Si NEI til vanskjøtsel av dyr!

<p>På Mine Dyr er vi imot alle former for vanskjøtsel av kjæledyr og andre levende vesener. I denne seksjonen finner du ulike ting du kan gjøre om du treffer på et vanskjøtt dyr eller mistenker at noe ikke er som det skal.</p>