De aap die de koning aanviel

De aap die koning Alexander I van Griekenland aanviel beet hem, besmette hem, en de vorst stierf na een paar dagen. Zijn dood had gevolgen van politieke omvang.
De aap die de koning aanviel

Laatste update: 24 mei, 2021

Het was het jaar 1920 toen een makaak erin slaagde om het land Griekenland voor altijd te veranderen. De aap in kwestie viel koning Alexander I aan, in zijn residentie in het Tatoi-paleis, in een incident dat tot zijn dood zou leiden.

De aap die een koning aanviel

Deze vorst, de derde koning van de Grieken, had een vreemde en korte regeerperiode in Europa, die aan de vooravond stond van de Eerste Wereldoorlog. Het vreemdste was waarschijnlijk zijn dood. Zoals gezegd, viel een aap hem aan en de beten leidden tot het einde van zijn koninklijk leven.

De berberaap is een diersoort die destijds in heel Europa als huisdier werd gehouden. Ze hebben sporen achtergelaten op plaatsen zo divers als Romeins Pompeï en prehistorisch Ierland.

In dit specifieke geval was de aap die Koning Alexander I aanviel het huisdier van een van zijn bedienden. Deze bediende had de leiding over de boerderij, en hield verschillende makaken als huisdier.

Een aap laat zijn tanden zien

De aanval op de koning

Dus, hoe is het allemaal gebeurd? Tijdens een van de wandelingen van koning Alexander door de wijngaarden van het paleis ontstond er een gevecht tussen een van die makaken en de hond van de koning, een Duitse herder. Toen de koning de dieren van elkaar wilde scheiden, mengde een andere makaak zich in het gevecht en beet de vorst in zijn been en buik.

Hoewel apen de reputatie hebben grappig te zijn, is de berberaap in feite een zeer gevaarlijk dier met enorme tanden. Ze kunnen iemand makkelijk ernstig verwonden, en in het ergste geval zelfs een leven beëindigen.

De aap die de koning aanviel werd onmiddellijk neergeschoten, samen met de makaak die het gevecht met de hond was aangegaan. De bedienden van de koning gingen verder met het schoonmaken van de wonden van koning Alexander.

Het was echter al te laat. Bijtwonden infecteren snel, en nog meer als ze afkomstig zijn van wilde dieren zoals de berberaap. De koning overleefde een paar dagen, maar na weken van koorts en pijn, stierf hij in zijn bed.

Het scenario vóór de aanval

Om te begrijpen wat dit voor Griekenland betekende, moeten we een stukje geschiedenis leren kennen. Alexander’s vader, Constantijn I, bleef neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Desondanks gaf de Helleense koning de voorkeur aan Duitsland, terwijl de eerste minister zich meer richtte tot Rusland en Frankrijk.

Het gevolg was dat de regering verdeeld raakte en uiteindelijk werden de vorst en zijn familie verbannen. De Triple Entente, die Griekenland als eerste minister onder controle had, wilde echter van Griekenland geen republiek maken. Alexander verkreeg de kroon op illegale wijze. Hij was het enige lid van de koninklijke familie dat nog in Griekenland verbleef.

Het Griekse landgoed Tatoi

Marionettenmonarch

Alexander diende als een marionettenmonarch. Hij regeerde nooit als zodanig en isoleerde zich van vrienden. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zou het Griekse koninkrijk met een derde toenemen – als gevolg van latere vredesonderhandelingen. Daarbovenop begon ook nog eens een oorlog met Turkije.

Alexander stierf in die jaren. Zijn dood was de reden waarom de monarchisten weer wonnen, en zijn vader, Constantino I, terugkeerde.

De algemene ontevredenheid over zijn terugkeer en de nederlaag in de oorlog tussen Griekenland en Turkije dwongen hem echter na twee jaar afstand te doen van de troon. Toen Churchill zei “de makaak doodde een koning en 250.000 Grieken,” verwees hij naar de Griekse nederlaag na de terugkeer van de vader van de koning.

Het is interessant om te zien hoe de aanval van de makaak zo’n opschudding veroorzaakte in dat Europese land. Het verval van de monarchie en van het grondgebied van het land was een direct gevolg van de gebeurtenissen rond de dood van Alexander. Wie had gedacht dat een makaak een keizerrijk ten onder kon laten gaan? Wellicht ook interessant voor jou

De aap die een kleine zwerfhond adopteerde
My Animals
Lees het op My Animals
De aap die een kleine zwerfhond adopteerde

Vriendschappen tussen verschillende diersoorten leveren zulke mooie verhalen op. Dit verhaal van een aap is vol verrassingen, trouw en tederheid.  • Fooden, Jack (2007). Systematic review of the Barbary macaque, Macaca sylvanus. Field Museum of Natural History.
  • Correspondent, Oskar AanmoenSenior Europe (2017-05-03). “The King who was killed by a monkey”. Royal Central. Retrieved 2018-12-22.