Hva vil det si å lære opp en hund ved hjelp av positiv forsterkning?

Ved å lære opp hunden din på denne måten, vil du ikke påføre hunden din noen form for skade. Dette er en læringsform som motiverer hunden og premierer hunden når den har en positiv oppførsel.
Hva vil det si å lære opp en hund ved hjelp av positiv forsterkning?

Siste oppdatering: 13 mai, 2019

Noen ganger vil vår hund kunne ha atferdsproblemer. Vi som eiere vet ikke hva vi kan gjøre for å løse dette problemet på egenhånd. Mange personer vil i disse tilfellene velge å søke hjelp av en hundetrener. Mange hundetrenere vil ha en treningsform som består av positiv forsterkning. Dette er riktignok et begrep som ikke alle personer forstår betydningen av. Vi ønsker derfor i denne artikkelen å fortelle deg hva det vil si å lære opp en hund ved hjelp av positiv forsterkning.

Opplæring og dressering

Det finnes tre ulike typer profesjonelle som dedikerer tiden sin til hundenes atferd: trenere, førere og etologer. Etologi er en fagdisiplin som omfatter atferdsbiologi. Etologer vil derfor være spesialister innenfor dette feltet. De vil studere og bli kjent med atferden til alle dyrene på vår planet. Etologer som jobber på dyreklinikker vil imidlertid ha spesialisert seg på atferden til husdyr.

Hundeførere vil vise hvordan man gir ordrer til hunder uansett hvilken situasjon man befinner seg i. For eksempel vil en av oppgavene til en hundetrener kunne være å lære en hund hvordan den kan lete etter narkotika. Så snart en hund har lært seg denne ordren, vil man la hunden praktisere dette på en flyplass, i hjemmet, blant mange personer eller alene.

Hundetrenere tar seg av atferdsproblemer hos hunder. Dette er profesjonelle som undersøker livet til hunden. Slik finner de ut hva det er som motiverer hunden til å oppføre seg på den måten den gjør sammen med familien sin. Etter å ha observert de spesifikke tilfellene, vil de komme med en løsning på problemet. Hundetrenere vil altså finne selve roten til atferdsproblemene.

Hund får opplæring utendørs ved hjelp av positiv forsterkning.

Dette er tre profesjoner med likheter, men som samtidig er forskjellige. Hver profesjon har spesialisert seg på å oppnå de beste resultatene for hvert enkelt tilfelle. På samme måte som for mange andre profesjoner, kan man utføre disse fra ulike perspektiver. En av disse perspektivene er ved hjelp av en “positiv” fremgangsmåte.

Historien til hundeopplæring og positiv forsterkning

Denne tredelte fordelingen av profesjoner er forholdsvis ny. Denne rollen som trener dukket opp for under 100 år siden. Den har hatt opplæring som hovedfokus i rundt 50 år, mens profesjonen etolog er eldre. Når det er sagt, fokuserte etologer tidligere på oppførselen til ville dyr heller enn tamme dyr og husdyr.

Hundeførere og hundetrenere startet å jobbe med hunder ved hjelp av makt. Dette var for eksempel tilfellet for personer som jobbet med hunder som skulle delta i filmer. De brukte straff og smerte for å få hunden til å forstå hva det var de ville at den skulle gjøre. Med andre ord utførte disse hundene sitt arbeid for å på denne måten unngå negative konsekvenser.

Senere fant man en mye mer respektfull måte å lære opp hunder på. Denne viste seg også å være raskere. I stedet for å straffe hunden, gav man heller hunden en belønning ved korrekt oppførsel. På denne måten klarte de å overbevise hunden til å jobbe eller oppføre seg bra, uten å måtte skjenne på den. Dette er en teknikk man bruker den dag i dag for å lære opp mange ulike dyr. Et eksempel er for eksempel delfiner i akvarium.

En hundetrener trener opp tre ulike hunder.

I følge de ulike lovene innenfor læringsteori som ble formulert av Skinner, kan denne typen belønninger bli klassifisert som en positiv forsterkning. De profesjonelle, så vel førere som trenere, begynte å rette sitt arbeid mot “det positive”. De sluttet å bruke straff og startet i stedet å ta i bruk en positiv forsterkning.

Dagens opplæring består hovedsakelig av en positiv forsterkning

Ved en “positiv” opplæring av hunder er man opptatt av å ikke skade hunden. Straff kan enten være fysisk eller psykisk. Fysisk straff kan blant annet være å dra hardt i båndet, spark, støt og slag. Psykisk straff kan være roping, trusler eller isolering. Alle disse formene for straff vil skade dyret.

En positiv opplæring av hunden derimot, forsøker å motivere hunden til å oppføre seg bra og man vil premiere hunden når den gjør dette. Hunden vil derfor høre etter fordi den faktisk ønsker dette. Det er en del av hunden sitt instinkt å ønske å tilfredsstille oss mennesker og å unngå lidelser.

De profesjonelle som fortsatte å bruke straff og smerte ble med tiden kalt for “tradisjonelle”. Personene som heller forsøkte å være respektfulle mot hundene ble kalt for “positive”. Til tross for de store forskjellene, begynte mange personer raskt å blande sammen disse termene.

Svært få familier vil ønske å ta med hunden sin til en profesjonell som vil velge å skade hunden. Av denne grunn, startet de “tradisjonelle” profesjonelle å inkorporere premiering i sine arbeidsmetoder. Dette til tross for at de fremdeles ikke hadde utelukket straff helt og holdent.

Den dag i dag vil mange førere og trenere blande disse to teknikkene: de vil premiere og straffe hunden like mye. De vil motivere hunden til å jobbe i bytte mot en premie eller å ikke motta straff.

Av denne grunn sies det at en “positiv” opplæring er oppbrukt. Dette vil ikke i alle tilfeller bety at man har en garanti for at de profesjonelle ikke vil kunne skape frykt eller smerter hos dyrene som de jobber med. Det har blitt en eiers ansvar å finne ut hva som er til det beste for deres hund og kunne sørge for at kjæledyret blir behandlet med respekt.

Når smerter er årsaken til atferdsproblemer

Det har blitt påvist at man ved å bruke en positiv forsterkning vil fremskynde læring hos hunder. Dette vil i tillegg kunne brukes for å løse et hvilket som helst atferdsproblem hos dyret. Straff vil bare forvirre en hund og forhindre dyret fra å lære. Ved å bruke smerter vil man kun forverre relasjonen mellom hunder og deres menneskelige familie. Av denne grunn, vil en hund få mange negative assosiasjoner til den nye atferden som du forsøker å lære den.

Halsbånd med pigger, støt eller halvstrup-halsbånd er en form for straff og smerte. Det har blitt påvist at en bruk av disse teknikkene hos hunder vil maskere problemer. De løser ikke problemene. Disse halsbåndene vil føre til at man får en ustabil og uforutsigbar hund.

Å bruke halsbånd som sender ut støt på hunder, er en form for straff.

Når vi har en hund i vår familie, ønsker vi at den skal være lykkelig og oppføre seg bra fordi dette er noe den selv ønsker. Vi ønsker ikke at dette er noe den gjør på grunn av frykt. Kun en opplæring som er fri fra smerter og frykt vil kunne gi oss dette.

Hvordan man velger en god profesjonell som lærer opp hunden ved hjelp av positiv forsterkning

Som du har sett er ikke etiketten “positiv” opplæring, en garanti for at den profesjonelle kun vil bruke teknikker som baserer seg på positiv forsterkning. Du bør finne ut hvordan denne personen jobber med dyrene. Før du ansetter en profesjonell, bør du snakke med denne personen. Fortell personen om alle dine tvil. Ansett kun personer som du føler du kan stole på.

Når du skal ansette en profesjonell som skal jobbe med hunden din, må du sørge for følgende:

  • Sørg for at denne personen lytter til deg og respekterer deg, hunden din og deres problemer.
  • Sørg for at han eller hun ikke drar i båndet, dytter, gir støt eller slår hunden.
  • Sørg for at den profesjonelle tilbyr løsninger og retningslinjer som passer nettopp ditt tilfelle.
  • Sørg for at den profesjonelle ikke bruker halsbånd med pigger, halvstrup, støt eller løkker.
  • Sørg for at denne personen ikke baserer sitt arbeid på en teori om dominering eller baserer sitt arbeid på vitenskapelige teorier som har blitt avvist.
Det kan interessere deg ...
Grunnleggende valpetrening for den nye hunden din
My Animals
Les det hos My Animals
Grunnleggende valpetrening for den nye hunden din

Grunnleggende valpetrening bør gjennomføres i løpet av hundens første år. Jo tidligere en begynner med det, desto bedre er det.


Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.