Het cognitieve vermogen van kraaien

Kraaien vertonen cognitieve vaardigheden die met die van verschillende soorten primaten vergelijkbaar zijn. Hier gaan we je gegevens laten zien die deze verklaring ondersteunen.
Het cognitieve vermogen van kraaien

Laatste update: 26 november, 2020

We gaan het vandaag over het cognitieve vermogen van kraaien hebben. Een goede manier om dit onderwerp te beginnen, is met dat beruchte citaat van Lewis Carroll: “Waarom is een raaf als een schrijftafel?” Of liever gezegd: waarom zijn kraaien net als apen?

Kraaiachtigen hebben, net als primaten, een groot cognitief geheugenvermogen, ondanks dat ze zulke verschillende soorten zijn. Als je nieuwsgierig bent naar de intelligentie van deze raadselachtige vogels, blijf dan lezen! Laten we het cognitieve vermogen van kraaien (en raven!) eens nader bekijken.

Het cognitieve vermogen van kraaien

Kraaien, raven, eksters, kauwen, zwarte kraaien en blauwe eksters behoren tot de familie van kraaiachtigen. Deze groep staat om hun grote intelligentie en capaciteiten bekend. Er zijn veel onderzoeken die hun cognitieve vaardigheden testen. Onderzoekers hebben aangetoond dat kraaiachtigen opvallen door:

  • Hun gebruik van analoge redeneringen. Kraaien kunnen feiten en ervaringen aan eerdere ervaringen relateren die geen overeenkomsten vertonen.
  • Episodisch geheugen. Deze dieren kunnen zeer duidelijke herinneringen aan specifieke situaties hebben die ze hebben meegemaakt.
  • Hulpmiddelen gebruiken om problemen op te lossen.
  • Complexe sociale interacties hebben. Kraaiachtigen zijn in staat de sociale dynamiek van andere kraaiengroepen te ontcijferen. Ze begrijpen bijvoorbeeld de bestaande relatie tussen leden van hun eigen groepen en andere buitenstaanders. In een gemeenschap van kraaien worden relaties gelegd door de sociale rangen van elk lid en ze stralen kenmerken uit die duiden op dominantie of onderwerping.
  • Ze zijn zich bewust van de mentale toestand van zichzelf en andere kraaien. Kraaien kunnen zichzelf in een spiegel herkennen en laten zien dat ze zich bewust zijn van hoe ze eruit zien. Ze kunnen zich ook anderen van hun soort herinneren.

Kraaien hebben een werkgeheugen

De hoge cognitieve capaciteit van primaten is aan werkgeheugen te wijten, kortetermijngeheugenopslag en het manipuleren van informatie. Andere mentale vaardigheden, zoals planning of cognitieve flexibiliteit, zijn rechtstreeks van het werkgeheugen afhankelijk.

De resultaten van talrijke studies met kraaiachtigen laten zien dat ze gedurende hun hele evolutionaire geschiedenis een groot vermogen tot werkgeheugen hebben ontwikkeld.

In feite is het gelijk aan dat van primaten. Er was bijvoorbeeld een ethologisch experiment van psycholoog Balakhonov en zijn team, dat we hieronder zullen toelichten.

Het cognitieve vermogen van kraaien en primaten

Test met schermen

Ten eerste trainde Balakhonov gedurende tien maanden twee exemplaren van de zwarte kraai (Corvus corone). Dit was vergelijkbaar met een eerder experiment met twee soorten makaken.

Het experiment omvatte vervolgens het presenteren van een reeks visuele stimuli op een scherm en de het volgen van de kop en oogbewegingen van het dier. Ze hebben de vogels ook eerder getraind om hun hoofd in het midden te houden.

De visuele stimuli waren gekleurde vierkantjes die op het scherm bleven en altijd hetzelfde waren. Ze verdwenen een paar seconden en verschenen daarna weer met enige aanpassing. Toen er een verandering in vorm was, pikte het dier op het scherm.

De onderzoekers ontdekten dat het maximale aantal elementen dat de kraaiachtige op het scherm aankon vier was. Dit was een vergelijkbaar resultaat als de primaten.

Kraaien kunnen complexe problemen oplossen

Het cognitieve vermogen van kraaien helpt hen om alledaagse problemen op te lossen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmiddelen maken op basis van herinneringen aan eerdere instrumenten die voor vergelijkbare situaties zijn gemaakt. In feite kunnen ze zich zelfs die van een andere partner herinneren.

Hierdoor kunnen ze dus problemen oplossen die meerdere stappen in een bepaalde volgorde vereisen. Dit komt, omdat ze de mogelijkheid hebben om deze informatie op te slaan en deze daarna opeenvolgend te gebruiken.

Het is echter mogelijk experimenten met dieren te herhalen die zo verschillend als vogels en zoogdieren zijn. Dit komt omdat ze enkele overeenkomsten delen, zoals een groot cognitief vermogen, een zeer nauwkeurig visueel systeem of kleurresolutie.

Ondanks dat ze verschillende evolutionaire lijnen hebben, tonen deze experimenten aan dat verschillende soorten als gevolg van convergente evolutie kenmerken kunnen delen.

Het oplossen van problemen in de natuurlijke wereld kan het verschil tussen leven en dood betekenen. Kortom, het is niet verwonderlijk dat levende wezens zulke buitengewone vermogens vertonen. Wellicht ook interessant voor jou

De blauwe gaai: een Noord-Amerikaans juweeltje
My Animals
Lees het op My Animals
De blauwe gaai: een Noord-Amerikaans juweeltje

De blauwe gaai is een familielid van de kraai en is uniek voor Noord-Amerika. Ontdek in het artikel van vandaag meer over deze prachtige vogel.  • Balakhonov, D., Rose, J. Crows Rival Monkeys in Cognitive Capacity. Sci Rep 7, 8809 (2017).
  • Massen, J., Pašukonis, A., Schmidt, J. et al. Ravens notice dominance reversals among conspecifics within and outside their social group. Nat Commun 5, 3679 (2014).
  • elbert SA, Singh PJ, Gray RD, Taylor AH (2015) New Caledonian Crows Rapidly Solve a Collaborative Problem without Cooperative Cognition. PLoS ONE 10(8)