Honden wijzen onaangename mensen af

Honden wijzen onaangename mensen af

Laatste update: 20 september, 2018

Honden staan bekend om het feit dat ze intuïtief handelen. Het is bewezen dat ze in staat zijn om emoties te herkennen bij mensen om zich heen. Het zijn dankbare dieren en ze zullen het niet snel vergeten wanneer iemand ze goed behandelt. Toch zijn er ook gelegenheden waar honden uithalen naar mensen die hun baasje bedreigen. Het is dus niet zo verrassend dat honden onaangename mensen afwijzen. De vraag blijft echter: hoe weten ze dat dit slechte mensen zijn?

Veel mensen die een hond hebben, beweren dat honden in staat zijn slechte energie bij mensen te herkennen. Ze zeggen zelfs dat hun hond “ze proberen te waarschuwen” over ontrouw gedrag (van mensen). Daarom worden honden positief afgebeeld in literatuur en zelfs in Hollywood.

Onderzoek over de reacties van honden op onaangename mensen

De University of Kyoto zette een aantal jaren geleden een onderzoek naar hondengedrag op. Het doel hiervan was om de reacties van verscheidene honden te pijlen op de interactie tussen hun baasjes en andere mensen.

Ze gebruikten hiervoor 54 honden en deelden deze op in 3 groepen. De eerste groep kreeg 2 opties. Eerst kregen ze eten aangeboden uit de hand van de mensen die de eigenaren van de hond niet wilde helpen met iets. Vervolgens kregen ze eten aangeboden van mensen die de eigenaar niet kende.

De tweede groep moest kiezen tussen het eten van iemand die hun baasje wél hielp en het eten van een vreemdeling.

Hond bij onaangename mensen

De derde groep kreeg alleen voer aangeboden door vreemdelingen die geen contact hebben gehad met de hond of zijn eigenaar. De groepen rouleerden op zo’n manier dat elke hond alle 3 scenario’s ervoer.

De resultaten

1 van de 54 geteste honden nam het eten aan van iemand die hun baasje niet hielp met zijn probleem. Tegelijkertijd lieten de honden geen voorkeur zien tussen neutrale vreemdelingen en mensen die hun baasje wél hielpen.

Volgens de onderzoekers was dit bewijs dat honden niet naar hun eigen interesses handelen. Ze waren in staat om degenen die de menselijke leden van hun roedel niet hielpen, te herkennen en af te wijzen.

Het is zeker weten waar: honden wijzen onaangename mensen af

Zoals je kunt zien is het bewezen dat honden onaangename mensen afwijzen. Verhalen over dieren die hun verzorgers nooit vergeten circuleren zodoende ook in grote getale.

De meest verrassende, hartverwarmende verhalen gaan echter over dieren die hun baasje een langere tijd niet gezien hebben. Het maakt de dieren hierbij niet eens uit of hun baasjes veranderd zijn. Het warme welkom dat ze hun baasjes geven doet onze harten altijd smelten!

Goede energie

Deskundigen beamen dat de bovengenoemde resultaten niet alleen voortkomen uit het vermogen om slechte bedoelingen te herkennen. Honden kunnen namelijk ook heel goed lichaamstaal lezen. Men denkt ook dat honden mensen testen en beoordelen op basis van hun algemene doen en laten en hun houdingen.

Hond krijgt het zit commando

De oorsprong van dit soort interactie is terug te voeren naar hoe zoogdieren met elkaar in verhouding staan. Honden hebben enkel en alleen hun “sociale regels” aangepast aan het leven met mensen.

Dit patroon kan ook gezien worden binnen wilde roedels. Hier wijst de ene hond de andere af als deze laatste niet mee jaagt. Hetzelfde is van toepassing bij honden die constant agressief zijn. Samenvattend worden honden dus afgewezen door hun soortgenoten als ze lui of gewelddadig zijn.

Wat zien honden beter dan mensen?

De vriendschap tussen honden en mensen bestaat al meer dan 15.000 jaar. Honden weten alles van mensen. Hun analyse reikt verder dan het simpelweg afstoten van onaangename mensen. Het reikt ook verder dan hun herkenning van verdriet, vreugde of eenzaamheid.

Honden kunnen stress en angst zo goed herkennen, dat ze er zelf door worden beïnvloed. Daarom blaffen ze soms ook “zonder duidelijke reden.”

Zo zijn honden ook in staat zijn om op te merken wanneer mensen aan fysieke of psychologische aandoeningen lijden. Ze kunnen zelfs klinische stoornissen herkennen, zoals kanker en depressie.

Wellicht ook interessant voor jou
De sleutelrol van honden in het speuren naar kanker bij mensen
My AnimalsLees het op My Animals
De sleutelrol van honden in het speuren naar kanker bij mensen

Er zijn steeds meer verhalen die ons vertellen over honden die speuren naar kanker en zo het leven van hun baasje kunnen redden.