Relasjon til omgivelsene

Dyr trenger kontakt med andre levende vesener fra en veldig ung alder. På den måten kommer de til å utvikle et positivt forhold til sine omgivelser og få en god oppvekst. Denne seksjonen behandler de typiske problemene som oppstår gjennom manglende kontakt mellom et kjæledyr og dets omgivelser.