvilke sykdommer mennesker og hunder deler ved å lese videre.
Hvilke sykdommer deler mennesker og hunder?

Siste oppdatering: 12 mars, 2019

Selv om vi har en tendens til å tro at mennesker og hunder er forskjellige i alt, og også når det kommer til hvilke sykdommer vi kan lide av, så er sannheten den at enkelte sykdommer kan man ha uavhengig av om man er et menneske eller en hund.

Det er vittig å oppdage hvordan veterinærer blir overrasket over hvor lik deres karriere ender opp med å være menneskelig medisin. Begge kan lære mye av hverandre når det kommer til vår helse.

Hjertesykdommer

sykdommer mennesker og hunder deler

Ettersom at de har et hjerte som er svært likt vårt så kan mennesker og hunder lide av lignende problemer, som arytmi og hjerteinfarkt. Noen hunderaser er mer utsatt for å lide av infarkt da de tydelig har en mer nervøs oppførsel.

Brystkreft

Dette er en av de mest nevnte sykdommene i verden de siste årene, relatert til mennesker og hunder. Man har imidlertid også funnet brystkreft hos ulike pattedyr som jaguar, tiger, kenguru, hval, alpakka og lama.

Hud- og benkreft

Man har diagnostisert enkelte dyr med sykdommer som hudkreft. Hos hunder av rasen golden retriver finner man mange tilfeller av en type benkreft kalt osteorsarkom.

Fedme og diabetes

Oftere enn det som ville være ønskelig så finner man tilfeller av fedme hos hunder i utviklingsland. Den behandlede maten og mangel på fysisk aktivitet hos hunder som lever innendørs forårsaker disse sykdommene hos våre kjæledyr.

Leptospirose

Leptospirose er en sykdom som kan påvirke så vel mennesker som hunder. Hunden kan overføre denne sykdommen til resten av familien som den lever sammen med. Dette helseproblemet stammer fra en liten bakterie som lever i vann.

Leptospirose kan ramme mennesker og hunder i hele verden. Til tross for at dette er forårsaket av en liten bakterie som elsker vann, så er denne mer vanlig i varme klima med høy luftfuktighet.

Smitteinfeksjonen oppstår når vi kommer i kontakt med vann eller vi inntar væske med denne bakterien. Hvis et kjæledyr er smittet så vil risikoen øke for de personene som bor sammen med dyret.

Selv om det finnes en vaksine mot denne sykdommen så er den ikke alltid effektiv, og et infisert dyr vil kunne overføre denne sykdommen til sine eiere. Selv om det ikke finnes en garanti mot dette, så vil en vaksinasjon av hunden være den beste løsningen for å unngå leptospirose. Denne vaksinen blir vanligvis gitt når hunden er 12 eller 13 uker gammel.

Symptomer på sykdommer som er vanlige hos mennesker og hunder

Ved de første tegn på feber hos hunder så vil det være ønskelig å gå til en veterinær, for å kunne gjennomføre korrekt behandling. Hvis vi ser at vår venn er sjaber og mangler matlyst så vil dette være de første symptomene. Ved et hvilket som helst tilfelle av feber hos hunden så vil det være tilrådelig å oppsøke en veterinær. Han eller hun vil kunne gjennomføre rett behandlingsform. En nedslått eller trist oppførsel hos din hund kan også være et signal.

sykdommer som er vanlige hos mennesker og hunder

For å beskytte oss mot smittefarer så bør vi unngå at våre kjæledyr bader i områder som enten er forurensede eller som kan være dette. Landbruks- og landlige områder med dammer eller våt vegetasjon kan være farlige.

I det øyeblikket sykdommen oppdages, så bør vi oppsøke en veterinær så snart som overhode mulig.

Noen studier utført i Spania har oppdaget at hvert år blir mer enn 300 sykdommer overført til personer fra hunder eller katter. Brucellose er den mest utbredte, med mer enn 6000 tilfeller.

Spesialister bekrefter at zoonotiske infeksjoner fører til blindhet, lever-, lunge- og hjertecyster, samt åndedrettsproblemer. I tillegg fører de til deformasjoner hos nyfødte, muskelsmerter og gastroenteritt. I følge eksperter opprettholdes disse infeksjonene på grunn av en forverring av miljøforholdene som disse dyrene lever i og med.

Hydatid cyste

Tendensene de siste årene peker på en reduksjon i infeksjoner forårsaket av hydatid cyste og andre former for sykdommer. Likevel så forsetter ofrene hovedsakelig å være barn, kvinner og hiv-smittede. Sykdommen med størst antall berørte er brucellose, som man mottar gjennom konsumering av melk, fersk ost og kjøtt fra dyr som er berørt av dette. Eksempler er kyr, får og geit.