Argentinië: adopteer straathonden en betaal minder belastingen

Zou je overwegen om een straathonden te adopteren als je naast alle liefde die je ervoor terugkrijgt ook nog eens minder belastingen zou moeten betalen?
Argentinië: adopteer straathonden en betaal minder belastingen

Laatste update: 10 april, 2018

Als je ‘ja’ antwoordde op de vorige vraag, dan moet je misschien overwegen om naar Alta Gracia te verhuizen. Dit is een prachtige stad in de ingesloten provincie Córdoba in Argentinië. Hier betaal je minder belastingen wanneer je straathonden adopteert.

Van boete tot belastingvermindering

Straathonden in Argentinie

Dit is het verhaal. De autoriteiten van deze gemeente waren omwille van verschillende redenen bezorgd over het grote aantal straathonden. Ze telden er niet minder dan 22 in de binnenstad alleen.

Om deze situatie tegen te gaan dacht een gemeenteraadslid van de regerende provinciale partij er iets op gevonden te hebben. Hij besloot een boete op te leggen aan iedereen die straathonden voederde..

Op deze manier probeerde hij te verhinderen dat honden zomaar achtergelaten werden. Het probleem was vooral dat de dieren ronddwaalden door de commerciële en toeristische gebieden van het bergstadje. Dit was  de plaats waar Ernesto ‘Che’ Guevara als kind opgroeide. Hij kwam hier met zijn familie terecht op zoek naar zuivere en droge lucht om zijn astma te verbeteren.

Een ander argument van de politicus was dat deze maatregel gevechten tussen honden omwille van voedsel zou voorkomen. Volgens zijn uitleg was dit een reëel gevaar voor voetgangers en voertuigen.

In een gemeente in de provincie Córdoba, Argentinië, heeft men de belastingen verlaagd in een poging om het adopteren van straathonden te stimuleren. Bovendien wordt evenwichtig voedsel voorzien en worden de dierenartskosten vergoed voor mensen die verwaarloosde honden in huis nemen.

De voordelen van in Alta Gracia  een straathond te adopteren

Zoals je je wel kunt inbeelden bleven de reacties tegen dit initiatief niet lang uit. Verscheidene organisaties voor dierenrechten uitten hun ongenoegen. Ook de inwoners waren razend en lieten dit blijken op sociale media.

Door de reactie van de inwoners van Alta Gracia kwamen dierenliefhebbers samen. Ze bedachten een oplossing voor het probleem van de straathonden.

En dus werd overeengekomen dat mensen die een hond adopteerden gedurende 12 maanden:

  • een belastingvermindering genieten op de gemeentebelasting ter waarde van 50% van het bedrag, overeenkomstig met het jaarlijkse minimum
  • maandelijks een zak hoogwaardige en evenwichtige hondenvoeding ontvangen
  • voor de hond in kwestie recht hebben op gratis veterinaire hulp

Verschillende organisaties werken aan dit project samen. Amigos del Mejor Amigo (A.D.M.A.), de Ayuda Animal Social y Sustentable (FASS), het aangrenzende Claudia Sagrera en andere niet-gouvernementele organisaties hebben elkaar hierin gevonden.

Nadat de maatregel van start ging werden verscheidene honden in de stad onmiddellijk geadopteerd.

Het initiatief werpt reeds haar vruchten af. Ten tijde van dit schrijven zijn er al 13 straathonden die een nieuwe thuis hebben gevonden.

Men kijkt of de adoptieouders de nodige zorg kunnen bieden voordat ze van de voordelen mogen genieten. Er wordt ook gecontroleerd of er een afgesloten tuin is zodat de honden niet kunnen ontsnappen.

Deze maatregel zorgt voor een besparing van zo’n 300 peso’s voor iedereen die een verwaarloosde hond in huis neemt. Dit komt overeen met iets meer dan 17 Euro.

De gemeente Alta Gracia van haar kant zorgt voor bewustwordingscampagnes. Hiermee moet het verwaarlozen van huisdieren worden tegengegaan.

Een initiatief in het voordeel van de dieren dat het waard is om als voorbeeld te dienen

Straathonden in Argentinie

Ongetwijfeld is deze maatregel door de autoriteiten het waard om als voorbeeld te dienen. Vooral nu de koopkracht van Argentinië erop achteruitgaat. En deze blijft achteruitgaan omwille van verscheidene keuzes die door de nationale regering worden gemaakt.

Enige tijd geleden zeiden we dat dit land het record op zak heeft van het grootste aantal huisdieren per inwoner. Volgens een onderzoek heeft 80% van de geïnterviewde mensen een of meerdere huisdieren, vooral honden.

Maar wanneer de economische situatie van de bevolking erop achteruitgaat, lopen honden jammer genoeg het risico om verwaarloosd te worden. Dit komt doordat het onmogelijk wordt om voedsel te kopen of voor andere noodzakelijke verzorging te betalen.

Hopelijk zal de situatie zich terug herstellen. We hopen dat alle Argentijnse huisdieren een goed leven mogen delen met hun baasjes.