Konserveringen og bevaringen av ørner i Spania

Ørnebestanden i Spania har gått ned, og myndighetene har iverksatt tiltak for å bevare disse mektige dyrene.
Konserveringen og bevaringen av ørner i Spania

Siste oppdatering: 18 mars, 2020

Ettersom det er så viktig, er konserveringen av ørner i Spania en av målene til Spanias nåværende regjering når det kommer til å preservere landets naturlige arv.

Hvorfor er konserveringen av ørner i Spania så viktig? Både haukørn (Aquila fasciata) og kongeørn (Aquila chrysaetos) representerer bildet som spanjoler har på store ørner. De bor i fjellene og på klippene i landets mest robuste regioner. Begge er elegante og majestetiske når de flyr, jakter og fanger byttet sitt mellom sterke klør. Og, ikke minst, de er et symbol på Spanias villmark.

Allikevel har mye feilinformasjon og mangel på kunnskap gjort at ørnen blir sett på som en fiende og konkurrent for mennesker. Og denne uvitenheten har ført til deres utryddelse, hvilket er hvorfor konserveringen deres er så viktig i dag. 

Konserveringen av spanske ørner

Å øke kunnskapen om Spanias ville dyr har bidratt til større bevissthet om behovet om å preservere den naturlige arvenÅrene der Spania belønnet drapene på disse vakre dyrene er heldigvis over.

Forsøkene på å bli kvitt disse artene var heldigvis ikke vellykkede. Faktisk så har Spania fortsatt det høyeste antallet haukørner i Europa. Det er allikevel fortsatt en kamp man må vinne her. Rundt 80% av ørnene som blir født av begge arter når ikke voksen alder så de kan reprodusere seg. I tillegg til dette dør et høyt antall voksne ørner hvert år. 

Generell informasjon om begge arter

Kongeørnen

Kongeørnen, som har det vitenskapelige navnet Aquila chrysaetos, er uten tvil den mest bemerkelsesverdige fuglen som flyr over Spanias jord.

 

ørner i spania
Kilde: https://www.seo.org/

Populasjon og distribusjon

Populasjonen av Spanias kongeørner er størst av alle i Vest-Europa. Allikevel opplever de en bekymringsverdig nedgang og uregelmessig distribusjon gjennom halvøyregionen. Det finnes rundt 1200 reproduserende par i landet, av noe rundt 5000 par i hele Europa.

På den iberiske halvøya er jaktmarkene deres i områdene som har mest fjell og minst mennesker. Der sitter de gjerne på en stein eller på en grein og observerer territoriet sitt i stillhet og i fred.

Kosthold

Kongeørnen har et varierende kosthold der 70-90% består av små pattedyr, spesielt kaniner og harer. De spiser også noen reptiler og småfugler. De har ikke noe problem med å spise dyr som allerede er dødeFaktisk er det ikke uvanlig å se dem sirkle over disse døde dyrene ganske lenge for å holde gribbene unna.

Allikevel er det som skiller seg ut i den økologiske funksjonen hos kongeørner at de er superrovdyr. Disse fuglene fanger rever, villgriser, genetter og villkatter. På denne måten kontrollerer de populasjonen av disse andre artene og begrenser spredningen av sykdom ved å jakte på de syke og svake eksemplarene.

Ørner i Spania: haukørnen

Det vitenskapelige navnet på denne spanske ørnen er Aquila fasciata. Disse fuglene er av medium størrelse og finnes typisk sett i områdene av Spania der det er mest fjell. Vingespennet deres er omtrent 1,7 meter og de kan veie opp til 2.5 kilo. Dette gjelder spesielt hunnene i denne arten.

ørner i spania
Kilde: https://www.seo.org/

Distribusjon

I Europa finnes det omtrent 900 par av haukørner. Den viktigste reproduserende kjernen ligger i Spania, med rundt 750 reproduserende par. De fleste av dem bor rundt større fjellkjeder, det iberiske fjellsystem og Sierra Morena. 

Haukørnen er et stillesittende rovdyr som lager reder i fjellområder med lav høyde. Den er aggressiv og krever store territorielle områder. Derfor jager den ut store gribber når de kommer inn på området deres.

Kosthold

Disse ørnene er utsøkte jaktfugler som ikke er kjent som åtseletere. Kostholdet deres baserer seg på byttedyr som veier mindre enn 6 kilo, spesielt kaniner, duer, spurver, kråker og store reptiler.

Siden de er så dyktige når det kommer til å fange fugler er dette en veldig verdifull art når det kommer til å kontrollere kråkebestanden. 

Konservering av ørner i Spania

Problemene med ørner i Spania

De største utfordringene ørner står ovenfor i Spania er de følgende:

  • Endring av territoriet deres grunnet menneskeaktivitet
  • Økt dødelighet grunnet strøm, skyting, forgiftning og plyndring
  • Reduserte matkilder som et resultat av minkende bestander av kaniner
  • Påvirkning av visse menneskelige aktiviteter som fjellklatring

De følgende tiltakene kan hjelpe til å preservere ørnebestanden i Spania:

  • Å garantere fred rundt reder under reproduksjonstiden
  • Redusere ikke-naturlige dødsfall 
  • Garantere optimale bestander av naturlige byttedyr
Det kan interessere deg ...
Europeiske ugler: Nattaktive rovfugler
My AnimalsLes det hos My Animals
Europeiske ugler: Nattaktive rovfugler

Nattaktive rovfugler er majestetiske fugler som svever på himmelen i jakten på byttedyr. I dag skal vi fokusere på ugler, de nattaktive rovfuglene.  • El águila perdicera y el águila real. Colección GREFA-BCH, Nº 7.