Hvordan ta best mulig vare på hesten din om sommeren

Elastisiteten til huden eller fargen på tannkjøtt og urin, vil alle være tegn som vil kunne fortelle deg om hesten din har fått i seg nok væske.
Hvordan ta best mulig vare på hesten din om sommeren
Paloma de los Milagros

Skrevet og verifisert av biologen Paloma de los Milagros.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

Kroppstemperaturen hos hester vil øke raskere enn hos andre dyr. På grunn av dette vil hester være mer sensitive overfor høye temperaturer. Det vil derfor være viktig at du lærer deg hvordan du kan ta best mulig vare på hesten din om sommeren. Slik vil du unngå fremtidige plager og problemer.

Hetebølger er en realitet som vil kunne påvirke mange levende vesener. En generell regel når det kommer til hester, er at de burde ha en kroppstemperatur på mellom 37 og 38 grader. Høye kroppstemperaturer på nærmere 40,5 eller 41 grader vil føre til ulike former for helserisiko hos disse dyrene. Dette vil til og med kunne føre til dødsfall.

I denne artikkelen ønsker vi å gi deg en rekke forebyggende råd. Slik vil du kunne sørge for å ta best mulig vare på hesten din også om sommeren.

Slik sørger du for å ta best mulig vare på hesten din om sommeren

Sørg for en bedre ventilasjon i stallen

Det vil være helt avgjørende at du sørger for en bedre ventilering inne i stallen ved hjelp av myke luftstrømmer. Det å åpne opp vinduer og dører vil ikke kun være viktig for å kunne sørge for nok tilgang til oksygen. Dette vil i tillegg føre til at det vil lukte mindre avføring inne i stallen. Lukten fra hesten sin avføring har en tendens til å bli verre i varme temperaturer.

En bedre tilgang til luft bør bli supplert med en grundig rengjøring av stallen og en installasjon av myggnettinger eller andre tiltak som vil kunne redusere mengden av plagsomme insekter.

Øk hesten sin tilgang til rent og friskt vann

Dette er uten tvil et viktig punkt når det kommer til å sørge for at hesten din får i seg nok væske om sommeren. Hesten din bør alltid ha en fortløpende tilgang til rent og friskt vann. I tillegg til å sjekke vannivået, bør du alltid sørge for at vannet til hest en din er rent. Mange sykdommer som hester vil kunne lide av, skyldes en utilstrekkelig rengjøring.

En hest drikker rent og frisk vann.

Du bør tilrettelegge forholdene for et direkte væskeinntak

Til tross for at hesten din har tilgang til en direkte og permanent vannkilde, kan det være at hesten din ikke vil få i seg nok væske. Du kan derfor velge å fukte høyet til hesten med vann. Du kan i tillegg til dette velge å spørre en veterinær om han eller hun kjenner til noen kosttilskudd som vil kunne bremse ned mengden salt hesten mister i varmen. Dette vil kunne vise seg å være nyttig.

Bad hesten din oftere i varmen

På samme måte som for oss mennesker, vil det beste måten å forfriske seg på og sørge for å få i seg nok væske være ved hjelp av en frisk dusj. Du bør forsøke å forhindre at kontrasten mellom de ulike temperaturene blir for stor. Dette kan du regulere ved å starte med å dusje beina til hesten for så og gradvis bevege deg oppover ryggen. Du kan velge å ta i bruk en vannslange eller en fuktig svamp for å gjennomføre denne badingen.

Ta i bruk insektmidler for å ta best mulig vare på hesten din om sommeren

I tillegg til å installere myggnettinger, vil det være nødvendig å ta i bruk ulike insektmidler. Slik vil du kunne sørge for en mindre forekomst av insekter og parasitter. Fra våren starter og frem til slutten av sommeren, vil man kunne oppleve et større antall med organismer som vil kunne skade hestens helse. Sommereksem er for eksempel en vanlig hudsykdom hos hester om sommeren som skyldes gift fra ulike insekter, blant annet knott.

Planlegg når hesten skal være utendørs for å ta best mulig vare på hesten din i varmen

Du bør tenke over når på dagen du velger å trene hesten og la den være ute i frisk luft. Sørg for at hesten ikke befinner seg i solen i løpet av de varmeste timene i løpet av dagen. I tillegg til dette vil det være bedre for hesten om du finner steder med skygge eller trær. Slik vil den kunne søke ly mot varmen. Du bør i tillegg til dette sørge for at hesten har tilgang til rent og friskt vann.

En måte å sørge for å ta best mulig vare på hesten din om sommeren er ved å la den bade oftere.

Undersøk huden for å se om hesten får i seg nok væske

Du vil ved å undersøke huden, kunne finne ut om du tar best mulig vare på hesten din om sommeren. Elastisiteten til huden vil kunne fortelle deg om hesten din får i seg nok væske. Dette kan du sjekke ved å forsiktige klype deler av huden ved hesten sin nakke eller rygg. Du bør følge med på hvor lang tid det tar før huden trekker seg tilbake. I tillegg til dette vil man kunne sjekke fargen på tannkjøttet og urinen til hesten. Tannkjøttet bør være rosa og urinen bør ha en klar farge.

Sjekk hesten din sine vitale tegn

For å kunne sjekke om du tar best mulig vare på hestens helse i varmen, bør du sjekke dyrets vitale tegn. Dette kan du velge å gjøre etter en treningsrunde eller etter å ha badet hesten. Etter å ha senket hesten sin kroppstemperatur, passer det å sjekke hesten sin puls og pust. Du bør sjekke om begge disse har en normal rytme.

Hest er det gårdsdyret som vil trenge mest pleie. Hester er nemlig svært sensitive dyr. For å sørge for at du tar best mulig vare på hesten din under de varme sommermånedene, bør du altså sørge for at hesten får i seg nok væske. Du er nødt til å sørge for at hesten din blir avkjølt både innvendig og utvendig. Dette vil være helt avgjørende for hestens helse.

Det kan interessere deg ...
Ta vare på hesten din om vinteren
My Animals
Les det hos My Animals
Ta vare på hesten din om vinteren

Ta vare på hesten din om vinteren. De lave temperaturene og klimaendringene om vinteren kan påvirke helsen til våre kjæledyr.
Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.