De bedreigde primaten van de wereld

Een van de meest opvallende kenmerken van de natuur is haar grote biodiversiteit van fauna en flora. Veel soorten zijn echter ernstig met uitsterven bedreigd.
De bedreigde primaten van de wereld

Laatste update: 02 augustus, 2022

Een kop die je gemakkelijk in een krant of tijdschrift zou kunnen lezen is de volgende: “Een groot aantal van de primaten in de wereld is met uitsterven bedreigd.” Dit nieuws is niet recent, en helaas neemt het aantal bedreigde primaten op deze lijst steeds toe.

Van grote primaten zoals gorilla’s en chimpansees, tot kleinere zoals tarsiidae (spookdiertjes) of lemuren. Geschat wordt dat 60% van de primatensoorten met uitsterven wordt bedreigd. De belangrijkste oorzaak is menselijk ingrijpen in hun leefgebied, en illegale jacht en handel.

Bedreigde primaten van de wereld

Momenteel bedraagt het aantal bedreigde primaten 512, wat overeenkomt met 60%. Volgens studies zoals die van Estrada en medewerkers (Engelse link)  zijn de wereldpopulaties van primaten diep aangetast door verschillende menselijke acties.

Niet alleen 60% is ernstig bedreigd, maar ongeveer 75% is in verval. Menselijke acties die voor deze situatie verantwoordelijk zijn, zijn onder meer de volgende:

  • Illegale handel en jacht. Helaas veroorzaakt de vangst van deze dieren voor privé-amusement, als huisdier of voor de bontindustrie een afname van de populatie.
  • Ontbossing.
  • Oliewinning.
  • Verlies van habitat. De uitbreiding van landbouwgrond, en ook voor woningbouw of begrazing, heeft een negatieve invloed gehad. Dit door de vermindering van de voor deze soorten beschikbare habitat.

Deze studie heeft betrekking op primaten habitats op het Afrikaanse continent, en ook in Zuid- en Zuidoost-Aziatische landen, samen met enkele landen met een tropisch klimaat.

Volgens de auteurs hebben landen waar primatensoorten voorkomen een veel lager BBP (Bruto Binnenlands Product) en voedselzekerheid dan de belangrijkste importerende en exporterende landen.

Vergroening van de handel

De reactie van de meeste van deze landen is geweest dat ze hun landbouwgrond en landbouw, naast andere sectoren, hebben uitgebreid. Dit heeft een negatief effect gehad op de inheemse primatenpopulaties van deze landen.

Daarom stellen de auteurs een herstructurering van de milieumodellen van de landen voor. Daartoe gebruiken ze de term “vergroening,” die gebaseerd is op globale voorstellen als:

  • Een dieet met weinig vleesconsumptie. Daardoor zou er minder landbouwruimte nodig zijn.
  • Verminderde consumptie van oliehoudende zaden.
  • Verminderd gebruik van hout, fossiele brandstoffen, metalen, of edelstenen uit de tropen.
  • Gezamenlijke actie om handel te bevorderen met prijzen die voor alle sociale groepen toegankelijk zijn.
  • Behoud van de natuur en de soorten die erin leven.

In hoofdzaak kunnen ze allemaal samengevat worden als het verminderen van het verbruik van overbodige producten. Allen zo kunnen we het leefgebied van primaten beschermen. Door minder ruimte nodig te hebben zouden dieren in hun leefgebied kunnen overleven zonder druk van menselijk handelen.

Voorbeelden van bedreigde primaten in de wereld

Hieronder volgen enkele voorbeelden van primatensoorten die in de nabije toekomst zullen uitsterven als de situatie waarin ze zich bevinden niet veranderd wordt. We lichten kort de situatie toe van 3 van de 84 soorten op de IUCN (Internationale Unie voor Natuurbehoud) Rode Lijst van kritisch bedreigde soorten (Engelse link).

De westelijke gorilla

Inheems in de streken Congo en Gabon, Gorilla gorilla gorilla hebbende populaties de laatste jaren te lijden gehad van een groot verlies aan exemplaren.

De voornaamste redenen voor de bedreiging van de westelijke gorilla (Engelse link) variëren van het aantasten van habitats en het aanleggen van wegen door het woud, tot ecologische (vervuiling) en biologische (door virussen of prionen veroorzaakte ziekten) problemen.

De regering van het land heeft echter verschillende instandhoudingsplannen naar voren gebracht. Die omvatten de bescherming van de habitats, toezicht op en follow-up van de populatie, en investeringen in onderwijs. Dit laatste aspect is essentieel, want als de bevolking de gevolgen van het verlies van deze en andere soorten niet begrijpt, zal ze niet in staat zijn de situatie te verhelpen.

A gorilla.

Sumatraanse orang-oetan

Een andere ernstig bedreigde primaat is de Sumatraanse orang-oetan, die onder de wetenschappelijke naam. Pongo abelii (Engelse link). Helaas neemt ook zijn populatie af, zoals het geval is met de andere hierboven genoemde voorbeelden.

Evenals zijn soortgenoot de gorilla leeft hij ook in bossen, maar in dit geval op Sumatra, in Azië. Hij is opgenomen in herstelplannen voor wilde dieren. Een van de belangrijkste maatregelen die worden toegepast is de herintroductie van de soort in leefgebieden waar ze afwezig was.

Tarsius tumpara

Hoewel hij niet zo bekend is als de twee vorige soorten, verkeert de tarsius tumpara in dezelfde situatie van achteruitgang als de andere twee soorten, de gorilla en de orang-oetan. Bovendien is deze kleine soort begeerd als huisdier, waardoor het gevaar waaraan zijn exemplaren blootstonden sterk is toegenomen.

Na analyse van deze drie soorten deden we een snelle zoekactie op de IUCN om de totale omvang te achterhalen van de primatensoorten die in de categorieën “bedreigd” en “kwetsbaar” zijn ingedeeld. Het levert huiveringwekkende cijfers op, want 140 soorten zijn bedreigd en 115 soorten zijn kwetsbaar.

Ook al blijven sommige populaties stabiel zoals de Hainan gibbon (Nomascus hainanus). Andere nemen zelfs toe zoals de witkoplangoer (Trachypithecus poliocephalus) De overgrote meerderheid vertoont echter een populatieverlies.

Bedreigde primaten van de wereld

Als de drie categorieën bij elkaar worden opgeteld, krijgen we een totaal van 339 soorten. Bovendien zijn ook de als uitgestorven geclassificeerde soorten, Xenothrix mcgregori of Jamaicaanse aap en Palaeopropithecus ingens of de grote luiaardmaki, geverifieerd.

Een collectief bewustzijn en een actieplan zijn nodig om de verdwijning van nog meer primatensoorten een halt toe te roepen. Wellicht ook interessant voor jou

Grootste bij ter wereld na 38 jaar herontdekt
My Animals
Lees het op My Animals
Grootste bij ter wereld na 38 jaar herontdekt

De grootste bij ter wereld is sinds zijn ontdekking in 1858 nog maar één keer gezien, dus al 38 jaar vermist. Leer er hier meer over.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.De inhoud van Mijn Dieren is geschreven voor informatieve doeleinden. Deze informatie kan de diagnose, het advies of de behandeling van een professional niet vervangen. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.