Nieuwe opvang voor gehandicapte honden in Peru

We houden ervan om positief nieuws te verspreiden over dierenrechten in de wereld. Bijvoorbeeld over opvang voor gehandicapte honden.
Nieuwe opvang voor gehandicapte honden in Peru

Laatste update: 11 april, 2018

Dit is een liefdesverhaal, met dieren in de hoofdrol, dat tot nu toe nog niet naar buiten is gebracht. Vandaag hebben we het over een opvang voor gehandicapte honden.

Deze opvang kreeg de naam Milagros Perrunos. Haar doel is om het leven te verbeteren van dieren die bijna gestorven zijn door misbruik of een ongeval.

Hoe gaat het in zijn werk? Laat ons wat dieper ingaan op dit prachtige initiatief.

Milagros Perrunos, een opvang voor zeer speciale honden met een handicap

Opvang voor gehandicapte honden

Het enige plan wat betreft deze honden is datgene wat ze doen – hun leven redden. Ze geven hen de medische en emotionele aandacht die ze nodig hebben. Bovendien gaan ze op zoek naar een thuis voor hen waar ze echt geliefd zijn en het aangename leven kunnen leiden dat ze verdienen.

Er zijn echter gehandicapte honden die niet zo gemakkelijk te adopteren zijn en Milagros Perrunos is bereid om hen te blijven bijstaan. Op deze manier zijn ze in staat om het leven te bieden dat ze verdienen samen met andere honden die in een gelijkaardige situatie zitten.

Honden met een beperking hebben niet veel kans om op zichzelf te overleven. Zij die op straat leven zijn jammer genoeg ten dode opgeschreven. Ze zijn niet in staat om de zaken te bekomen die ze nodig hebben omdat ze niet mobiel zijn. Natuurlijk kunnen ze dan niet het levensnoodzakelijke water en voedsel vinden.

En hoewel het niet ieders droom is, ook niet van honden, om in een opvang te moeten leven, toch geven de werknemers in het centrum hen alle liefde die ze nodig hebben. En er is altijd wel een goede ziel die bereid is om een of meerdere van hen te adopteren.

Deze opvang voor gehandicapte honden bevindt zich in Lima, Peru. Er wonen hier reeds 39 ‘speciale’ honden. Sommigen lijden aan dwarslaesie of zijn verminkt.

Wie is de oprichter?

Het klinkt misschien ongelooflijk maar dit project werd door één persoon in het leven geroepen: Sara Morán. Ze heeft heel duidelijk uitgelegd waarom ze dit doet. Dit zijn haar letterlijke woorden:

‘Sinds mijn jeugd was mijn passie voor dieren sterker dan al de rest. Ik heb altijd diepe en speciale gevoelens tegenover hen gekoesterd. Misschien kan ik ze vergelijken met baby’s (waar ik ook zo van hou). In dieren herken is eeuwige kinderen, hulpeloos en onschuldig, zonder rechten in deze samenleving. Op een dag werd mijn hond Bear vergiftigd en ik denk dat dit het keerpunt betekende. In mijn familie was het verboden om meer huisdieren te houden… zo zijn wij opgevoed.’

Volgens Sara begon alles toen ze Ana Maria Guerrero ontmoetteZij was diegene die een heleboel mogelijkheden creëerde door met haar te willen samenwerken om huis-tot-huis sterilisatiecampagnes op te zetten. Ook ondersteunde ze haar door hulp te bieden aan zij de dit het meest nodig hadden.

Opvang voor gehandicapte honden

Nadat hun wegen zich scheidden, ging Sara in 2007 op zichzelf verder tot ze in staat was om het concept uit te werken dat de naam Milagros Perrunos zou krijgen. Maar Sara is niet alleen. Ze heeft een team van dierenvrienden die de dieren alles geven dat ze nodig hebben, niet alleen op materiaal vlak maar ook emotioneel.

Het leven van deze dieren is in deze opvang voor gehandicapte honden ingrijpend veranderd. Ze gaan naar het strand, krijgen liefde en de noodzakelijke zorgen toegediend. Bovendien verdwijnen hun mankementen omdat ze geliefd worden en alles krijgen dat ze nodig hebben. Alleen harteloze zielen kunnen deze dieren zoveel leed aandoen.

We zijn blij dat er nog steeds mensen zijn met een liefdevol en toegewijd hart die anderen willen helpen die het niet zo goed hebben. En we hopen dat het voorbeeld van Sara Morán ondernemers zal helpen die niet weten hoe te beginnen. Dit is het bewijs dat een liefdadigheidsproject met nobele doelen op een of andere manier altijd slaagt. Het wordt immers door een hogere kracht aangedreven: namelijk de liefde.

Bron van de afbeeldingen: elcomercio.pe