Wat als we niet van apen afstammen?

Is het waar dat wij van apen afstammen? Veel mensen vragen zich af of Darwins evolutietheorie wel klopt. Blijf lezen om meer te weten te komen.
Wat als we niet van apen afstammen?
Eugenio Fernández Suárez

Geschreven en geverifieerd door de dierenarts Eugenio Fernández Suárez.

Laatste update: 27 mei, 2023

Is het waar dat wij van apen afstammen? Veel mensen stelden die vraag nadat Darwin zijn evolutietheorie had gepresenteerd.

Darwin’s evolutietheorie

Het blijkt dat Darwin nooit heeft gezegd dat we van apen afstammen. De evolutietheorie daagde het traditionele creationisme uit. In deze theorie gelooft men dat een goddelijk wezen alles heeft geschapen wat we nu zien. Er zijn zelfs tegenwoordig veel wetenschappers die deze theorie geloven.

Maar volgens Darwin pasten levende wezens zich aan door verschillende factoren die te maken hebben met evolutie. Een van die factoren was bijvoorbeeld natuurlijke selectie.

Een aap in een boom

In feite is dat niet het enige. Darwin betrok de mens in zijn theorie, en introduceerde het idee dat we niet uit de hand van God kwamen. Hij beweerde daarentegen dat we behoren tot een evolutionair geslacht dat een proces heeft doorlopen. Concreet schreef Darwin dit op in The Origin of Species, een van zijn beroemdste boeken:

“We moeten echter erkennen, zoals het mij voorkomt, dat de mens met al zijn edele kwaliteiten… nog steeds in zijn lichamelijke frame het onuitwisbare stempel draagt van zijn lage afkomst.”

Charles Darwin

Is het waar dat wij van apen afstammen?

Als we deze theorie begrijpen, zien we dat wij volgens Darwin levende wezens waren die uit andere wezens waren geëvolueerd. Dat wil zeggen, hij zegt dat mensen dieren zijn, en, meer specifiek, primaten.

In die tijd bespotten de pers en scheppingswetenschappers Darwin om het idee dat wij van apen afstammen. In feite tekenden ze het beroemde plaatje van een gorilla met Darwins hoofd. Ze leken zijn theorie echter in sommige opzichten verkeerd te begrijpen.

Door middel van fossiele gegevens leidt de evolutie af dat onze voorouders miljoenen jaren lang primaten waren. Met andere woorden, ze zeggen dat we niet afkomstig zijn van een van de huidige apensoorten – maar dat we een soort gemeenschappelijke voorouders zouden delen. Hoe ouder de dieren, hoe groter de verschillen tussen ons en hen.

In die zin zegt de evolutie dat onze gemeenschappelijke voorouder, de chimpansee, zes miljoen jaar geleden in Afrika leefde. Bij de rest van de apen, zoals gibbons, is de gemeenschappelijke voorouder Alesi.

Via fossielen leidt de evolutie af dat onze voorouders miljoenen jaren lang primaten waren.

De boom van evolutie

Het kan geen kwaad om te onthouden dat evolutie een boom is. In feite gaf Darwin dit in zijn eerste illustraties weer door middel van fylogenetische bomen. De takken evolueerden gelijkmatig, maar sommige lijken meer op andere.

Een aap

Zo delen wij takken met dieren die het meest op ons lijken. Daarna scheiden de takken zich. Alesi scheidden zich 13 miljoen jaar geleden, en chimpansees zes miljoen jaar geleden. Dit druist echter in tegen het beeld dat veel mensen hebben, waarin ze evolutie zien als een ladder.

Evolutie is geen ladder, met orang-oetans of bonobo’s een paar treden onder ons. Deze visie zou ertoe kunnen leiden dat mensen minder over apen gaan denken. Hierdoor zouden sommige soorten zelfs kunnen uitsterven.

Evolutie is geen ladder, waarbij we geloven dat orang-oetans of bonobo’s een paar treden onder ons zijn; en het is dat de antropocentristische visie een van de oorzaken is van onze minachting voor apen, en hun achteruitgang tot het punt dat sommige soorten uitsterven.

Alle dieren zijn even geëvolueerd, hoewel elk dier zich heeft aangepast aan een specifiek ecosysteem en functies. Met andere woorden, mensen kunnen niet overleven waar dolfijnen, bacteriën of Bengaalse tijgers dat wel doen.

Vergeet niet dat de evolutie zichzelf beschrijft als een boom die ons allemaal verwelkomt. In feite kunnen onze gevoelens, gedachten en alles wat ons menselijk maakt ook terug te vinden zijn in dieren. Wellicht ook interessant voor jou

De sociale structuur van apen
My Animals
Lees het op My Animals
De sociale structuur van apen

De sociale structuur van apen dient om het voortbestaan van een groep te garanderen door de voortplanting te bevorderen.


De inhoud van Mijn Dieren is geschreven voor informatieve doeleinden. Deze informatie kan de diagnose, het advies of de behandeling van een professional niet vervangen. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.