Den viktige rollen til planteetende dyr

Alle dyr spiller viktige roller i økosystemet vårt . I dag skal vi forklare viktigheten av planteetende dyr.
Den viktige rollen til planteetende dyr

Siste oppdatering: 27 juli, 2019

Vi hører ofte om hvor viktige rovdyr er i verdens forskjellige økosystemer, hovedsakelig på grunn av hvordan de balanserer naturens næringskjede. Et eksperiment utført i Alpene viser imidlertid også den vitale rollen til planteetende dyr.

Studien ble utført av Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research. Den viste betydningen av planteetende dyr, ved å selektivt ekskludere noen av disse dyrene fra deres økosystemer. De publiserte studien, som er basert på å inngjerde bestemte dyr for å ekskludere dem, i tidsskriftet Nature Communications.

Disse inngjerdingene ble brukt til å ekskludere forskjellige dyr fra beite. De brukte gjerder av forskjellige størrelse for å vise betydningen av planteetende dyr av hvilken som helst art. Noen slapp små pattedyr som kaniner gjennom, mens andre ikke engang slapp snegler inn.

Hva skjer uten planteetende dyr?

Forskerne så at når de fjernet store pattedyr, dominerer andre plantearter. Dette kan ha en enorm konsekvens på alle arter i hele økosystemet.

Forskerne, i en annen del av forskningen, utelukket alle dyre. Dette resulterte i et enda verre forhold mellom planter, bakterier og andre komponenter i økosystemene.

En elefant som spiser gress

Dette betyr at økosystemet ikke kan fungere like bra. Med mindre det er samspill mellom alle de forskjellige levende artene, er det mindre stabilitet, færre næringsstoffer, mindre energi og mineralbevegelser, og færre plantearter.

Forskere har sett at virvelløse dyr også spiller en veldig spesiell rolle i hvert økosystem. Dette er noe som ikke er tatt i betraktning i mange studier om store hovdyr, som hjort.

Det som bekymrer forskere nå, er det faktum at populasjoner med virvelløse dyr reduseres over hele Europa. De er opptatt av hvordan dette vil påvirke deres økosystemer.

Disse forsvinningene skjer i beskyttede områder. På grunn av dette oppfordrer forskerne folk til å beskytte virvelløse dyr for å bidra til å forsvare biologisk mangfold.

Gjødsel og beite

Dette er ikke den første studien som viser betydningen av planteetende dyr i økosystemer. I 2014 sammenlignet en studie gresslandskap rundt om i verden. Den viste at når noen virvelløse populasjoner ble påvirket av gjødsel i  økosystemene sine, så var planteetende beitedyr i stand til å regulere det.

Når forskerne begrenser tilgangen til planteetende dyr, har beitene regulert av antiloper, kyr eller hjort større biodiversitet enn de med et overskudd av næringsstoffer fra gjødsel.

Dette skyldes at beitedyr holder noen planter fra å vokse for mye. Dette hindrer dem fra å blokkere andre planter fra å få sollys, noe som også reduserer næringsinntaket deres. Mange planter krever også svært få næringsstoffer, så et overskudd fra gjødsel får dem til å konkurrere med hverandre mer.

Noen kyr beiter

I dette tilfellet inkluderte de også domestiserte planteetende dyr. Dette minner oss om betydningen av omfattende jordbruk eller teknikker som transhumans (en type nomadisme) når arter er i fare for utryddelse.

Dette skyldes at planter som er domestisert av mennesker, har en tendens til å ha høyere næringsbehov, men de produserer også større frukter. Imidlertid vokser ikke mange ville planter som er nødvendige for å opprettholde populasjonene av virvelløse dyr, hvis de må konkurrere med disse plantene.

Selvfølgelig spiller store rovdyr som ulver en viktig rolle i økosystemene. Men du må huske at alle dyr har en viktig rolle i naturen, og det er derfor det er viktig at vi beskytter dem.

Det kan interessere deg ...
Uten bier ville det ikke være noe liv på jorden
My Animals
Les det hos My Animals
Uten bier ville det ikke være noe liv på jorden

De fleste innser ikke hvor viktig noen dyr er for vår overlevelse. Selv om du kanskje ikke tror det, ville livet være nesten umulig uten bier.  • A.C. Risch, R. Ochoa-Hueso, W.H. van der Putten, J.K. Bump, M.D. Busse, B. Frey D.J. Gwiazdowicz, D.S. Page-Dumroese, M.L. Vandegehuchte, S. Zimmermann & M. Schütz “Size-dependent loss of aboveground animals differentially affects grassland ecosystem coupling and functions”. Nature Communications DOI: 10.1038/s41467-018-06105-4.