Konsekvensene av en mattrygghetskrise

Å sikre tilstrekkelig forbrukerbeskyttelse i alle steg i forsyningskjeden er en viktig del av matproduksjonen. Det er også viktig å gi forbrukerne all informasjonen de trenger i tilfelle av en mattrygghetskrise.
Konsekvensene av en mattrygghetskrise
Érica Terrón González

Skrevet og verifisert av veterinæren Érica Terrón González.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

Å beskytte forbrukere bør være en prioritering for folkets helse for alle nasjoner. Ved å ta nødvendige forholdsregler kan land unngå de ødeleggende konsekvensene av en mattrygghetskrise.

Hva er en mattrygghetskrise?

En mattrygghetskrise oppstår når myndigheter identifiserer matvarer som utgjør en risiko for folkets helse. Når dette skjer, er de avhengige av et varslingssystem for å hjelpe til med å spre informasjonen så raskt som mulig. Dette hjelper myndighetene med å bestemme hvilke handlinger de skal utføre på kort, mellomlang og lang sikt.

Mattrygghetskrise: prosedyrer

Når en mattrygghetskrise oppstår, er det faste prosedyrer som må utføres:

  • For det første må helsemyndighetene bekrefte at det faktisk er en krise.
  • Neste trinn er å identifisere krisen. De må for eksempel oppgi hvilken risiko det utgjør for folkehelsen og de geografiske stedene som er berørt.
  • Deretter må de gjøre noe for å kontrollere krisen og sørge for å formidle handlingene sine til offentligheten.

Absolutt åpenhet anbefales i alle fasene i tilfelle av en mattrygghetskrise for å legge til rette utvekslingen av informasjon.

Konsekvenser av en mattrygghetskrise

De siste årene har mattrygghet blitt høyt prioritert for utviklede land rundt om i verden. Helsekravene har blitt et mareritt for de som eksporterer store mengder mat.

En mattrygghetskrise kan ha stor innvirkning på matproduksjon og handel. Det kan bestemme konkurranseevnen i primærsektoren og påvirke forbrukernes etterspørsel.

Familie på handletur

En mattrygghetskrise kan endre forbrukervaner og øke mattryggheten. I tillegg øker ofte dårlig kommunikasjon og feilinformasjon panikk blant offentligheten. Dette øker så alvorlighetsgraden og varigheten av virkningen krisen vil ha på industrien som en helhet.

Innvirkning på matindustrien

Enhver helsekrise som gjelder mat har øyeblikkelig innvirkning i den større matindustrien og har en enorm innvirkning på hvordan industrien vil utvikle seg i årene som kommer. Forbrukere som tviler har en direkte effekt på forsyning og etterspørsel og kan forverres ytterligere av dårlig kommunikasjon og mangel på informasjon.

Hvis det utvikler seg panikk eller mistillit rundt en bestemt type kjøtt, for eksempel storfekjøtt, kan vi se en nedgang i forbruket av det kjøttet. Samtidig øker salget av andre kjøttvarer, samt alternative proteinkilder som fisk og vegetarisk kjøtterstatning. Det er imidlertid viktig å nevne at en mattrygghetskrise  kan ha forskjellige konsekvenser avhengig av hvilke land som blir berørt.

Etter at kugalskap brøt ut, ba mange land som slet med hungersnød om kjøttet som EU ødela.

Konsekvensene av en krise: offentlig alarm

Tidligere i år rapporterte flere land utbrudd av listeriose der infisert kjøtt ble identifisert som kilden. I Spania døde en kvinne og flere hundre havnet på sykehus. I dagene og ukene etter dødsfallet fortsatte rapporter om krisen å skape overskrifter, og det var mange sensasjonelle historier som sirkulerte på sosiale medier. Selv om det er viktig å rapportere om hendelser om folkehelse, er måten media håndterer disse historiene på et stort problem.

Hund med briller leser avisen

I dag fører misbruk av sosiale medier til at panikken sprer seg raskere blant offentligheten. For mediene er mattrygghetskriser den perfekte nyhetsoverskriften. Når dette kombineres med mangel på forståelse, skapes frykt blant offentligheten som ofte er veldig forskjellig fra virkeligheten.

Om du blir rammet av en mattrygghetskrise, er det viktig å søke råd hos de rette myndighetene. De kan gi deg all informasjonen som du trenger. Vær diskret og følg instruksjonene nøye for å hjelpe til med å forhindre at utbruddet sprer seg. Det er ikke nødvendig å ty til drastiske tiltak eller slutte å spisse en viss type mat unødvendig. Når alt kommer til alt, så er det forbrukerne og bøndene som lider mest.

Det kan interessere deg ...
Farmakologiske produkter for gårdsbruk
My Animals
Les det hos My Animals
Farmakologiske produkter for gårdsbruk

Hver gård krever et arsenal av forebyggende og grunnleggende tiltak for å sikre at dyrene er sykdomsfrie. Farmakologiske produkter er en del av det...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.