Wetenswaardigheden over de bruine kapucijnaap

Ze zijn in staat de waarde van rechtvaardigheid en geld te begrijpen, gereedschap te gebruiken dat ze zelf maken, en vocalisaties te gebruiken om met hun soortgenoten te communiceren. Ze socialiseren ook en sluiten vriendschap met het doodshoofdaapje.
Wetenswaardigheden over de bruine kapucijnaap
Eugenio Fernández Suárez

Geschreven en geverifieerd door de dierenarts Eugenio Fernández Suárez.

Laatste update: 24 januari, 2023

De rariteiten over de bruine kapucijnaap zijn verrassend. Ondanks het feit dat er verschillende soorten kapucijnaapjes zijn, is deze soort waarschijnlijk het meest bekend. Veel films en series geven een ongelukkig beeld van de kapucijnaap, waarbij het verrassende gedrag wordt weggelaten.

Wetenswaardigheden over de bruine kapucijnaap

Het is een kwestie van kuiven

Twee van de rariteiten over de kapucijnaap hebben betrekking op zijn kuif. Enerzijds onderscheiden robuuste kapucijnapen van het geslacht Sapajus – waartoe ook de bruine kapucijnaap behoort – zich door hun sagittale kuif (Engelse link), vooral bij de mannetjes.

Normaal verschijnt deze sagittale kuif bij dieren met een krachtige beet. Leeuwen, gorilla’s of zelfs de beroemde en uitgestorven tyrannosaurus zijn enkele van de dieren die een sagittale kuif hebben.

Dit kenmerk lijkt erop te wijzen dat de bruine kapucijnaap een sterke beet hebben. Bovendien hebben ze een sterke onderkaak met brede tanden, waardoor ze hard voedsel kunnen eten.

Merkwaardig genoeg bestaat deze kuif uit zwart haar, en is hij vooral prominent aanwezig bij mannetjes, vooral bij het alfamannetje. Deze soort stoot vocalisaties uit als intimidatiemiddel, en buigt zijn wenkbrauwen, waardoor de kuif beweegt.

Destructief dieet

Deze dieren zijn omnivoren. Het grootste deel van hun dieet is gebaseerd op fruit, wortels of planten. Toch maken ook insecten, reptielen en amfibieën deel uit van hun dieet, evenals kleine zoogdieren of zelfs eieren.

Maar een van de curiositeiten van de bruine kapucijnaap is dat hij veel fysieke energie besteedt aan eten. Hij brengt de dag door met noten kraken, takken breken, schors afscheuren, stenen optillen of op hard fruit kauwen.

Kapucijnaapje

Bruine kapucijnapen weten ook waar ze al hun voedsel kunnen vinden. Doordat ze grote hersenen hebben in vergelijking met hun kleine formaat, kunnen ze een mentale kaart hebben van waar ze de juiste bronnen kunnen vinden.

De bruine kapucijnaap neemt uienbaden

Baden met uien en andere materialen is een bijna instinctief gedrag. In het wild gebruiken bruine kapucijnaap limoen of andere citrusvruchten, insecten en bepaalde planten om te baden.

Het lijkt erop dat dit gedrag verschillende functies heeft. Aan de ene kant is baden met deze elementen antiparasitair, en stoot het teken en muggen af. Anderzijds versterkt het de sociale relaties, want bruine kapucijnapen verzamelen en delen zoveel mogelijk uien (!).

De bruine kapucijnaap heeft, net als andere Zuid-Amerikaanse primaten, een grijpstaart, waarmee hij zonder problemen het grootste deel van zijn lichaam kan bereiken. Door de staart kunnen ze ook plekken bereiken waar ze normaal niet kunnen.

Het gebruik van gereedschap

De bruine kapucijnaap staat bekend om zijn intelligentie, als een van de beste voorbeelden van gereedschapgebruik bij dieren. Uit gegevens blijkt dat ze natuurlijke bakken gebruiken voor water, stokken om bij voedsel te komen, sponzen om vloeistoffen op te nemen, en zelfs natuurlijke hamers en beitels.

Een ander voorbeeld is hoe ze stenen gebruiken om knollen te graven, en zelfs stenen klaarmaken voor later gebruik door middel van andere stenen. Dit gedrag komt alleen voor bij mensen, mensapen en kapucijnaapjes. Dit geeft ons een idee van hun extreme intelligentie.

Aap op een tak

In gevangenschap gebruiken bruine kapucijnaap zelfs scherpe stenen om barrières door te snijden. Sommige wetenschappers schatten dat het werktuiggebruik van de bruine kapucijnaap vergelijkbaar is met dat van onze voorouders, met name die van vóór de Homo habilis.

Geld en rechtvaardigheid

De bruine kapucijnaap lijken het concept van geld te begrijpen na enige training. Zo begrijpen ze dat symbolen en fiches gelijkwaardig zijn aan voedsel en een waarde hebben. Daardoor begonnen bruine kapucijnaap voedsel een bepaalde waarde te geven in fiches, en gaven onderzoekers wat zij als de juiste prijs van het voedsel beschouwden.

Deze primaten begrijpen ook het begrip rechtvaardigheid. Na het belonen van twee bruine kapucijnaap met druiven en komkommer voor dezelfde taak, werd degene die de komkommer kreeg, boos op de onderzoeker en gooide die in zijn gezicht.

Relatie met andere apen

Bruine kapucijnapen hebben in het wild vriendelijkheid getoond tegenover andere primaten. Doodshoofdaapjes en kapucijnaapjes bundelen hun krachten om op insecten te jagen en voedsel te bemachtigen. Zo kunnen meer apen uitkijken voor roofdieren, want beide soorten hebben een gemeenschappelijke vijand: de roofvogels in het Amazone-regenwoud.

Wetenswaardigheden over de bruine kapucijnaap

Bovendien ontdekten onderzoekers dat kapucijnaapjes en doodshoofdaapjes tot een halve dag samen kunnen doorbrengen, ook al slapen ze vaak apart. In gevangenschap leven ze ook samen. Zelfs als bruine kapucijnaapjes het gebied van de doodshoofdaapjes niet konden betreden, gaan deze laatste naar de slaapzaal van de kapucijnaapjes om te socialiseren.

De bruine kapucijnapen hebben een complexe communicatie

Een van de wetenswaardigheden over de bruine kapucijnaap is zijn mondelinge communicatie. Deze soort heeft verschillende vocalisaties voor het onderhouden van contact tussen leden van de groep, waarschuwingsroepen, of zelfs dreigroepen.

Ze verspreiden urine via hun vacht, en afscheidingen van hun borstklier, als een vorm van olfactorische communicatie. Deze klier komt voor bij mannelijke bruine kapucijnapen en lijkt verband te houden met het markeren.

Mannelijke bruine kapucijnapen houden zich bezig met samenscholingen, waarbij ze rennen om elkaar te omhelzen terwijl ze piepen van vreugde. Dit gedrag is niet waargenomen bij vrouwtjes, maar onderzoekers denken dat het dient om de groepsrelaties te versterken.

Wetenswaardigheden over de bruine kapucijnaap

Bruine kapucijnapen hebben een grote gezichtsuitdrukkingskracht, met ten minste zeven verschillende gezichtsuitdrukkingen. Net als andere primaten ontbloten ze hun tanden op een manier die lijkt op de menselijke glimlach. Dit wijst echter niet op blijdschap, maar op agressief dreiggedrag.

Een bedreigde diersoort?

Studies tonen aan dat bruine kapucijnaapjes zich, ondanks voortdurende pesterijen, heel goed aanpassen aan menselijk gezelschap. De mens heeft zijn ecosysteem actief geëxploiteerd, maar het is een van de weinige primatensoorten die nog niet met uitsterven worden bedreigd. In feite is het na de mens de meest verspreide primaat in Zuid-Amerika.

Ze zijn ook gevangen voor de filmindustrie, entertainment en zelfs om ze te aaien. Vanwege hun gezichtsuitdrukkingsvermogen zijn deze dieren geëxploiteerd als acteurs (Engelse link) en huisdieren. Een aap met kleren hoort echter geen bron van vermaak te zijn, en zijn plaats is de jungle, nooit een huis of een filmset. Wellicht ook interessant voor jou

De gewoonten van het pinchéaapje
My Animals
Lees het op My Animals
De gewoonten van het pinchéaapje

Het pinchéaapje (Saguinus oedipus) is een soort platypus primaat uit de familie Callitrichidae. Ze leven voornamelijk in de jungle.


De inhoud van Mijn Dieren is geschreven voor informatieve doeleinden. Deze informatie kan de diagnose, het advies of de behandeling van een professional niet vervangen. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.