Het dwergnijlpaard: habitat en kenmerken

Het dwergnijlpaard is kleiner dan de gewone soort. Hij komt voor in dierentuinen en natuurreservaten, maar zijn leven in het wild is in sommige opzichten onbekend.
Het dwergnijlpaard: habitat en kenmerken

Laatste update: 27 november, 2021

Nijlpaarden zijn zoogdieren die een zekere mate van angst inboezemen omdat ze zo groot en agressief zijn. Ze zijn echter door de eeuwen heen nogal gevoelig geweest voor veranderingen in het milieu. Daarom zijn er nu nog maar twee levende soorten: het dwergnijlpaard en het gewone nijlpaard, die vooral van elkaar verschillen door hun grootte.

Beide exemplaren behoren tot de familie Hippopotamidae. Het dwergnijlpaard is de kleinste van de twee, maar is daarom niet minder interessant. Zijn wetenschappelijke naam is Choeropsis liberiensis. Hij onderscheidt zich op het biologisch vlak op vele fronten. Leer er alles over in het onderstaande artikel.

Habitat van het dwergnijlpaard

Het dwergnijlpaard leeft in het westelijk deel van het Afrikaanse continent. Zijn geografische verspreidingsgebied omvat vier verschillende landen: Liberia, Sierra Leone, Guinee en Ivoorkust.

Het leefgebied van dit zoogdier is beperkt tot beboste gebieden in de buurt van waterlichamen, omdat hij zijn huid regelmatig moet bevochtigen. Hij komt voor in de buurt van rivieren, beken en moerassen met dichte begroeiing, want hij schuilt er graag ter bescherming.

Een dwergnijlpaard

Uiterlijke kenmerken van het dwergnijlpaard

Zoals hierboven vermeld, is de C. liberiensis het kleinste nijlpaard ter wereld, met een lichaamslengte van 150 tot 175 centimeter, plus 20 centimeter voor zijn staart. Hij heeft een schouderhoogte van 70 tot 100 centimeter en kan 270 kilogram in gewicht bereiken.

Deze zoogdieren hebben een massief tonvormig lichaam, een kleine kop en vier robuuste poten, elk met vier lange en licht gevlochten tenen, ideaal voor een semi-aquatisch leven.

Toch hebben ze kenmerken die erop wijzen dat ze meer terrestrisch zijn dan het gewone nijlpaard (Hippopotamus amphibius). Uit hun bek zien we vooruitstekende hoektanden, die eerder een verdedigende dan een voedende functie hebben.

Deze zoogdieren hebben een bruine of zwarte huid, die op het onderste deel van het lichaam een grijze tint heeft. Ze hebben geen vacht en hebben alleen haar op hun snuit en staart. Een interessant feit is dat ze een roodachtig gekleurde afscheiding produceren die vaak voor zweet of bloed wordt aangezien. Het heeft echter met geen van beide stoffen iets te maken.

De roodachtige afscheiding is een verbinding met een beschermende functie, want de epidermis van het dwergnijlpaard is dun en gevoelig.

Ondersoorten van de C. liberiensis

Er zijn twee ondersoorten of soorten dwergnijlpaarden. Deze zijn als volgt:

 • C. liberiensis liberiensis, de nominale of referentiesoort.
 • C. liberiensis heslopi of Heslop’s nijlpaard. Hij kwam voor in Nigeria, maar sinds de jaren 1940 zijn er geen gegevens meer over zijn bestaan, dus wordt verondersteld dat hij uitgestorven is.

Gedrag

Deze nijlpaarden zijn solitair in hun gewoonten, hoewel ze in kleine groepjes zijn waargenomen (meestal een paartje, of een juveniel met zijn moeder). De periode van veelvuldige activiteit is ‘s nachts of tijdens de schemering en overdag rusten ze, hoewel dit niet altijd het geval is. Sommige exemplaren zijn overdag actief.

De verspreidingsgebieden van de individuele exemplaren overlappen elkaar, dus ze zijn niet territoriaal. Ze schuilen graag in rivieren, moerassen of stromen tussen wortels of boomstammen, maar ook in gaten of holen. Toch is niet bekend of ze deze ruimten bouwen of gebruik maken van reeds bestaande ruimten.

Wat hun communicatie betreft is er weinig informatie beschikbaar. Deze nijlpaarden kunnen wat gegrom of gefluit uitzenden, maar ze zijn meestal stil. Ze zenden ook chemische of olfactorische signalen uit als waarschuwingssignalen en tijdens de voortplantingsperiode.

Het eetgedrag van een dwergnijlpaard

Vreemd genoeg zijn nijlpaarden geen roofdieren, maar planteneters. Hun menu is geheel op planten gebaseerd. Dit omvat een grote verscheidenheid aan planten en plantendelen: scheuten, knollen, kruiden, halfwas en, in sterkere mate, afgevallen vruchten, varens en breedbladige soorten. Ze voeden zich meestal tijdens de middag- en avonduren.

Nijlpaarden eten alle planten die beschikbaar zijn, ongeacht soort of soort, dus hun dieet is generalistisch.

De voortplanting van het dwergnijlpaard

De voortplanting van deze dieren is levendbarend en deskundigen weten niet hoe dat in het wild gebeurt, want hun enige waarnemingen zijn gedaan bij dieren in gevangenschap. Laten we eens kijken naar enkele bijzonderheden over het voortplantingsgedrag en de geboorte van deze zoogdieren.

Paren

De paring is luidruchtig, kan op het land of in het water gebeuren, en vindt op elk moment van het jaar plaats (meestal om de 7 tot 9 maanden). Nijlpaarden onderhouden monogame relaties in dierentuinen. Men vermoedt echter dat dit in het wild niet zo is vanwege overlappende territoria van een mannetje met meerdere vrouwtjes.

Dracht en nakomelingen van dwergnijlpaarden

De draagtijd duurt ongeveer 6 tot 7 maanden. Hierna baren de zwangere vrouwtjes één kalf van ongeveer 5 kilogram (11 pond), dat volledig ontwikkeld geboren wordt. De geboorte vindt zowel op het land als in het water plaats, maar als het water te diep is loopt het babynijlpaard het risico te verdrinken.

Als ze 3 maanden oud zijn, beginnen de jonge nijlpaarden al vast voedsel te eten, terwijl het spenen gebeurt vanaf 6 tot 8 maanden. De geslachtsrijpheid wordt bij beide geslachten bereikt tussen 3 en 5 jaar.

Staat van instandhouding

Het dwergnijlpaard heeft de laatste jaren te lijden gehad onder een afname van de populatie en is met uitsterven bedreigd. Hij is geclassificeerd als “Bedreigd (EN)” op de rode lijst van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN – Engelse link).

De belangrijkste bedreiging voor zijn voortbestaan is de versnippering of het verlies van natuurlijke habitat door de toename en uitbreiding van landbouwgebieden. Op deze fascinerende zoogdieren wordt ook gejaagd om de waarde van hun vlees. Ironisch genoeg zijn hun slagtanden niet van commercieel belang.

Een dwergnijlpaard onder water

Samenvattend is het dwergnijlpaard dus een van de slechts twee soorten nijlpaarden van vandaag. Hij heeft het momenteel moeilijk om te overleven in de natuurlijke omgeving, waar hij steeds meer ruimte verliest. Hoewel hij in gevangenschap in beschermde gebieden wordt gefokt, is het belangrijk dat er meer plannen worden uitgevoerd om dit eenzame dier in het wild te helpen. Wellicht ook interessant voor jou

Wat zijn eigenlijk de 5 dodelijkste dieren?
My Animals
Lees het op My Animals
Wat zijn eigenlijk de 5 dodelijkste dieren?

In de loop van duizenden jaren is de natuur erin geslaagd om een aantal "moordmachines" voort te brengen. Maar wat zijn nu eigenlijk de dodelijkste... • Hexaprotodon liberiensis, Animal Diversity Web (ADW). Recogido a 08 de noviembre en: https://animaldiversity.org/accounts/Hexaprotodon_liberiensis/
 • Hippopotamus amphibius, Animal Diversity Web (ADW). Recogido a 08 de noviembre en: https://animaldiversity.org/accounts/Hippopotamus_amphibius/
 • Outtara, K., Gba, C., Kone, I., Paris, M. (2018). Habitat use in wild pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) in Taï National Park, Côte d’Ivoire. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 12(6), 2578-2588.
 • Ransom, C, Robinson, P.T. & Collen, B. 2015. Choeropsis liberiensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T10032A18567171.
 • von Houwald, F., Wenker, C., Flacke, G., Steck, B., Osterballe, R., Viduna, R., and
  Matthews, A. 2020. EAZA Best Practice Guidelines for the Pygmy Hippopotamus
  (Choeropsis liberiensis). First edition. European Association of Zoos and Aquaria,
  Amsterdam, The Netherlands.