Hvordan virus endrer dyrs atferd

Har du noen gang lurt på hvordan virus fungerer? Vi vil fortelle deg alt om hvordan virus endrer dyrs atferd i denne artikkelen.
Hvordan virus endrer dyrs atferd

Siste oppdatering: 28 august, 2020

Virus utvikler seg på grunn av deres evne til å tilpasse seg forskjellige verter og omstendigheter. Dette sikrer igjen deres vellykkede overføring. I denne artikkelen skal vi fortelle deg alt om hvordan virus i noen tilfeller endrer dyrs atferd.

Visste du at det finnes noen virus som forandrer dyrs atferd? Det er sant! Gjennom hele deres utvikling har virus skaffet seg forskjellige mekanismer for å tilpasse seg. Dette hjelper til med å sikre overføring fra en vert til en annen. En metode som virus bruker er å endre atferden til levende organismer.

Leddyr som flått, lopper og mygg fungerer ofte som overføringsmidler. Overføringen skjer når et av disse dyrene lever av blod (for eksempel mygg) eller andre stoffer som sevje (for planter).

Hvis stoffet er infisert av et patogen som bakterier, parasitter eller virus, så blir dyret smittet. Deretter biter dyret andre dyr eller mennesker. Dette bittet smitter dyret eller mennesket og gjør dem til en ny vert.

I tillegg til å påvirke overføringsmidlene, så påvirker mange virus vertdyrets sentralnervesystem. Denne infeksjonen i nervesystemet kan forårsake endringer i vertens atferd.

Nå skal vi diskutere noen eksempler på strategier som virus bruker for å fremme overføring.

Virus som endrer atferden til leddyrene som fungerer som overføringsmidler

1. Tomatbronsetoppvirus. Dette viruset tilhører Bunyaviridae-familien. Det påvirker avlinger og endrer spiseatferden deres til dets overføringsmiddel, som er trips. Trips er små insekter som lever av planter.

For det første spiser infiserte hanntrips oftere enn uinfiserte hanner. For det andre stimulerer viruset spytt. Dette fører til at infiserte trips sikler opptil tre ganger mer enn uinfiserte trips. Disse to endringene i dyrenes atferd fører til økt sannsynlighet for at viruset vil overføres til tomaten.

Tomatbronsetoppvirus

I tillegg fører andre virus i denne familien, for eksempel La Crosse (som forårsaker La Crosse encefalitt) og Rift Valley-febervirus, disse overføringsmidlene til å bite oftere.

2. Denguefeber. Gulfebermygg forårsaker sykdommer som gulfeber, dengue og zikafeber hos både dyr og mennesker.

Hos denne arten av mygg bruker hunnene sine luktegenskaper for å finne det beste stedet å legge egg. Viruset påvirker sentralnervesystemet og endrer dets lukteprosess. Deretter utvider denne endringen områdene der hunnen vil legge egg. Som et resultat er viruset i stand til å spre seg til andre områder.

Du kan derfor se hvordan virus endrer dyrs atferd for å utvikle, tilpasse seg og forbedre deres overføring.

Virus endrer dyrs atferd gjennom sentralnervesystemet

Endringer i dyrs atferd kan være endringer i vekt, temperatur, smakspreferanser, inntak av mat og drikke og søvnmønster.

Virus kan spille en direkte rolle i disse atferdsendringene. For eksempel:

 • Hos nyfødte mus skaper viruset som forårsaker Borna en unormal smakspreferanse for salt.
 • Valpesykevirus induserer vekttap hos hunder. På den annen side går 5-10% av infiserte rotter opp i vekt med 300%.
 • Både influensa hos mus og immunsviktvirus hos katter forårsaker endringer i søvnmønster.
 • Kognitiv evne er assosiert med det nevrale systemet og involverer lærings-, hukommelses-, motoriske og motivasjonsaktiviteter.

Virusinfeksjoner kan påvirke den kognitive evnen

Virusinfeksjoner kan påvirke den kognitive evnen direkte eller indirekte.

 • Direkte ruter: Disse inkluderer nevronale cellelesjoner på grunn av virusets egne replikasjon eller fordi komponentene får celler til å bryte sammen. Noen eksempler er rabiesvirus og herpes simplexvirus.
 • Indirekte veier: Viruset skader forskjellige celler gjennom forstyrrelser i mikromiljøet eller som et resultat av vertens immunrespons på infeksjon. Eksperter antyder at multippel sklerose, en autoimmun sykdom, starter med en vedvarende virusinfeksjon.
 • Indirekte veier kan være relatert til utviklingen eller forverringen av nevrodegenerative lidelser, for eksempel Alzheimers og Parkinson.

Virus som er relatert til nevrologiske lidelser

 • Influensa A. Mus som er infisert med dette viruset viser endringer i atferd som er relatert til angst og kognisjon. Disse endringene skyldes vekslinger av genuttrykk som regulerer visse hjernefunksjoner.
Rotte

 • Rabiesvirus. Som du kanskje allerede vet, så forårsaker rabies drastiske endringer i atferden til infiserte verter. En studie som er publisert i Scientific Reports fant faktisk ut at viruset hemmer nevrotransmitterreseptorer som er til stede i sentralnervesystemet.

Virus som påvirker andre organer

 • Hantavirus. Dette viruset overføres gjennom gnagere av forskjellige arter. Viruset forårsaker imidlertid ikke sykdom hos disse gnagerne. I stedet kan viruset overføres til mennesker gjennom gnagernes spytt og avføring. Hos mennesker forårsaker det hantavirus lungesyndrom. Dessuten viser en studie fra Norge at infiserte hanngnagere viste mye mer aggressiv atferd enn uinfiserte hanner.

Årsaken til denne atferdsendringen kan være tilstedeværelsen av viruset i gnagernes lunger, nyrer og testikler. Dessuten fører den økte aggressiviteten til at de biter mer. Som et resultat sprer viruset seg lettere gjennom sårene.

Virus endrer dyrs atferd

Som vi har sett, så kan virusinfeksjoner som påvirker sentralnervesystemet forårsake nevrologiske avvik, samt endringer i atferd. Derfor kan vi klart og tydelig si at virus kan endre atferd.

Når forskere har fått en bedre forståelse av effektene eller kroniske eller vedvarende virusinfeksjoner i sentralnervesystemet, så vil vi kunne bedre forstå hvordan disse atferdsendringene skjer på et molekylært nivå.

Det kan interessere deg ...
5 ting du bør vite om koronavirus hos hunder
My AnimalsLes det hos My Animals
5 ting du bør vite om koronavirus hos hunder

Vi håper å roe noe av frykten din i den følgende artikkelen som inneholder fem ting du bør vite om koronavirus hos hunder. • Glass, G.E., Klein, S.L. and Zink, M.C. (2004) Seoul virus infection increases aggressive behaviour in male Norway rats. Animal Behaviour, 67 (3), pp 421-429.
 • Gaburro, J., Klein, M. et al. (2018) Dengue virus infection changes Aedes aegypti oviposition olfactory preferences. Sci Rep, 8: 13179.
 • Aronsson, F., Beraki, S., Karlsson, H. et al. (2005) Influenza A virus infection causes alterations in expression of synaptic regulatory genes combined with changes in cognitive and emotional behaviors in mice. Mol Psychiatry 10,: 299-308.
 • Tomonaga, K. (2004) Virus-induced neurobehavioral disorders: mechanisms and implications. TRENDS in Molecular Medicine: 10,2. 1471-4914.
 • Hueffer, K., Khatri, S., Rideout, S. et al. (2017) Rabies virus modifies host behaviour through a snake-toxin like region of its glycoprotein that inhibits neurotransmitter receptors in the CNS. Sci Rep: 7; 1: 12818
 • Candice. A., Diane, E. and Gregory, P. (2011) Infection with a plant virus modifies vector feeding behavior. PNAS, 108; 23: 9350-9355.