Genetiske sykdommer: Kan hunder ha Downs syndrom?

Downs syndrom eller trisomi 21 er en genetisk sykdom som er eksklusiv for mennesker, og er forårsaket av tilstedeværelsen av en ekstra kopi av kromosom 21.
Genetiske sykdommer: Kan hunder ha Downs syndrom?

Siste oppdatering: 15 januar, 2020

Downs syndrom er en genetisk sykdom som forårsaker en kombinasjon av fysiske og mentale symptomer. Selv om det er relativt normalt hos mennesker, er det veldig sjelden å se dette hos andre arter. Og i tilfelle du har lurt på det: Nei, hunder kan ikke ha Downs syndrom.

Selv om noen hunder kan vise liknende symptomer, er årsaken veldig annerledes. Mennesker og hunder deler mange genetiske lidelser, men Downs syndrom er ikke en av dem.

Hva er Downs syndrom?

Begrepet syndrom refererer til et sett av symptomer som er karakteristikker for én eller flere sykdommer. Downs syndrom forårsaker følgende symptomer:

 • Distinktive ansiktstrekk: Ansiktet er generelt flatt, spesielt rundt neseryggen, øynene er små og mandelformede, mens halsen er kort og ørene små.
 • Varierende grad av kognitiv dysfunksjon. 
 • Dårlig muskelform og uvanlig fleksible ledd.
 • Hørselstap eller kronisk ørebetennelser.
 • Øyeproblemer som grå stær og nærsynthet. 
 • Søvnapné.
 • Hjertedefekter.
 • Andre vanlige problemer inkluderer anemi, problemer med skjoldbruskkjertelen, leukemi, tarmblokkeringer, Hirschsprungs sykdom.
Hunder kan ikke ha Downs syndrom.

Downs syndrom er forårsaket av en kromosomfeil. Mennesker har 46 kromosomer. Av disse 46 kromosomene, blir halvparten gitt av sperma ved befruktningen, mens den andre halvdelen kommer fra egget.

Mennesker med dette syndromet har et ekstra kromosom i kjernen til hver av cellene – 47 i stedet for 46. Mer spesifikt har de en ekstra kopi av kromosom 21, som er grunnen til at lidelsen er kjent som trisomi 21.

Alle arter, både dyr og andre, har et spesifikt antall kromosomer, som inneholder hele kroppens genetiske informasjon. 

Hos andre dyr, som hunder, blir kromosomene delt opp på nøyaktig samme måte – halvparten fra hver forelder. Dermed er det mulig at det kan være en ekstra kopi av en av kromosomene. Men dette betyr ikke at dyret har Downs syndrom.

Kan hunder ha Downs syndrom?

Et liknende syndrom har kun blitt funnet hos ikke-menneskelige primater, som deler 98% av DNA-et vårt. Selv om dette ikke er tilfellet hos hunder og katter, kan de lide av genetiske abnormiteter som forårsaket liknende symptomer. 

Vi er sikre på at du sannsynligvis har lest historier om Downs syndrom hos katter, tigre og hunder på nettet… Disse historiene blir ofte vist med bilder av dyr som ser ut til å ha likende ansiktstrekk som mennesker med dette syndromet. Disse trekkene kan være forårsaket av misdannelse, sykdom eller en genetisk mutasjon, men ikke Downs syndrom.

Selv om du kan finne bilder av katter og hunder med like trekk som mennesker med Downs syndrom, er ikke dette forårsaket av det samme.

Den mest likende lidelsen som er funnet hos dyr forekom i en stamme av laboratoriemus. Forskere skapte en såkalt trisomi-mus for å forske på Downs syndrom på en passende dyremodell.

Ved å skape en ekstra kopi av musens kromosom 16, klarte forskerne å skape en trisomi av genene som liknet de som er funnet i menneskets kromosom 21. Ved å gjøre dette håpet de å kunne studere hvordan disse genene uttrykte seg, og hvor like resultatene av de fysiske og mentale trekkene var mennesker med Downs syndrom. De ville også studere samhandlingen mellom genene, og utviklingen av mulige genterapiteknikker.

Genetiske sykdommer hos hunder

Selv om de ikke kan ha Downs syndrom, kan dyr lide av kognitive funksjonshemninger annet enn trisomi 21. Disse kan være forårsaket av en rekke forskjellige faktorer. For eksempel kognitiv dysfunksjonssyndrom, som man finner hos eldre hunder, som kommer av alderdom. Det er også funnet hos katter, selv om det er langt mindre åpenbart.

Vi deler mange andre genetiske sykdommer med hunder, der noen er resultatet av spesifikke kromosom-mutasjoner, som nattblindhet, grå stær og til og med narkolepsi. Dette betyr at visse arter kan utgjøre gode organismemodeller for å forske på disse sykdommene hos mennesker.

Det kan interessere deg ...
Hoftedysplasi hos hunder: Hva det er og hvordan behandle det
My Animals
Les det hos My Animals
Hoftedysplasi hos hunder: Hva det er og hvordan behandle det

Hoftedysplasi hos hunder: hva dette er og hvordan behandle dette. Hoftedysplasi hos hunder er genetisk og vil for noen hunder være uunngåelig. • Down21.org
 • Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
 • Trisomy for the Down syndrome ‘critical region’ is necessary but not sufficient for brain phenotypes of trisomic mice. Olson L.E., Roper R.J., Sengstaken C.L., Peterson E.A., Aquino V, Galdzicki Z, Siarey R, Pletnikov M, Moran T.H., Reeves R.H.
  Human Molecular Genetics 16: 774-782, 2007
 • Patologías hereditarias en la especie canina. Universidad Complutense de Madrid.

Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.