Wie is Temple Grandin en wat heeft ze betekent voor dieren?

Zij is een bekende persoon in de dierenwereld die, ondanks dat ze autisme heeft, haar grote observatievaardigheden gebruikte om empathie naar het welzijn van dieren te tonen die voor productie bestemd waren.
Wie is Temple Grandin en wat heeft ze betekent voor dieren?

Laatste update: 04 juni, 2019

Slechts weinig mensen hebben ooit wel eens van Temple Grandin gehoord. Haar invloed op het welzijn van dieren over de hele wereld is echter enorm. Grandin is een beroemde etholoog, zoöloog en leraar die tientallen boeken heeft geschreven en honderden toespraken heeft gegeven, voornamelijk gericht op het gedrag en welzijn van dieren.

Interessant genoeg zegt zij haar autisme haar heeft geholpen dieren begrijpen, en handelt als verbinding tussen menselijke gedachte en dieren.

De gecompliceerde jeugd van Temple Grandin

Temple Grandin werd geboren in 1947 en werd gediagnosticeerd met zwaar autisme tijdens haar kindertijd, wat moeilijk was voor haar en haar familie. Ze wees menselijk contact af, maar dit veranderde tijdens haar tienerjaren toen ze een familieboerderij bezocht. Ze bedacht toen een briljant idee.

Toen Temple nog jong was, bedacht ze een machine die druk aanbracht op de koeien om ze te troosten. Ook creëerde ze een andere machine die hetzelfde deed met kinderen met autisme, namelijk een mechanische knuffelmachine die het contact biedt dat nodig is om te functioneren zonder menselijk contact.

Meisje met een paard

Iets anders dat haar hielp om met haar autisme te leven was het onderhouden van relaties met dieren. Paardrijden en tijd doorbrengen met koeien zorgde ervoor dat ze veel empathischer werd en het was waarschijnlijk een nog krachtigere therapie dan haar eigen uitvinding.

Temple Grandin en dierenwelzijn

Ze besloot toen om psychologie te gaan studeren en zich te specialiseren in het gedrag van dieren. Ze heeft haar carrière gewijd aan het bestuderen van de wereld van autisme en het verbeteren van het welzijn van dieren.

Haar voornaamste interesse ging uit naar het verbeteren van het welzijn van boerderijdieren, en ze publiceerde verschillende werken over milieuverrijking. Dat wil zeggen, de juiste manier om met dieren om te gaan tijdens het transport en hun stress.

Dankzij haar is een groot aantal boerderijen en slachthuizen in de Verenigde Staten opnieuw ontworpen. Haar werk heeft de kwaliteit van leven van deze dieren op internationaal gebied verbeterd.

Temple Grandin laat zien dat een autistische geest nadenkt over beelden en zich richt op details. Enkele van de meest briljante wetenschappers en kunstenaars uit de geschiedenis hadden dan ook een stoornis op het autismespectrum.

Koeien in de stal

Autisme en dieren

Een duidelijk voorbeeld voor Grandin was dat veel mensen niet begrepen waarom een groep koeien niet naar de dierenarts toe wilde gaan. Dat kwam doordat er bijvoorbeeld een vlag wapperde bij de ingang en dat maakte de koeien bang.

Dezelfde ideeën zijn van toepassing op het ontwerp van voorzieningen in verschillende fasen van de dierlijke productie. Zo elimineerde ze bijvoorbeeld hangende objecten, veranderde ze vormen en lay-outs en visualiseerde ze een andere manier om de relatie tussen mens en dier te begrijpen.

Volgens Grandin beschikt de natuur over krachtige voorbeelden dat autisme en dieren in verband brengt. Veel dieren gedragen zich bijvoorbeeld vergelijkbaar met autistische mensen als het gaat om harde geluiden. De reacties van Temple zelf op alarmen of onweer deden haar denken aan de reacties van de dieren waarmee ze leefde.

Deze ideeën hebben vele toepassingen. De herinneringen die angst veroorzaken kunnen dus niet worden gewist, en het trauma dat autistische mensen en dieren zoals paarden ervaren, hebben dezelfde oorzaken en oplossingen.

Deze vrouw verzekert dat ‘alle geesten nodig zijn’. De geest van autistische kinderen en zelfs die van andere soorten kunnen veel oplossingen bieden in ons dagelijks leven. Wellicht ook interessant voor jou

De ongelooflijke vriendschap van een klein autistisch meisje en haar kat
My Animals
Lees het op My Animals
De ongelooflijke vriendschap van een klein autistisch meisje en haar kat

Autistisch Meisje en Haar Kat. Een klein meisje, Iris, is viraal gegaan door haar kunstwerken. Maar het uiterlijk van haar kat Thula heeft echter n...