Farmaceutische producten voor landbouwbedrijven

Farmaceutische producten maken deel uit van de basisuitrusting van een landbouwbedrijf en zijn zeer belangrijk als preventieve maatregelen, en om maatregelen te nemen tegen dierziekten.
Farmaceutische producten voor landbouwbedrijven

Laatste update: 17 mei, 2021

Alle landbouwbedrijven hebben een arsenaal aan preventieve en elementaire verzorgingsmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat zijn dieren vrij zijn van ziekten. Farmaceutische producten maken deel uit van dit arsenaal.

Bovendien zijn ze van essentieel belang bij de preventie en genezing van mogelijke, veelvoorkomende ziekten die op boerderijen rondwaren.

Farmaceutische producten maken ook deel uit van de basisuitrusting van een landbouwbedrijf. Bovendien moet de eigenaar van de boerderij, om ze op de juiste wijze te selecteren en af te leveren, een dierenarts hebben geraadpleegd en diens advies hebben ingewonnen. Dit is volgens de vastgestelde plaatselijke wetgeving en de soort van het te behandelen dier.

Dit soort producten, diergeneesmiddelen, is bedoeld om ziekten die landbouwhuisdieren kunnen oplopen, te voorkomen en te behandelen. Dit geldt met name wanneer de dieren voor menselijke consumptie worden gehouden.

Een dierenarts geeft medicijn aan een koe

Indeling van farmaceutische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Afhankelijk van hun eigenschappen kunnen farmaceutische producten worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Antibiotica ter bestrijding van ziekten veroorzaakt door bacteriën, schimmels en virussen.
 • Antiparasitaire middelen ter voorkoming en uitroeiing van de aanwezigheid van parasieten.
 • Dode of geïnactiveerde vaccins, of levende of verzwakte vaccins. Deze introduceren een virus, bacterie of toxine, geproduceerd door een kiem, in een dier.
 • Verder zullen dierenartsen ook antibiotica toedienen om het immuunsysteem van een dier in staat te stellen op een bedreiging te reageren. Vervolgens maken ze de nodige antilichamen aan om klaar te zijn voor een toekomstige epidemie.

Wijze van toediening

 • oraal, zoals het geval is met de meeste antibiotica
 • intraveneus, zoals bij vaccins
 • cutaan, via fumigatie, maar in mindere mate

De keuze van antibiotica en vaccins zal afhangen van de instructies van de dierenarts voor de verzorging van elke categorie dieren. Van de antiparasitaire farmaceutische producten die op een landbouwbedrijf van belang kunnen zijn, springen echter de volgende in het oog:

 • Bestrijding van luizen. Het werkzame bestanddeel van deze middelen is cypermethrin. Afhankelijk van de soort en het gewicht van het dier wordt deze chemische stof maandelijks halfverdund in het hele lichaam toegediend.
 • Zooveca is een behandeling tegen vliegen, luizen, teken, mijten en hun larven op veehouderijbedrijven. Het wordt cutaan, via baden of door het hele lichaam van het dier toegediend met de hoogste of laagste concentratie van deze plagen, afhankelijk van de plaag die wordt bestreden.

Bovendien biedt het Ministerie van Volksgezondheid en Consumentenzaken in Spanje een reeks brochures aan met informatie over het gebruik van farmaceutische producten op landbouwbedrijven voor zowel dierenartsen als personeel op nationaal niveau.

In de brochures wordt de nadruk gelegd op een verantwoord gebruik van deze producten, aangezien geen enkel farmaceutisch product veilig is. Antibiotica is dat in het bijzonder niet. Deze middelen kunnen bij dieren veranderingen teweegbrengen die vervolgens op het bord (en in het lichaam) van de consument terechtkomen.

Een boer maakt schoon in de stal van een landbowbedrijf

Andere maatregelen om rekening mee te houden

We moeten echter verder gaan dan de farmaceutische producten die dierenartsen verstrekken. Ook moeten we kijken wat passend is voor de diersoorten en de specifieke kenmerken van elke soort vee.

Hygiëne en veiligheid in de veehouderij

Het belangrijkste is dat de eigenaar van een veehouderij de nadruk legt op een reeks protocollen betreffende de bioveiligheid van de voorzieningen die gericht zijn op de volgende onderwerpen:

 • Waterkwaliteit. Bedrijven moeten beschikken over goede waterfiltersystemen en regelmatig fysisch-chemische en microbiologische controles uitvoeren, vooral in verband met besmetting met Coliformbacteriën, die veel voorkomen in varkensuitwerpselen.
 • Reiniging en ontsmetting van de leefruimten. Dit is van essentieel belang om onder meer kruisbesmetting tussen verschillende groepen dieren te voorkomen. Om beide processen doeltreffend te laten zijn, zijn de gebruikte chemische en mechanische middelen even belangrijk. Daarnaast ook de temperatuur en de tijdstippen waarop wordt gewerkt.
 • Hygiëne van het personeel. Dit moet zo strikt mogelijk zijn, als preventieve maatregel tegen het uitbreken van ziekten binnen en buiten een bedrijf.
Wellicht ook interessant voor jou
Hoe je paard koel te houden in de zomer?
My Animals
Lees het op My Animals
Hoe je paard koel te houden in de zomer?

Als je wilt voorkomen dat je paard ziek wordt, dan is het belangrijk om te weten hoe je je paard koel kunt houden. Lees verder om hier meer over te...