Argentina: landet med flest kjæledyr per innbygger

Argentina skiller seg ikke bare ut for å være hjemlandet til Maradona, Che Guevara og Lionel Messi. Det holder også rekorden av å være det landet med flest kjæledyr per innbygger.
Argentina: landet med flest kjæledyr per innbygger

Siste oppdatering: 17 desember, 2019

I følge resultatene fra en studie utført av markedsundersøkelsesbedriften, GfK, oppga 80 prosent av de spurte at de hadde minst ett kjæledyr. Dette er et mye høyere gjennomsnitt enn verdensbefolkningen, med anslagsvis 56 prosent som har kjæledyr. Argentina er dermed landet med flest kjæledyr per innbygger

Argentinere topper listen over kjæledyreiere og foretrekker hunder fremfor katter

Argentinere har flest kjæledyr per innbygger

Undersøkelsen ble gjennomført i 22 land med 27 000 deltakere, og blant konklusjonene de kom frem til, skiller noen punkter seg ut:

  • Etter Argentina er de mest kjæledyrvennlige nasjonene Mexico (79 %), Russland (73 %) og USA (70 %).
  • Argentina er også den ledende nasjonen som foretrekker å ha hunder som kjæledyr. 66 prosent av mennesker som har kjæledyr, velger hunder.
  • Preferansen for hunder er vanlig i de andre latinamerikanske nasjonene. For eksempel Mexico (64 %) og Brasil (58 %). For deres del foretrekker halvparten av amerikanere med kjæledyr også hunder.
  • Landene med høyest antall huskatter per innbygger er Russland (57 %), Frankrike (4 1%) og USA (39 %). I tillegg pleier europeere generelt å lene seg mot katter som kjæledyr.

Argentina er det landet med flest kjæledyr per innbygger, ifølge resultatene fra en global undersøkelse. Åtti prosent av de spurte oppga å ha et familiedyr, og av denne prosentandelen foretrakk 66 prosent hunder.

Asiatiske nasjoner har færrest kjæledyr per innbygger

Blant den andre informasjonen som kom frem fra denne globale undersøkelsen, er det noen pussige fakta. For eksempel:

  • Tre asiatiske land er blant de landene som har færrest kjæledyr per innbygger: Sør-Korea (31 %), Hong Kong (35 %) og Japan (3 7%).
  • Kina er stedet der fisk er de mest populære kjæledyrene. 17 prosent av intervjuobjektene rapporterte å ha en fisk i hjemmet. Tilsvarende oppgir 16 prosent av innbyggerne i Tyrkia og 15 prosent av de i Belgia at de eier fisk.
  • 1 av 5 mennesker som bor i Tyrkia sa også at de har fugler som kjæledyr, mens fugleeiere utgjør 11 prosent av menneskene i Spania og i Brasil.

Annen informasjon om Argentina, landet med flest kjæledyr per innbygger

Den nylige studien fra GfK bekrefter forskning utført fem år tidligere av Millward Brown-selskapet i Latin-Amerika.

I den undersøkelsen konkluderte de med at Argentina var landet i den regionen med det største antallet kjæledyr, siden 78 prosent av intervjuobjektene sa at de hadde et (63 prosent med hunder og 26 prosent med katter).

For å komme til denne konklusjonen ble 1500 mennesker mellom 18 og 65 år intervjuet i byene Buenos Aires, Córdoba, Rosario og Mendoza, samt på forskjellige steder i Buenos Aires’ forsteder.

Dataene samlet inn fra intervjuene fremhevet at:

  • I én av tre husholdninger der de velger å ha hunder, har flere enn én.
  • Halvparten av huskattene deler et hjem med en hund.

Argentinere foretrekker å adoptere kjæledyrene sine

kuriosa rundt kaniner

I tillegg til den gode nyheten om at Argentina er det landet med flest kjæledyr per innbygger, er det andre oppmuntrende data, siden de fleste av intervjuobjektene anser husdyrene som et familiemedlem. Og adopsjon er også prioritert framfor kjøp av renrasede dyr.

Dermed kommer 76 prosent av hundene og 90 prosent av kattene i Argentina inn i hjemmene deres enten som en gave eller fordi de ble hentet fra gaten.

Siden ingenting er perfekt, er prosentandelen av sterilisering av kjæledyr der fremdeles veldig lav.

Utvilsomt er utdanning og bevisstgjøring i denne forstand en oppgave som krever stor innsats på globalt nivå for å unngå overpopulasjon og oppgivelse av husdyr.

Det kan interessere deg ...
Argentina: De som adopterer løshunder betaler mindre skatt
My AnimalsLes det hos My Animals
Argentina: De som adopterer løshunder betaler mindre skatt

Hvis du svarte "ja" til det ovennevnte spørsmålet, bør du vurdere å flytte til den vakre byen Alta Gracia, i den urørte provinsen Córdoba i Argenti...  • Hartmann, M., Diedrich, C., Hausruckinger, G., Krajicek, D., & Cama, A. (2016). Pet-owners dominate in Latin America, Russia and USA. GfK.