5 wetenswaardigheden over varkensgeluiden

Vocale communicatie speelt een belangrijke rol bij dieren, want ze dient om relaties met andere leden van de groep te onderhouden. Hier brengen we je 5 wetenswaardigheden over varkensgeluiden die je niet mag missen.
5 wetenswaardigheden over varkensgeluiden

Laatste update: 23 april, 2022

Een van de manieren waarop dieren communiceren is d.m.v. de geluiden. Die zijn bij verschillende soorten variabel. Hoewel we vaak een onderscheid weten te maken tussen bepaalde blaffen en miauwen, en andere roepen, is het onmogelijk de betekenissen van alle dierlijke vocalisaties te kennen. Hoe zit het met varkens? Onderzoek heeft een begin kunnen maken met het ontcijferen van varkensgeluiden.

Varkens (Sus Scrofa Domestica) zijn zeer sociale en communicatieve dieren. Verschillende experimenten van de laatste jaren hebben interessante aspecten van hun vocale communicatie aangetoond. Hier brengen we je alle informatie over de knorren en geluiden van deze fascinerende dieren.

5 wetenswaardigheden over varkensgeluiden

We hebben allemaal wel eens de typische “oink, oink”-geluiden gehoord die varkens maken en we denken misschien dat ze niet al te relevant zijn. Maar hun gegrom onthult eigenlijk meer dan je zou denken. Hier zijn vijf aspecten van varkensgeknor.

1. Ze weerspiegelen hun persoonlijkheid

Een varken

Behalve een eenvoudige willekeurige vocalisatie zijn varkensgrommen een directe weerspiegeling van hun persoonlijkheid. Zo varieert de intensiteit naargelang de individuen meer proactief zijn of niet. Dit werd aangetoond door een studie (Engelse link) met 72 jonge dieren aan de Lincoln en Queen’s Universiteit (VK).

Varkens werden in verschillende omgevingen geplaatst om de reactie te beoordelen. De meer pro-actieve exemplaren vertoonden hogere percentages in het ritme van hun vocalisaties bij nieuwe gebeurtenissen. Zo kan men het verband leggen tussen hun geluiden en persoonlijkheid.

Er zijn aanwijzingen dat bij vogelexemplaren, zoals de Australische zebravink, vrouwtjes partners kiezen op basis van persoonlijkheid. Dit aspect kan in zulke relaties van belang zijn en vocalisaties dienen daarvoor als basis.

2. Varkensgeknor is variabel

Zelfs als we denken dat een eenvoudige “oink” het geluid van deze schattige zoogdieren bepaalt, is dat niet het geval. Varkensgeluiden bestaan uit tussen de 25 en 30 verschillende vocalisaties, zoals knorren en piepen.

Ze hebben wisselende frequenties en intensiteiten. De varkensgeluiden zijn echter niet hoger dan 115 decibel. Het indrukwekkendste is dat elk geluid zijn betekenis heeft. Zo hebben hoogfrequente piepjes bijvoorbeeld te maken met angst.

3. Ze brengen belangrijke informatie over

Zoals we zien hebben de verschillende soorten vocalisaties, behalve hun variabiliteit, ook een reden. Ze bieden een beeld van de emotionele, fysiologische en motivationele toestand van het dier. Kortom, een compleet beeld van wat er in hun leven gebeurt.

Zacht gegrom, bijvoorbeeld, komt veel voor tijdens het eten, en wordt verondersteld hen in staat te stellen andere groepsleden te roepen, en, met andere woorden, lokalisatie mogelijk te maken. Hoogfrequente piepjes hebben te maken met noodsituaties, zodat ze helpen alarmeren.

Het interessantste aspect van varkensgegrom is de informatie die het oplevert, vooral omdat het een beter begrip van emoties bij deze groep dieren mogelijk maakt.

4. Varkensgegrom verschilt naar geslacht en situatie

Tijdens het onderzoek werden tamme varkens in groepen verdeeld. Vervolgens plaatste men de dieren in verschillende omgevingen. Eén waarin ze meer ruimte en comfort hadden, en een andere kleinere ruimte van mindere kwaliteit.

In elk geval varieerden hun vocalisaties. Vooral de mannetjes in een slechte omgeving hadden er last van. Hun roep werd minder, wat bijvoorbeeld wijst op een grotere gevoeligheid bij ongunstige situaties.

5. Ze maken het mogelijk het welzijn van dieren te meten

Een varkentje

Alle verzamelde informatie en gedane waarnemingen helpen ons om het gedrag van varkens beter te begrijpen. Bovendien kan zo de welzijnsstatus van een dier worden achterhaald, gegevens die voor producenten heel nuttig kunnen zijn.

Een andere studie over deze sociale zoogdieren, dit jaar gepubliceerd in het tijdschrift Wetenschappelijk verslag (Engelse link), waarin 7.414 geluiden van 411 varkens van verschillende leeftijden in verschillende contexten werden geanalyseerd, bracht deze informatieve tendens aan het licht.

De bedoeling was onder andere een karakterisering van de geluiden te verkrijgen om zo een databank aan te leggen. Op die manier kan men een real-time evaluatie-instrument van het dierenwelzijn op boerderijen  uitvoeren.

De verkregen resultaten maakten het mogelijk de geluiden in te delen in positieve en negatieve contexten voor varkens. Wanneer deze zoogdieren zich in gunstige of neutrale situaties bevinden (verzamelen, zogen, rennen, eten), hebben de varkensgeluiden een lage frequentie, vooral het knorren.

Anders, in ongunstige omstandigheden (vechten, spenen, afzondering) zijn de vocalisaties schreeuwen of roepen, met een hoge frequentie.

Emoties kunnen de structuur van de geluiden beïnvloeden en veranderen, dus het in detail kennen van de vocalisaties geeft een beeld van hoe de dieren in elkaar zitten.

Zoals we zien levert de communicatie van sociale dieren zoals varkensgeluiden een belangrijk repertoire aan gegevens op, waaronder real time emoties. Zeker is dat je met deze informatie de volgende keer dat je er een paar tegenkomt, de piepen en knorren van varkens en, en probeert te ontcijferen wat dit schattige diertje bedoelt als het zich probeert uit te drukken. Wellicht ook interessant voor jou

Wist je dat varkens niet zweten?
My Animals
Lees het op My Animals
Wist je dat varkens niet zweten?

Varkens zweten niet, want ze hebben er niet genoeg zweetklieren voor. Om te thermoreguleren nemen ze modderbaden als ze kunnen.  • Briefer, E., Sypherd, C.., Linhart, P., et al. (2022). Classification of pig calls produced from birth to slaughter according to their emotional valence and context of production. Scientific Report, 12, 3409. https://doi.org/10.1038/s41598-022-07174-8
  • Friel, M., Kunc, H., Griffin, K., Asher, L., & Collins, L. (2016). Acoustic signaling reflects personality in a social mammal. Royal. Society Open Science, 3, 160178. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160178
  • Paredes-Ramos, P., Espinosa-Palencia, M., Espejo-Beristaín, G., Ahuja-Aguirre, C., Hernández-Cruz, B., & Coria-Avila, A. (2020). Cognición en cerdos. eNeurobiología, 11(26), 250520.
  • Schuett, W., Godin, J., & Dall, S. (2011). Do female zebra finches, Taeniopygia guttata, choose their mates based on their ‘personality’? Ethology, 117, 908–917.