Hvorfor et kjæledyr skulle trenge en dyreadvokat

Det er mange tilfeller der et dyr trenger tjenester fra en advokat. Fortsett å lese for å finne ut noen eksempler på dette og hvordan disse sakene er regulert.
Hvorfor et kjæledyr skulle trenge en dyreadvokat

Siste oppdatering: 11 juni, 2021

Å adoptere et dyr kommer med ansvar, så vel som juridiske plikter. Dermed må du være klar over dyrets rettigheter og dine plikter overfor dem før du til og med tenker på å adoptere et. Disse inkluderer de tingene du gjør på daglig basis og eventuelle ekstraordinære omstendigheter som kan komme din vei i form av konflikter eller rettssaker. Sjekk ut hvilke tilfeller der et kjæledyr kan trenge en dyreadvokat.

Sannheten er at det i de fleste tilfeller er eierne som trenger tjenester fra en advokat. Det er hovedsakelig fordi de er ansvarlige for skadene som dyret kan påføre en tredjepart. I tillegg blir de ansvarlige for helsen og trivselen til sin dyrevenn.

Noen ganger er det imidlertid dyrene som trenger en advokat foran myndighetene for å kreve sine rettigheter, som ennå ikke er fullstendig vurdert av lovene. I disse paradigmatiske sammenhengene blir handlingen til en dyrerettsadvokat viktig for å garantere deres integritet.

I hvilken grad kan en dyreadvokat bruke loven til å beskytte dyr?

For å bedre forstå denne situasjonen, er det viktig å skille mellom naturlige og juridiske rettigheter. Teoretisk sett bør naturlige rettigheter gis til forsøksdyr og selvbevisste vesener. For eksempel retten til et liv uten fysisk eller psykisk tortur.

To snegler ved siden av EU-flagget

Globale lover anerkjenner imidlertid ikke dyrenes naturlige rettigheter ennå. De fleste grunnlover fortsetter å betrakte dyr som eiendom, eller enda verre, ressurser for menneskelig tilværelse. I alle fall er et dyrs eksistens betinget av et annet [et menneske], og av rettighetene til personen som eier.

På samme måte kan vi under visse omstendigheter betrakte dyr som underlagt juridiske rettigheter. Derfor kan loven beskytte deres fysiske og mentale integritet, så vel som deres rettigheter. Dyr kan likevel trenge en advokat til slutt for å beskytte dem og ivareta deres beste.

I hvilke situasjoner kan et dyr trenge en advokat?

De banebrytende institusjonene i forsvaret av dyrs rettigheter har utforsket loven som et dyrebeskyttelsesverktøy i flere år. Et godt eksempel er Animal Legal Defense Fund, grunnlagt på 1970-tallet. Denne frivillige organisasjonen arbeider utrettelig for å modifisere den juridiske behandlingen som blir gitt til dyr.

Opprinnelig ble saker som krevde rettslig forsvar av dyr ofte fremstilt som ekstragavanser. Dyreloven har imidlertid allerede blitt innlemmet som et emne ved mange universiteter, hovedsakelig i USA.

Fremgangen av dyrerettighetsbevegelsen har vist at juridisk rådgivning kan hjelpe eiere, fagpersoner, beskyttere og staten selv med å bekjempe dyremishandling i alle dens former.

I hverdagen kan en dyreadvokat også hjelpe til med å løse flere juridiske konflikter. La oss se på noen eksempler nedenfor.

En undulat og en kanin på en dommers hammer

Omstendigheter der et dyr kan kreve tjeneste fra en advokat

  • Ved signering av en adopsjonskontrakt eller gjennom brudd på klausulene. Både av personen som adopterer og den som adopterer bort dyret.
  • For anskaffelse av et eksotisk kjæledyr, som garanterer dets juridiske opprinnelse og at prosedyrene er i samsvar med kravene i gjeldende lov.
  • I alternativene for å beskytte et dyrs velferd etter at eieren har dødd. For eksempel måter å inkludere kjæledyr som arvinger, eller sikre at de mottar passende pleie i sitt nye hjem.
  • En advokat kan prioritere dyrets velferd i tilfelle eierne skiller seg og krever felles omsorgsrett.
  • I veiledningen om hvordan du rapporterer dyremishandling eller forsømmelse; for eksempel hva du skal gjøre på kort sikt (eller umiddelbart) for å stoppe mishandlingen.
  • For å forsvaret dyret eller deres verger i tilfeller av uaktsomhet eller veterinær feilbehandling. For eksempel hvordan du iverksetter en handling for å kreve erstatning og forhindre at andre dyr blir offer for upassende prosedyrer eller praksis.
  • En advokat kan representere et dyr etter en ulykke og kreve erstatning for kostnadene ved medisinsk behandling og andre utgifter eller skader.
  • En advokat kan prøve å bevise uskyld eller veilede en eier med hensyn til deres ansvar hvis dyr forårsaker fysisk eller økonomisk skade for tredjeparter.

En nødvendig regulering

Mange beskyttere jobber sammen med dyrevernadvokater og gir også råd til innbyggerne. Å bruke frivillige organisasjoner for dyrerettigheter kan være et godt alternativ for de som ikke har råd til å ansette en advokat. Dette gjelder spesielt når det gjelder en klage på dyremishandling eller andre tilstander som setter et kjæledyrs velferd i fare.

Det kan interessere deg ...
Dyrerettigheter og beskyttelseslover – Fremtidige utfordringer
My Animals
Les det hos My Animals
Dyrerettigheter og beskyttelseslover – Fremtidige utfordringer

Til tross for fremgangen når det gjelder dyrerettigheter og beskyttelseslover, er det fortsatt er en lang vei å gå før vi har et samfunn der disse ...