Taxonomie van honden: zijn ze te vergelijken met wolven?

Deze 'wetenschap van classificatie' groepeert soorten in families, klassen en andere onderverdelingen. Er moet opgemerkt worden dat de taxonomie van wolven en honden vrijwel identiek is, vandaar de theorie dat honden afstammelingen van wolven zijn.
Taxonomie van honden: zijn ze te vergelijken met wolven?

Laatste update: 02 maart, 2019

Honden maken al een lange tijd deel uit van ons leven als huisdier, waakhond of werkhond. Door meer over ze te weten, over hun persoonlijkheden en bovenal, de rol die ze in de natuur spelen helpt dat ons dus om ze beter te begrijpen en om in harmonie met ze samen te leven. Zou je graag meer willen weten over de taxonomie van honden?

Wat is taxonomie?

Vaak wordt de taxonomie ‘de wetenschap van de classificatie’ genoemd, die verantwoordelijk is voor het classificeren van verschillende organismen door groepen van families, afstammelingen en rassen. Dieren worden verdeeld in zeven klassen namelijk:

 • Dierenrijk
 • Stam
 • Klasse
 • Orde
 • Familie
 • Geslacht
 • Soort

Van deze hoofdgroepen zijn er ook onderverdelingen, zoals substam of subklasse.

Deze wetenschap bestrijkt echter een groot gebied, dus het is moeilijk om de specifieke categorie een soort te bepalen. Het is mogelijk dat er verschillende organismen zijn die tot hetzelfde dierenrijk behoren, maar op andere vlakken verschillen.

Het is belangrijk om rekening te houden met factoren zoals hun eigenschappen en ontwikkeling.

Een dierensoort wordt beschouwd als een groep organismen die genetisch anders kunnen zijn, maar die zich wel voort kunnen planten.

Taxonomie is ook verantwoordelijk voor het bespreken van de internationale codes van nomenclatuur, of het nu om zoölogie, plantkunde of bacteriën gaat. Daarom zijn deze codes verantwoordelijk voor het definiëren van het taxonomische systeem. Ze werken namelijk aan het maken van de namen en classificeren organismen in elke klasse.

De beslissingen die door deze groep worden genomen, worden boven alle andere classificaties gehouden, wat dan stabiliteit in de nomenclatuur mogelijk maakt.

Wat is de taxonomie van honden?

wolven op een rots in de sneeuw

Hoewel alle levende wezens hun eigen taxonomie hebben, zijn veel mensen vooral geïnteresseerd in de taxonomie van honden.

 • Domein – Eucarya (Eukaryota). Cellulaire organismen met echte kernen.
 • Dierenrijk. Zijn in staat tot voortbeweging, hebben zuurstof nodig, voeding via ingestie, seksuele voortplanting en embryonale ontwikkeling.
 • Sub dierenrijk – Eumetazoa. Hebben weefsels, organen, lichaamsgewicht, etc. Bijvoorbeeld spieren, pezen en zenuwen.
 • Stam – Chordadieren. Hebben een ruggengraat.
 • Substam – Gewervelden. Dieren met een wervelkolom.
 • Klasse – Zoogdieren. Zoogdieren onderscheiden zich door borstklieren, haar en kaken.
 • Subklasse– Zoogdieren. Het embryo vormt zich in de baarmoeder van de moeder.
 • Infraklasse – Placentadieren. De jongen blijven heel lang in de baarmoeder van de moeder.
 • Orde – Carnivoren. Kiezen aangepast voor vleesconsumptie.
 • Suborder – Caniformia. Deze groep omvat zoogdieren met de vorm van een hond.
 • Familie – Canidae (hondachtigen) Carnivoren zoals: wolven, coyotes, vossen, jakhalzen en andere verwante soorten.
 • Onderfamilie – Caninae. Enige onderfamilie met overlevende soorten.
 • Geslacht – Hond. Bijvoorbeeld: wolven, jakhalzen en coyotes.
 • Soorten – Canis lupus. Wolven en honden.
 • Ondersoorten – Canis lupus familiaris. Carlos Linneo, 1758.

Het is de moeite waard om op te merken dat de taxonomie van honden en wolven praktisch identiek is. Dit toont dus aan hoe zeker het is om te zeggen dat honden afstammen van wolven. Er zijn namelijk geen verschillen in hun oorsprong en kenmerken.

Waar komt deze wetenschap vandaan?

Carlos Linnaeus

De wetenschap van de taxonomie wordt toegeschreven aan Carlos Linnaeus die geboren werd in Zweden en studeerde in Upsala. Kort na het beëindigen van zijn studie, begon hij lezingen te geven over plantkunde. Dit was een tak van de studie waar hij een passie voor had.

Al snel begon Linnaeus met het op expedities gaan om planten, dieren en mineralen te classificeren. Hij heeft ook verschillende boeken geschreven waarin dit onderwerp gedetailleerd werd besproken.

Hoewel Linnaeus er aanvankelijk voor koos om de soort te classificeren volgens het reproductieve systeem, besefte hij al snel dat dit te algemeen was.

Daarom heeft hij een systeem gemaakt van binominale nomenclatuur dat de soort eerst op geslacht en vervolgens op naam classificeerde. Vervolgens groepeerde hij ze in families, klassen en vervolgens dierenrijken. De onderverdelingen kwamen later. Dit was echter geen gemakkelijke taak.

Bekend om zijn werk, was Linnaeus later beroemd onder zijn leeftijdsgenoten. De Duitse schrijver Goethe zei over hem: “Met uitzondering van Shakespear en Spinoza, ken ik niemand onder de niet meer levende die mij sterker heeft beïnvloed!”

Dankzij deze geweldige man hebben we nu dus de taxonomie van alle levende wezens, inclusief die van honden.  Wellicht ook interessant voor jou

Hondenrassen die op wolven lijken
My Animals
Lees het op My Animals
Hondenrassen die op wolven lijken

Het klopt dat alle honden afstammen van wolven en er soms nog op lijken. In dit artikel zien we enkele van de hondenrassen die op wolven lijken.