En reddet løvinne returnerer til Afrika

Faktisk trenger vi dyreparker og sentre som Primadomus for å redde hundrevis av ville dyr som fortsatt er i sirkus i Europa.
En reddet løvinne returnerer til Afrika

Siste oppdatering: 29 september, 2019

Nala er en reddet løvinne, som heldigvis, har blitt spart for den ulykken som påføres eksotiske arter som er i sirkus.

En løvinne som ble reddet fra sirkus, har kommet tilbake til Afrika takket være redningssenteret AAP Primadomus, i Alicante, Spania. Nalas tilfelle er enda ett eksempel på behovet for å få ville dyr ut av sirkus.

Primadomus til redningen

Primadomus er et senter som tilhører den nederlandske ikke-statlig organisasjonen AAP, som har som mål å bekjempe ulovlig handel med eksotiske dyrearter. Villena-senteret, som er ett av tre sentre for primater i Spania, kan også motta store kattedyr som Nala.

Interessant nok er dette senteret ikke alltid det siste hjemmet for dyr som er blitt reddet. De jobber også sammen med reservater og dyreparker for å sende rehabiliterte dyr tilbake til deres naturlige habitat og også for å rehabilitere flere dyr som har blitt ofre for ulovlig handel.

Løvinnen Nala som ble reddet i Frankrike, var i samme situasjon som mange andre løvinner som også blir holdt i fangenskap. Etter at en ulovlig farm ble stengt i det galliske landet, ble Nala konfiskert sammen med andre kattedyr. Heldigvis endte hun opp i redningssenteret i Alicante.

 En reddet løveinne.

Historien om Nala, en reddet løvinne

Nala er ett av mange tilfeller av ville dyr i sirkus. Problemet med sirkusforestillinger er at de ikke er pedagogiske og dyrene lever under dårlige forhold. Dette er også farlig for både mennesker og dyr, som utfører farlige øvelser.

Nalas historie sluttet imidlertid ikke i Alicante, fordi hun ble brakt til Sør-Afrika. Der, i Lionsrock-reservatet, ventet løven Saeed på henne. Saeed hadde blitt reddet fra en av dyreparkene som ble ødelagt i Aleppo under borgerkrigen i Syria.

Steng sirkusene som bruker dyr

Historien om de europeiske sirkusene er lang og vanskelig. I dag er det mer vanlig at samfunnet avviser forestillinger som bruker dyr. Selv om sirkusforestillinger som disse fortsatt eksisterer, og det fortsatt er mulig å se løvinner som blir slått og pisket, eller aper med klær som gjør triks.

Historier om dyr som Nala dukker opp stadig oftere fordi mange land har begynt å forby sirkus med dyr. Selv om dette fortsatt ikke har skjedd i Spania, finnes det mange kommuner og lokalsamfunn som ikke tillater sirkus med ville dyr.

En redd løveinne som heter Nala.

Vi må klargjøre at dyreparker og sirkus ikke er det samme.
Begge er forretninger, men i dyreparker finnes det foreninger og vurderinger som håndhever mye høyere standarder for dyrets velferd. Dyr som er i dyreparker, deltar også i bevaringsprogrammer. For eksempel er det et dyreparkprogram som planlegger å gjeninnføre truede kattedyr i Russland.

I dyreparker er det også utdannelsesprogrammer for å øke bevisstheten om bevaring av arter. Dyreparkene har også veterinærer som er spesielt utdannet til å ta hånd om ville dyr. Dette skjer ikke i sirkus. I sirkus er vanlig at dyrene blir behandlet på veterinærklinikker som ikke har noen spesiell kunnskap om denne typen dyr.

Flere grunner til å stenge sirkusene som bruker dyr

I tillegg er de pedagogiske funksjonene til sirkusene knappe. Og, dyrene har svært lite plass og burene deres er i konstant bevegelse. Selv om både dyreparker og sirkus trener dyr, foregår ikke treningen på samme måte. Dyreparker trener dyr i et stressfritt miljø, mens i sirkus blir dyrene tvunget til å oppføre seg på en unaturlig måte som skremmer dem, og når de blir skremt straffer treneren dem.

Faktisk trenger vi dyreparker og sentre som Primadomus som kan redde hundrevis av ville dyr som fortsatt er i sirkus i Europa. Med folk som i økende grad avviser denne aktiviteten, fortjener disse dyrene en verdig vei ut etter at de har levd under dårlige forhold i hele livet.

Det kan interessere deg ...
Amazonas: verdens største regnskog
My AnimalsLes det hos My Animals
Amazonas: verdens største regnskog

Amazonas: verdens største regnskog. Amazonas er verdens største regnskog og den sprer seg over et stort område i Sør-Amerika.