Een hond is een echte mensenvriend

Een hond is een echte mensenvriend

Laatste update: 29 juli, 2018

Hoe vaak heb je mensen horen zeggen dat een hond een echte mensenvriend is? Gezegden als deze worden echter vaak herhaald, waardoor hun ware betekenis makkelijk vergeten wordt. Hoeveel waarheid schuilt er dus in dit soort beweringen? Hier bij Mijn Dieren hebben we uitvoerig gefilosofeerd over een antwoord op deze vraag.

Waar komt het idee dat een hond een echte mensenvriend is vandaan?

De hond als mensenvriend en beste vriend

De oorsprong van het idee dat een hond een echte mensenvriend is, is te herleiden naar Missouri, de Verenigde Staten. Het werd gezegd tijdens een rechtszaak, en wel door een advocaat genaamd George Graham Vest. Dit gebeurde rond het einde van de 19e eeuw.

De professionele advocaat was ingehuurd door iemand die tegenover een buurman stond die zijn hond hand vermoord. De hond heette Old Drum.

In zijn slotargument gebruikte de advocaat veel redenen die vandaag de dag nog steeds bewijzen dat een hond een echte mensenvriend is. Alles wat hij zei is genoteerd onder de titel ‘Tribute to the Dog’ (‘Eerbetoon aan de Hond’).

We willen graag onze gedachten delen omtrent het idee dat een hond een echte mensenvriend is.

Redenen waarom een hond als een echte mensenvriend wordt gezien

Iedereen heeft het recht zijn eigen vrienden uit te kiezen. Daarover valt niet te twisten. Honden geven ons daarbij talloze redenen om hun als onze goede vrienden te beschouwen. Bijvoorbeeld:

  • Ze zijn trouw (men gebruikt het woord ‘hondstrouw’ namelijk voor een goede reden!).
  • Honden discrimineren anderen niet op basis van hun uiterlijk, leeftijd, sociale status, enzovoort.
  • Ze voelen aan wanneer er iets mis is en zullen je proberen te troosten.
  • Ze zullen je verdedigen als iemand je probeert aan te vallen of pijn te doen.
  • Honden zijn geweldige gezelschapsdieren en voorkomen dat de mensen om zich heen eenzaam en depressief worden.
  • Ze kunnen ziektes detecteren.

Is het gebrek aan twijfel bij je hond een teken van vriendschap?

Sommige redenen die mensen geven voor het feit dat ze een hond als echte mensenvriend kunnen zien, lijken niet echt legitiem. Wanneer ze goed geanalyseerd worden, zijn ze zelfs behoorlijk dubieus.

Mensen beweren bijvoorbeeld dat een hond een echte mensenvriend is omdat hij je niet veroordeelt. Het maakt dus niet uit wat je doet, ze zullen toch van je houden.

Dit zul je niet snel tussen mensen onderling zien gebeuren. Laten we even een extreem voorbeeld erbij halen ter illustratie. Als een moordenaar, een verkrachter of een dief een weerloze bejaarde tot zijn slachtoffer maakt, zou zo’n persoon dan niet juist veroordeeld moeten worden?

De hond treft natuurlijk geen blaam in dit scenario. Meeste honden hebben namelijk geen idee wat hun eigenaren uitvoeren. Wij zijn het niet eens met mensen die dit als voordeel zien omdat hun negatieve gedrag niet in twijfel wordt getrokken.

Andere dubieuze redenen voor de vriendschap tussen mens en hond

Nog een element dat opvalt wanneer men probeert te bewijzen dat een hond een mensenvriend is, is dat ze je altijd volgen. Dit doen ze zonder te klagen en zonder je iets kwalijk te nemen.

De vraag die hierbij gesteld moet worden is: waarom zou een dier zijn eigenaar iets kwalijk nemen? De enige reden hiervoor zou zijn dat het dier slecht behandeld wordt, fysiek of psychologisch.

In deze gevallen hebben we het dus niet meer over een gezonde relatie. Een goede vriend doet anderen geen pijn — en accepteert ook geen mishandeling om vriendschap te behouden.

Nu moet dus duidelijk gezegd worden dat ook al kunnen honden echte mensenvrienden zijn, mensen zijn lang niet altijd hondenvrienden.

Hoe een mens een beste vriend voor een hond kan zijn

Vrouw met haar hond aan de riem

In bepaalde gevallen wordt de relatie met een huisdier ook problematisch als deze ziek wordt. Dat geldt als je bijvoorbeeld alleen voor je huisdier leeft en de rest van je sociale kring verwaarloost.

Het is in elk geval positief als je je hond als een goede vriend beschouwt, zolang je ook maar verschillende, betekenisvolle relaties met mensen blijft aangaan.

Het belangrijkste is bovendien dat je dit beroemde gezegde (‘honden zijn echte mensenvrienden!’) eer aan doet. Verleen hier wat diepgang aan door ook voor je hond een beste vriend te worden. Vriendschap is immers altijd tweerichtingsverkeer. Je kunt dit bereiken door zijn aard te respecteren, heldere gedragsregels aan te houden en de verantwoordelijkheid voor zijn zorg op je te nemen.

Wellicht ook interessant voor jou
Een hond is een echte mensenvriend
My Animals
Lees het op My Animals
Een hond is een echte mensenvriend

Een hond is een echte mensenvriend: je hoort die uitdrukking en denkt meteen aan een hond. Recente studies hebben echter ontdekt waarom deze uitdru...