Soorten wolven en hun kenmerken

Voor de instandhouding van wolven is kennis nodig van hun ondersoorten en van de bedreigingen waaraan ze blootstaan.
Soorten wolven en hun kenmerken

Laatste update: 13 juli, 2022

Veedieven, demonen, en andere oneerbiedige namen zijn sinds de Middeleeuwen gebruikt om deze mooie hondachtigen te beschrijven. Er zijn echter ook velen die erop staan dat het grote publiek de verschillende soorten wolven en hun biologie moet leren kennen, zodat ze kunnen waarderen wat ze werkelijk zijn.

Deze lijn volgend, vind je hier een algemene beschrijving van deze taxonomische familie en haar meest representatieve soorten. Mis het niet, want deze zoogdieren zijn indrukwekkend, mooi, en vooral respectabel. Laten we ons erin vastbijten!

Taxonomie en kenmerken van verschillende soorten wolven

De wolf is een zoogdier dat behoort tot de orde van de carnivoren en de familie van de hondachtigen. De vroegste fossiele vermelding van de Canis lupus (zijn wetenschappelijke naam) dateert van 800.000 jaar geleden.

Het zijn toppredatoren die zich in de loop der jaren aan deze manier van eten hebben aangepast, zoals blijkt uit hun sterk ontwikkelde hoektanden, hun eenvoudige spijsverteringsstelsel, en hun masseters, de spieren waarmee ze hun bek sluiten.

Het gewicht en de grootte van de wolf variëren naargelang de ondersoort die onderzocht wordt. Deze soort was ooit wijdverspreid in Eurazië en Noord-Amerika en is tot op de dag van vandaag helaas door de mens gedecimeerd. Tegenwoordig is het nog steeds de meest verspreide hondachtige over de wereld, hoewel het territorium dat ze bezetten veel kleiner is.

Wat de soorten wolven betreft, zijn er verschillende controverses als het gaat om het indelen ervan. Globaal genomen zijn er 4 groepen:

  • Witte wolven. Deze leven in Alaska en het arctische gebied van Europa.
  • Rode wolven. Deze leven in voor-woestijn gebieden van Eurazië.
  • Grijze wolf.  Leeft vooral in Alaska.
  • Bruine wolven. Deze kun je waarnemen op het Iberisch schiereiland en in Eurazië.
Een wolf

Verschillende soorten wolven

Er zijn verschillende voorstellen bij het indelen van ondersoorten wolven. Het aantal varieert van 16 tot 32, dus hier vind je de meest representatieve exemplaren van Canis lupus. Mis niets over deze wonderlijke dieren.

De grijze wolf (Canis lupus) 

Deze soort komt vooral in de Verenigde Staten voor en veel van de tegenwoordig bekende ondersoorten stammen ervan af.

Iberische wolf (Canis lupus signatus)

Deze ondersoort van de grijze wolf is endemisch op het Iberisch schiereiland en heeft een kwetsbare beschermingsstatus (hoewel de controverse over zijn telling en de pogingen om hem door plaatselijke autoriteiten te laten uitroeien niet genegeerd kunnen worden). Hij voedt zich met kleine zoogdieren en vogels, en ook met dieren die als “boerderijdieren” beschouwd worden, zoals schapen en geiten.

Noordpoolwolf (Canis lupus arctos)

De noordpoolwolf is endemisch in Canada en Groenland. Ondanks het feit dat hij in een extreem koude omgeving leeft, is hij iets kleiner dan de andere ondersoorten, met een gewicht tot 45 kilogram. Hun dikke witte vacht beschermt ze tegen lage temperaturen.

Arabische wolf (Canis lupus arabs)

Een andere wolvensoort die over de hele wereld voorkomt is de Arabische wolf. Hij bevolkte ooit het hele Arabische Schiereiland, maar leeft nu alleen nog in kleine gebieden van zuidelijk Israël, Irak, Oman, Jemen, Jordanië, Saoedi-Arabië en delen van het zuidelijke Sinaï Schiereiland in Egypte.

Het is een solitair dier (zelden gezien in groepen tot 12 individuen) en heeft de eigenaardigheid dat hij niet huilt. Hij voedt zich hoofdzakelijk met kleine hoefdieren, knaagdieren en haasachtigen.

Euraziatische wolf (Canis lupus lupus)

Zijn naam beschrijft zijn uitbreiding over zowel het Europese als het Aziatische continent. Het is een van de grootste ondersoorten, die tot 70 kilogram kan bereiken.

Toendrawolf (Canis lupus albus)

Dit is een andere soort wolf die in koude gebieden leeft. Zoals zijn naam aangeeft, komt hij voor in de Russische toendra en ook in Siberië. Het is een nomadische soort die in zijn gebied op trekkende dieren jaagt om zich te voeden.

Mexicaanse wolf (Canis lupus baileyi)

Deze Noord-Amerikaanse canid wordt in het wild als uitgestorven (Engelse link) beschouwd. Zijn verspreidingsgebied (vóór de afname van zijn populatie) strekte zich uit van de Sonorawoestijn, Chihuahua, en centraal Mexico tot westelijk Texas, zuidelijk New Mexico en centraal Arizona.

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om deze soort in stand te houden. In 2017 slaagde de eerste in het wild geboren wolf erin te paren en een gezond nest groot te brengen.

Baffin Island wolf (Canis lupus manning)

Doorgaand met endemische en zeldzame soorten, bewoont de Baffin Island wolf alleen Baffin Island, Canada. Het is de kleinste van de Arctische wolven en er wordt gespeculeerd dat hij uit het noorden van Groenland afkomstig is. Ze worden zelden in roedels aangetroffen.

Yukon wolf (Canis lupus pambasileus)

Dit is een van de grootste wolven ter wereld, met een gewicht tot 70 kilogram. Hij leeft in Alaska, en is georganiseerd in kleine roedels van maximaal 8 individuen. Zijn populatie wordt bedreigd door distemper- en hondsdolheidziekten.

Dingo (Canis lupus dingo) 

De dingo is een andere soort wolf die buiten de Europese en Amerikaanse continenten voorkomt. In feite is het meer een hond dan een wolf. Dit dier komt voor in Australië en sommige delen van Azië. Hij is kleiner dan zijn taxonomische neven en weegt gemiddeld zo’n 32 kilogram.

De vacht van de dingo heeft een gelijkmatige kleur die varieert van roodachtig tot geel; ook komen ook exemplaren met albinisme voor.

Vancouver Island wolf (Canis lupus crassodon)

Deze wolf is endemisch op Vancouver Island, Canada, en wordt met uitsterven bedreigd. Zijn vacht, wit of grijsachtig afhankelijk van het seizoen, leeft in grote roedels van tot 35 individuen. Verdere studie van deze soort is nodig om ze te beschermen, want ze komen zelden in contact met mensen.

Drie wolven

Noordwestelijke wolf (Canis lupus occidentalis)

Hun verspreidingsgebied strekt zich uit van de monding van de Mackenzie Rivier in de Noordelijke IJszee tot het noordwesten van de Verenigde Staten. Ze zijn vrij lang (ongeveer 85 centimeter  – tot aan de schoft), maar slank. Ze voeden zich met grote herbivoren die in roedels jagen en kleine zoogdieren en vogels.

Zoals je ziet zijn deze ongelooflijke wolvensoorten (en al die andere waar we geen ruimte voor hebben om op te noemen) nog een overlevende van de natuur, mooi en met diepe ogen, die proberen te leven in een wereld die voor hen steeds kleiner wordt. Laten we ze respecteren, voor ze zorgen, en in vrede samenleven. Wellicht ook interessant voor jou

9 wetenswaardigheden over de manenwolf
My Animals
Lees het op My Animals
9 wetenswaardigheden over de manenwolf

De manenwolf is een indrukwekkende canidachtige die inheems is in Zuid-Amerika, en we delen vandaag verschillende wetenswaardigheden met je.  • Ferguson, A. D. H. (2019). [Re] animating Predator Conservation: Linking Perspectives on the Reintroduction of the Mexican Gray Wolf (Canis lupus baileyi). Arizona State University.
  • Scott, B. M. V. (1979). The Vancouver Island wolf (Canis lupus crassodon): an initial study of food habits and social organization (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
  • Canis lupus (gray wolf). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 6 de junio de 2022, de https://animaldiversity.org/accounts/Canis_lupus/