5 verschillen tussen dieren en planten

De verschillen tussen dieren en planten zijn velerlei en gaan verder dan hun fysieke verschijning. Leer ze met ons kennen!
5 verschillen tussen dieren en planten

Laatste update: 21 oktober, 2021

In dit artikel bespreken we 5 verschillen tussen dieren en planten. Levende wezens maken de planeet in gelijke mate tot een bewoonbare en mooie plaats, want zonder hen zou het onmogelijk zijn te eten, te ademen, landschappen waar te nemen en zovele andere dingen waarvan we afhankelijk zijn.

Hoewel de term “leven” zo moeilijk te definiëren is, zijn er toch bepaalde verschillen tussen dieren en planten die ons helpen ze in taxa (orden, families, geslachten, en meer) te catalogiseren.

Leven is alles wat tussen geboorte en dood gebeurt. Levende wezens worden gecatalogiseerd op basis van de genetische informatie die ze in hun cellen dragen, maar ook op basis van de activiteiten en de ecologie die ze tijdens hun bestaan uitvoeren. Leer vandaag met ons vijf belangrijke verschillen tussen dieren en planten kennen!

5 verschillen tussen dieren en planten

1. Het geheim zit in de cellen

De term “cel” verwijst naar de minimale functionele eenheid van elk levend wezen, zoals aangegeven door het amBientech-portaal.

Deze structuur is door een membraan van de omgeving geïsoleerd, bevat de organellen die nodig zijn om zichzelf (tot op zekere hoogte) in stand te houden en bezit de genetische basisinformatie om zich in de loop van de tijd te kunnen repliceren.

Een van de belangrijkste verschillen tussen dieren en planten ligt in de samenstelling van hun cellen. We zien hun grootste verschillen in de volgende lijst:

  • Dierlijke cellen hebben een plasmamembraan dat hun inwendige structuur (cytosol) bedekt. Naast het plasmamembraan hebben plantencellen een dikke, geometrisch gevormde celwand.
  • Plantencellen hebben chloroplasten, de organellen die verantwoordelijk zijn voor de fotosynthese. Dieren hebben ze niet.
  • Zowel dierlijke als plantencellen hebben vacuolen, organellen die helpen de afvalstoffen van de celstofwisseling vast te houden. De vacuolen van planten zijn echter veel groter.
Een dierlijke cel
Een cel van dierlijke oorsprong. De kern is roodachtig weergegeven, het blauwe plasmamembraan omgeeft het cytosol en daartussen liggen de organellen.

2. Dieren zijn niet in staat hun eigen voedsel te “maken”

Deze termen klinken je misschien bekend in de oren: dieren worden gekenmerkt door heterotroof te zijn, terwijl planten, algen en bepaalde micro-organismen autotrofen zijn. We zullen beide termen kort definiëren:

  • Heterotroof: Dit is elk levend wezen dat niet in staat is zijn eigen organisch materiaal te maken uit anorganische verbindingen die in de omgeving aanwezig zijn. Eenvoudig gezegd: het moet organisch materiaal eten om zichzelf in stand te houden.
  • Autotroof: Het levend wezen produceert de organische stof die het nodig heeft om zichzelf in stand te houden uit anorganische verbindingen in de omgeving. Fotosynthese en chemosynthese zijn voorbeelden binnen deze categorie.

Dit uitgebreide punt kan samengevat worden in de volgende zin: dieren zijn heterotrofen en moeten zich voeden met andere levende wezens om te eten (andere dieren of planten), terwijl planten fotosynthetiseren en in staat zijn de energie van de zon en de anorganische materie om te zetten in voedzame verbindingen. Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen.

3. Alle dieren hebben ten minste één mobiele fase

Een ander verschil tussen dieren en planten ligt in hun vermogen om zich in hun omgeving te verplaatsen. Planten hebben specifieke tropismen (naar de lichtbron toe groeien, hun wortels naar water richten, of hun bladeren met wrijving samentrekken).

Ze zijn echter niet in staat zich van de ene plaats naar de andere te verplaatsen. Ze missen voortbewegingsapparaat, zodat ze altijd in een vaste positie blijven.

Anderzijds bewegen alle dieren tenminste op een bepaald moment in hun leven. Zelfs sponzen en koralen (die op de zeebodem gevonden worden) hebben fasen waarin ze in staat zijn zich in het water van de ene kant naar de andere kant te bewegen. Bij koralen (cnidaria) zwemmen de planula-larven vrij rond tot ze zich op de juiste plaats vestigen.

4. Aantallen en diversiteit

Tot nu toe zijn er bijna 2 miljoen diersoorten ontdekt, waarvan meer dan de helft insecten zijn. Beroepsartikelen uit de BBC (Engelse link) schatten dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, want er zouden meer dan 8,7 miljoen soorten dieren in onze omgeving kunnen leven. In het tempo waarin we nu gaan, duurt het meer dan 1.000 jaar om ze allemaal te ontdekken.

Het aantal planten bedraagt ongeveer 391.000. Deze schatting omvat echter alleen de vaatplanten en laat vele taxa buiten beschouwing. Om zeker te zijn, op beide fronten is er nog veel kennis te ontcijferen.

5. Hoe draagt elk bij aan de Aarde?

Wetenschappelijke studies (Engelse link) van groot belang tonen ons het laatste van onze lijst van verschillen tussen dieren en planten. De biomassa van de planeet in de vorm van koolstof wordt geschat op 550 gigaton (550 miljard ton) en 80% daarvan is afkomstig van planten.

450 gigaton wordt gevonden in bossen, graslanden, algen-ecosystemen, en elke andere met planten gevulde omgeving die maar in je opkomt.

Dieren daarentegen dragen slechts een schamele 2 gigaton bij aan de wereldwijde telling van organisch materiaal. Het geval van de mens is nog interessanter, want ondanks het feit dat we met meer dan 7 miljard mensen zijn, zijn we slechts goed voor 0,06 gigaton koolstof. Ongetwijfeld valt de verantwoordelijkheid voor de werking van het milieu op de plantenwereld.

Wat zijn de verschillen tussen dieren en planten

Wat vind je van de belangrijkste verschillen tussen dieren en planten? Zoals je ziet vertonen beide groepen levende wezens, hoezeer ze ook in fysiek voorkomen verschillen, verschillen die veel verder gaan dan hun fysiologie. We benadrukken echter dat elke soort op aarde essentieel is voor de werking van ecosystemen, ongeacht hun taxon. Wellicht ook interessant voor jou

Onsterfelijke planten en dieren
My Animals
Lees het op My Animals
Onsterfelijke planten en dieren

De natuur heeft ons enkele voorbeelden van onsterfelijke planten en dieren laten zien. In het artikel van vandaag kun je deze geweldige organismen ...