Ken je deze 4 soorten koraal?

Er zijn duizenden soorten koraal in de oceanen en allemaal zijn ze onmisbaar voor het aquatische ecosysteem. Veel vissen (en zelfs mensen) zijn ervan afhankelijk.
Ken je deze 4 soorten koraal?

Laatste update: 17 september, 2021

Koralen bewonen gematigde, ondiepe, heldere wateren met tropische temperaturen, waar ze grote riffen vormen. Alle soorten koraal fungeren als centra van activiteit voor het zeeleven.

Koraalriffen zijn een van de meest diverse en waardevolle ecosystemen op de planeet, want ze helpen kustlijnen – stroken land bij de zee – te beschermen tegen schade door golven en stormen, en zijn een thuis voor duizenden dieren en organismen. Leer hier meer over 4 soorten koraal en hun kenmerken.

Waarom zijn alle soorten koraal belangrijk?

Volgens het WWF worden koraalriffen – door de IUCN als bedreigd geclassificeerd – beschouwd als de tropische regenwouden van de zee. Deze biologische formaties bedekken minder dan 1% van de zeebodem, maar ze ondersteunen ongeveer 25% van al het leven in deze ecosystemen, dat wil zeggen meer dan 4.000 vissoorten.

Bovendien zijn ruwweg 500 miljoen wereldbewoners afhankelijk van koralen voor voedsel, kustbescherming, en inkomsten uit toerisme en visserij, volgens het United States Environmental Protection Agency. Ongetwijfeld zijn deze levende wezens op vele manieren heilzaam.

Algemene kenmerken

Koralen zijn levende wezens die verwant zijn aan hydrozoa (neteldieren), kwallen, en zee-anemonen. Bovendien moeten die waaruit riffen zijn opgebouwd fotosynthese beoefenen, zodat de meeste leven in ondiep, doorzichtig water, waar zonlicht kan doordringen.

Veel van hen krijgen hun kleur van de algen die erin leven, want de poliepen waaruit koralen bestaan zijn doorzichtig. Momenteel wordt hun leven bedreigd door niet-duurzame visvangst, regenwater uit landbouw en steden, ontbossing, toerisme en klimaatverandering, zoals blijkt uit reeds geciteerde bronnen.

4 soorten koraal

Er zijn ondiepe en diepzeekoralen en elk soort koraal is uniek en gaat anders met het milieu om. Volgens de Keene State Universityzijn er meer dan 2.000 soorten koraal die riffen vormen en een sleutelrol spelen in het ecosysteem. Hierna maak je kennis met vier van hen.

1. Steenkoralen (Scleractinia

Steenkoralen zijn heel belangrijk, want ze vormen de bedding van het rif. Ze bestaan uit duizenden afzonderlijke poliepen die calcium uit het zeewater halen en dat stollen tot een harde minerale structuur, die als skeletsteun dient. Deze koraalsoort kan tientallen jaren oud zijn.

Harde koraalsoorten vind je in alle wereldzeeën. Toch zouden hun populaties afnemen, als gevolg van wereldwijde veranderingen en oceaanverzuring.

One of the types of corals.

2. Zachte koralen (Alcyonacea) 

Zachte koralen lijken vaak op planten en bomen. Ze leven bij voorkeur in voedselrijk water met minder intens licht. Ze hebben geen hard skelet zoals steenkoralen, dus zijn ze zacht en flexibel. Deze koraalsoorten worden ook wel hermatypisch genoemd.

Voorbeelden van zacht koraal op de Bahama’s en in het Caraïbisch gebied zijn zeevingers of zeezwepen.

Een voorbeeld van zacht koraal

3. Diepwaterkoraal (adrepora)

Diepwaterkoralen vind je in donkere gebieden, tot 6.000 meter onder het oppervlak van de oceaan. Ze leven in ijskoud water met weinig tot geen zonlicht, zodat ze in veel wateren over de hele wereld kunnen groeien. Er zijn bijna evenveel diepwaterkoralen geïdentificeerd als soorten uit de ondiepe zee.

Behalve dat ze verrassend divers zijn, hebben wetenschappers ook ontdekt dat diepzeekoralen tot de oudste mariene organismen behoren die bewaard zijn gebleven. Sommige koraalriffen zijn al bijna 40.000 jaar actief aan het groeien.

Een van de soorten koraal

4. Brandkoralen (Millepora) 

Ook wel Milleporas genoemd, vormen vuurkoralen het enige geslacht van koralen in de familie Milleporidae. Je vindt het in de groep van de valse harde koralen of hydrozoa. Dit koraal heeft een poliepfase en een kwallenfase.

Hun naam danken ze aan het feit dat ze een hard uitwendig skelet hebben en cellen die bij aanraking een brandend gevoel kunnen veroorzaken.

Ken jij deze 4 soorten koraal

We hebben je de meest verbazingwekkende soorten koralen laten zien, maar helaas is het onmogelijk om dit onderwerp op een positieve noot te eindigen. Koraalriffen zijn ernstig in gevaar door klimaatverandering en zeevervuiling. Als we niet snel als soort in actie komen, zullen deze levende wezens uiteindelijk uit de waterecosystemen verdwijnen. Wellicht ook interessant voor jou

De roze mantarog van het Great Barrier Reef
My Animals
Lees het op My Animals
De roze mantarog van het Great Barrier Reef

Eerder dit jaar is de enige bekende roze mantarog voor het laatst verschenen. Fotograaf Kristian Laine fotografeerde het dier tijdens het duiken.