Lovligheten og reguleringene av transgene dyr

Selv om det har hjulpet med å fremme vitenskap og medisin en stor del de nyeste årene, er det fremdeles mange debatter om lovligheten og begrensningene til genetisk modifisering.
Lovligheten og reguleringene av transgene dyr

Siste oppdatering: 10 september, 2019

Alle dyr skapt gjennom transgenetikk, mest kjent som kloning, blir kalt for “transgene dyr”. Med andre ord er de genetisk modifiserte dyr.

Hva er transgenetikk?

Du har sannsynligvis ikke hørt dette ordet før, fordi vi som regel kaller det for kloning. De grunnleggende prosessene involverer å overføre genetisk informasjon fra én organisme til en annen.

Men forskere overfører ikke generelt sett en hel genetisk kode fra én organisme til en annen under kloning. Før de utfører overføringen, må de plukke opp, fjerne og isolere visse gener.

Så når vi snakker om transgene dyr, snakker vi om å overføre deler av et dyrs DNA til et annet. Det finnes flere potensielle grunner til dette, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon.

Kan man klone hvilket som helst dyr?

I teorien kan man bruke det genetiske materialet (både DNA og RNA) til ethvert dyr for transgenetikk. Dette betyr at det også teoretisk sett er mulig å klone ethvert dyr av enhver art. Selvfølgelig kan dette inkludere mennesker.

Det finnes en rekke arter som allerede har gjennomgått genetisk modifisering i laboratorier. For eksempel insekter, parasitter, fisk, fugler, reptiler og selvfølgelig, pattedyr som den berømte sauen, Dolly. Hun ble den mest berømte av alle transgene dyr i 1996.

Blant alle transgene dyr som finnes, var Dolly den mest berømte.

Fremdeles er størsteparten av transgene prosedyrer utført med rotter. Denne “preferansen” er i all hovedsak grunnet det faktum at de er små og enkle å håndtere. De er også billige å holde, og er veldig tilpasningsdyktige til et liv i fangenskap.

Det faktum at rotter har en lignende genetisk struktur som mennesker er også en stor grunn til at de ofte blir klonet.

Lovligheten til transgene dyr: menneskespørsmålet

Kloningen av sauen Dolly og de negative konsekvensene som dette førte til, gjorde at mange land revurderte lovene sine om begrensningen til genetisk modifisering. Det var det, og muligheten til genetisk modifisering av mennesker, som ble sentrum for debatten.

I 1997, ett år etter kloningen av Dolly, publiserte UNESCO verdenserklæringen om menneskenes genom og menneskerettigheter. I denne uttrykker de helt klart sin misbilligelse over transgenetikk for menneskelig reproduksjon.

Ett år etter dette, i 1998, godkjente Det europeiske råd den første internasjonale reguleringen som forbydde kloningen av mennesker. 19 andre land endret sine forskrifter den samme dagen. Den dag i dag er menneskelig kloning bannlyst i de fleste land i EU og i resten av verden.

Transgenetikk og dyrenes velferd

EU tillater dyrekloning, men det finnes spesifikke begrensninger og reguleringer etablert av det Europeiske parlamentet, og i hvert individuelle land.

Transgene dyr er sterkt regulert i EU.

I Norge for eksempel, finnes det reguleringer omkring dyrekloning. De har alle noe å gjøre med begrensningen av kloning av dyr.

Det gis ikke dispensasjon til:

  • kloning av dyr til matproduksjon
  • kloning av selskapsdyr
  • kloning av utrydningstruede arter

Premisser for dispensasjon:

  • Biologisk og medisinsk grunnforskning og til medisinsk virksomhet
  • Formålet med medisinsk virksomhet skal være å oppnå nye behandlingsmåter og forebyggende tiltak for mennesker og dyr
  • Det må være rimelig balanse mellom dyreetiske hensyn og forventet nytte

Transgene dyr for menneskelig forbruk

En av de største juridiske kontroversene akkurat nå er spørsmålet om vi kan bruke transgene dyr for kjøttet deres og andre produkter. I 2015 godkjente det europeiske parlamentet en lov som ville forby kloningen av gårdsdyr. 

En del av bekymringen deres var for den potensielt uetiske naturen til modifisering av genene til disse dyreartene. Men dersom vi er ærlige, er den virkelige grunnen til at de godkjente den så raskt, at de var bekymret for de negative konsekvensene som produkter fra transgene dyr kunne ha på menneskenes helse.

Samtidig godkjente USA salget av produkter som kommer fra genetisk modifisert laks samme år. Dette gjør dem til de første transgene dyrene skapt for menneskelig forbruk.

I 2015 annonserte Kina også at de hadde lykkes i å modifisere kuer til å bli mer resistente for tuberkulose.

Etter dette har synet vært at Europa har en “konservativ” posisjon når det kommer til kloning. Men folket ser ut til å være enige med sine regjeringer om at man burde bannlyse denne typen kloning. Hva mener du?

Det kan interessere deg ...
83 dyr har blitt reddet fra en ulovlig oppdretter i Colombia
My AnimalsLes det hos My Animals
83 dyr har blitt reddet fra en ulovlig oppdretter i Colombia

Denne redningsaksjonen fant sted i Colombia. Takket være klager fra innbyggerne var en gruppe i stand til å redde 84 dyr fra en ulovlig oppdretter.