Hulphonden: meer dan een trouwe vriend

Bij de beslissing welke honden als hulphonden beschouwd kunnen worden, doet het ras van de hond niet ter zake. De nadruk ligt op de kwaliteiten van intelligentie en gehoorzaamheid bij de hond.
Hulphonden: meer dan een trouwe vriend

Laatste update: 19 september, 2022

Je hoeft alleen maar bewondering te hebben voor de honden die hulp en dienst verlenen aan behoeftige mensen. Hulphonden verwerven door training het vermogen tot socialisatie, wat nodig is om fysieke en emotionele steun te verlenen aan een persoon met een handicap.

Een paard, een kat of een vogel kunnen de functie van metgezel van een mens vervullen, maar niet alle dieren kunnen taken vervullen om mensen te helpen. Waarom niet? Omdat het een opdracht is die specifiek voor honden geldt.

Laten we wat meer te weten komen over het werk dat deze trouwe harige vrienden doen.

Hulphonden en emotionele hulphonden

Hulphond

Dieren die emotioneel kunnen helpen en hulphonden lijken beide op elkaar en zijn toch verschillend in de manier waarop ze kunnen bijdragen aan het leven van mensen. Bijvoorbeeld: een konijn kan iemand met depressie helpen door hem gezelschap te geven, maar een hond kan helpen bij de mobiliteit van een blinde.

De emotionele steun kan komen van het huisdier in een huis en het is niet nodig dat het een bepaald soort dier of hondenras is.

Hulphonden kunnen, na een passende training, mensen met epilepsie of het syndroom van Down helpen. Ze kunnen ook mensen met visuele, auditieve of cognitieve handicaps helpen. In dit geval kunnen de honden voorwerpen optillen en alarmen activeren.

6 categorieën hulphonden

Hulphonden zijn honden die getraind en gecertificeerd kunnen worden om een bepaalde dienst te verrichten. Er zijn 6 categorieën getrainde honden, en dat zijn de volgende:

  • Geleidehond. Deze zijn opgeleid om een visueel gehandicapte of doofblinde te begeleiden.
  • Geluidssignalerende hond. Deze honden worden opgeleid om slechthorenden bij te staan. Deze wonderlijke dieren hebben het vermogen het brongeluid te herkennen om hun eigenaar te begeleiden.
  • Diensthonden. Dit zijn getrainde honden die helpen bij de dagelijkse activiteiten van gehandicapten.
  • Waarschuwingshonden. Deze honden leren mensen te waarschuwen voor medische noodgevallen, zoals epilepsie.
  • Hulphonden voor autisme. Deze honden helpen bij de verzorging van de lichamelijke integriteit van een persoon met een autisme spectrum stoornis.
  • Begeleide therapiehonden. Deze honden werken samen met emotionele ondersteuningsdieren. Ze bezoeken vaak geriatrische centra en ziekenhuizen.

Rassen met een reputatie als hulphond

Laten we eerst beginnen met de labrador en de golden retriever, want deze honden hebben een grote acceptatie in de maatschappij door hun buitengewone vermogen om empathie met mensen op te wekken. Deze rassen zijn toegestaan in de meeste restaurants restaurants, op vliegvelden en in winkelcentra.

Sommige honden worden als werkhonden beschouwd. Deze hondachtigen voeren specifieke taken uit, zoals bewaken, hoeden en verdedigen. Hiertoe behoren ook beroepshonden die voor politie en brandweer werken.

Hun vaardigheden

Als honden voldoen aan de eisen om hulphondenfuncties te vervullen, ondergaan ze een speciale opleiding waarin ze de volgende vaardigheden aangeleerd krijgen:

  • Lades openen, dingen terughalen, en voorwerpen naar hun eigenaar brengen.
  • Helpen bij het uittrekken van iemands broek (pantalon) door het kledingstuk met hun tanden uit te rekken.
  • Het aan en uitzetten van lichtschakelaars in een huis.

De kwaliteiten die een hond echt nodig heeft om als hulphond in aanmerking te komen zijn dat hij uiterst sociaal moet zijn en gemakkelijk moet kunnen leren. Bovendien moeten trainers er rekening mee houden dat een hond niet agressief mag reageren op externe prikkels die hem kunnen afschrikken.

Hulphonden in de maatschappij

Golden retriever als hulphond

Hulphonden zijn uiterst nobele dieren, en als de hond zijn dienst beëindigt omdat hij een hoge leeftijd bereikt heeft, zal hij zijn baasje nog steeds willen helpen. De hond die taak helemaal ontnemen kan tot depressie leiden.

De rol die deze dieren in de maatschappij spelen is fundamenteel, want hun bekwaamheden helpen de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. De vrijgevigheid van deze hondachtigen brengt positieve gevoelens bij hun baasjes naar boven, omdat het zulke liefdevolle honden zijn.

We moedigen hondenbezitters aan hun honden te trainen en hun bekwaamheden te ontwikkelen; dit zal een emotionele band met hen scheppen en het gevoel van welzijn in huis vergroten. Zo zullen ze hun vaardigheden ook in de praktijk kunnen brengen om mensen in nood te helpen. Wellicht ook interessant voor jou

Ken je de honden die genezen: therapie-hulphonden?
My Animals
Lees het op My Animals
Ken je de honden die genezen: therapie-hulphonden?

Het gebruik van therapie-hulphonden bij therapie is de laatste tijd steeds populairder geworden. Studies bevestigen hoe heilzaam dieren kunnen zijn...