Forskjeller mellom katter og hunder når det kommer til lufteturer.

Du er allerede klar over at dette er dyr med svært forskjellige personligheter. Det kommer kanskje derfor ikke som en overraskelse, at det vil være mer krevende å gå en tur med katten i bånd en med hunden. Mens en hund alltid vil være klar for å bli med sin eier ut på en luftetur, er ikke dette nødvendigvis tilfellet med en katt.
Forskjeller mellom katter og hunder når det kommer til lufteturer.

Siste oppdatering: 01 mai, 2019

Både katter og hunder er svært sjarmerende kjæledyr. Deres attributter gjør begge disse til kjærkomne nye familiemedlemmer. Når det er sagt, bør man i tilfeller hvor begge disse dyrene blir nevnt, være klar over at det finnes enorme forskjeller mellom hunder og katter. Dette gjelder blant annet lufteturer. Kan man overhodet gå på tur med en katt? Og hvis man velger å gjøre dette, kan man gjennomføre denne turen på samme måte som man ville ha gjort med en hund?

Noen forskjeller mellom katter og hunder som kjæledyr

Uavhengighet

En av de største forskjellene mellom katter og hunder har å gjøre med deres nivå av avhengighet. Katter er dyr som vil være mye mer uavhengige enn hunder. Katter har en mye større toleranse når det kommer til ensomhet og det å tilbringe tid alene. Faktisk vil en katt som har tilgang på mat og vann kunne tilbringe opptil tre dager alene uten problemer.

Grå katt på luftetur i bånd.

Hunder på sin side, er kjæledyr som krever mye mer nærhet og da spesielt fra sine eiere. En hund vil kreve å bli passet på og den vil i tillegg kreve en konstant oppmerksomhet. Ensomhet hos hunder vil kunne føre til stress og en følelse av tristhet. Hunder som ikke får nok selskap vil utvikle angst.

Renslighet

Renslighet er et annet aspekt som skiller katter og hunder fra hverandre. Selv om det er viktig å påpeke at begge disse dyrene vil trenge å bli badet regelmessig, vil katter kunne bli svært stresset når de skal bli badet. Alle katter vil imidlertid ikke reagere på samme måte i disse situasjonene. Dette er noe som vil avhenge av hver enkelt katt sin personlighet.

Katter har den særegenheten at de vil vaske seg selv ved hjelp av sin raspete tunge. På grunn av dette vil man ikke trenge å bade katter like ofte. Hunder derimot, vil kreve at man planlegger regelmessige bad og en rutine rundt dette.

Underdanighet

Når det kommer til opplæring og temming av disse dyrene, vil også dette være et område hvor katter og hunder er svært forskjellige. Katter er kjæledyr som det vil være svært vanskelig å lære opp eller temme. Katter mener nemlig at de bør få alt servert og at andre personer bør tilpasse seg deres ønsker og behov. Når det er sagt, kan man ved hjelp av standhaftighet kunne klare å lære opp katter til å gjøre enkelte ting.

Hvit hund på luftetur i bånd sammen med sin eier.

Når det gjelder hunder derimot, er det viktig å påpeke at disse har en utmerket kapasitet når det kommer til læring. Hunder vil lett kunne tilpasse seg til å ta i mot ordrer fra en trener eller sin eier.

Forskjeller mellom katter og hunder når det kommer til former å uttrykke seg og hengivenhet

Hunder er kjæledyr som krever omsorg og kjærtegn. Katter på sin side, er kjæledyr med en mye større autonomi. Katter vil kun ønske seg kjærtegn når de selv ber om dette. Katter vil selv bestemme hvem, hvordan og når de ønsker å motta hengivenhet.

Katter har også en tendens til å kreve et område som kun er ment for de og de alene. Dette området eller territoriet vil de beskytte for alt det er verdt. Hunder på sin side, er mye mer åpne innenfor dette aspektet. I alle fall så lenge det ikke finnes andre hunder i hjemmet.

Når vi tenker på en hund, vil vi gjerne se for oss et lekent dyr. Katter på sin side, er mye roligere dyr. De vil ofte ha en svært særegen og individualistisk personlighet. For å forstå katter vil vi ofte være nødt til å appellere til deres jaktinstinkter. De beste lekene for katter vil være leker som simulerer at de fanger bytter.

Forskjeller mellom katter og hunder når det kommer til lufteturer

Vi kan si at hunder, til forskjell fra katter, vil ha et større behov for å bli luftet enn katter. Hunder trenger å forbruke mye mer energi enn katter. Katter lever nemlig et stillere liv enn hunder. På grunn av dette, vil hunder trenge mye mer fysisk aktivitet. Det vil derfor være mye enklere å ta med en hund ut på en luftetur og trene sammen med dette kjæledyret.

Samtidig er hunder mye lydigere kjæledyr enn katter. Katter vil gjerne følge sin egen rytme og ha sine egne rutiner. Det finnes store forskjeller mellom katter og hunder når det kommer til lufteturer. Mens en hund vet at den burde stoppe hvis eieren gjør dette, er ikke dette tilfellet med en katt. Det samme er tilfellet når eieren krever at dyret går på en spesifikk måte.

Dette er fundamentale forskjeller mellom katter og hunder. Mens en hund har en tendens til å lytte til irettesettelser, er ikke dette tilfellet med katter. Det vil derfor være lettere å gjennomføre en luftetur med hunden. Det vil også være lettere å avslutte en slåsskamp eller stå overfor en uventet situasjon. Katter på sin side, med mindre man har jobbet veldig mye med opplæringen, vil ikke være kjæledyr som enkelt lytter til ordrer.

Hvordan lære opp en katt

Det er viktig at du er klar over at dette faktisk ikke er en umulig oppgave. Hvis man er intelligens, forbereder seg godt nok, er tålmodig og har nok tid, vil man kunne gjennomføre en luftetur med en katt. Vi anbefaler deg å aldri gjennomføre lufteturer med en katt hvis den ikke har blitt sterilisert eller hvis den har løpetid.

Det finnes noen forskjeller mellom katter og hunder når du skal gjennomføre en luftetur. Du bør aldri lufte en katt i områder hvor det befinner seg hunder som går løse. De vil nemlig kunne starte å forfølge katten. Vi anbefaler deg å gjennomføre disse lufteturene i et området hvor det ikke befinner seg personer eller andre dyr. I alle fall bør du følge dette rådet i løpet av de første lufteturene med katten.

Når det er sagt, vil hver enkelt katt ha sin egen personlighet. Det vil ofte kunne være noe vanskelig å bli kjent med denne personligheten. Selv om det ikke er så vanlig å lufte katter sammenlignet med hunder, er ikke dette en umulig oppgave. Vi vil alltid anbefale deg å oppsøke en veterinær før du velger å gjøre dette. Han eller hun vil kunne hjelpe deg og gi deg noen spesifikke råd og indikasjoner for disse lufteturene.

Det kan interessere deg ...
6 ulike myter om våre kjæledyr kattene
My AnimalsLes det hos My Animals
6 ulike myter om våre kjæledyr kattene

6 ulike myter om våre kjæledyr kattene. De er mystiske, stille og uavhengige. For mange personer er katter det ideelle kjæledyret og følgelsesvenne...