Dieren worden beschouwd als levende wezens

Dieren worden beschouwd als levende wezens

Laatste update: 07 november, 2018

Veel dierenliefhebbers in Spanje discussieerden al eerder over het behandelen van dieren als levende wezens en niet als voorwerpen. Dit is al jaren een discutabel onderwerp en eindelijk is er goed nieuws! Het Congres van Afgevaardigden in Spanje heeft een motie aangenomen. Lees verder als je meer details over deze kwestie wilt weten.

Dieren: levende wezens of voorwerpen?

We beginnen met de volgende vraag: “Moeten dieren beschouwd worden als levende wezens en niet als voorwerpen?” Dit was het begin van het debat dat op 18 december vorig jaar op het Congres van Afgevaardigden in Madrid plaatsvond.  Om dieren een juridische status te verlenen die los staat van voorwerpen of materiële bezittingen.

De Volkspartij was verantwoordelijk voor het indienen van de motie. Zij garandeerden een wijziging van het burgerlijk wetboek, de hypotheekwet en de wet op de burgerlijke rechtsvordering. Dit omdat die van invloed zouden zijn op de rechtspositie van dieren.

Ter verdediging voerden zij aan dat men in naburige landen van de Europese Unie, zoals Frankrijk en Portugal, dieren als anders dan mensen beschouwt. Maar ook anders dan eigendommen, en ze hebben een veel hogere status.

Welke hervormingen stellen zij voor?

De Volkspartij verdedigde de noodzaak om de dierlijke natuur te erkennen als verschillend van andere soorten bezittingen of voorwerpen, zodat ze in rechtszaken niet als voorwerpen kunnen worden behandeld. Artikel 333 stelt dat “alle zaken die voorwerp van toe-eigening zijn of kunnen zijn, beschouwd als roerende of onroerende zaken.” Tot nu toe omvatte dit ook dieren.

Echter, ze benadrukten ook het feit dat dieren levende wezens met gevoelens zijn. Dieren kunnen uitzonderlijke gevallen, zoals bij een echtscheiding, als wettelijk eigendom worden behandeld. Maar het zou niet in alle gevallen een precedent moeten zijn. Het idee is om ze te erkennen als levende wezens, en dat is wat ze zijn.

Hond kijkt droevig over een stoelleuning heen

Het voorstel luidt als volgt:

Dieren zijn slechts gedeeltelijk onderworpen aan het wettelijke kader van goederen of eigendommen. Voor zover er geen wetten bestaan die specifiek bedoeld zijn om de rechtsbetrekkingen met dieren te regelen, en voor zover een dergelijk wettelijk kader van eigendommen verenigbaar is met hun aard als levend wezen met gevoelens en aanvullende bepalingen. In het bijzonder met betrekking tot hun bescherming. Het wenselijke, de lex ferenda, is het beschermingskader dat geleidelijk kan worden uitgebreid tot verschillende gebieden waar dieren bij betrokken zijn. En de aanvullende toepassing van het wettelijk kader van eigendom beperkt is.

Welke voordelen heeft dit voor dieren?

De wettelijke erkenning van dieren als levende wezens en niet als voorwerpen heeft meerdere voordelen. Bijvoorbeeld, zo verandert de Hypotheekwet, die een einde maakt aan de hypotheken die op dieren van toepassing zijn. Het is bijvoorbeeld bedoeld voor dieren die op een boerderij leven en die men gebruikt voor industriële doeleinden. Zoals het beheer van vee of recreatie, alsmede voor huisdieren.

Daarnaast komt er een wijziging in de Procedurewet. Deze wijziging voorkomt het in beslag nemen van dieren. Hierin staat dat er een grote emotionele band tussen de dieren en hun eigenaars ontstaat. Dit betekent dat ook dat men de inkomsten van de dieren niet in beslag kan nemen.

Dit is een grote stap in de richting van het respect dat dieren van ons verdienen. Voor dierenliefhebbers is dit zonder twijfel een besluit waarvan velen niet dachten dat het ooit genomen zou worden.

Stop dierenmishandeling

Het is zonder twijfel een kleine verbetering naar een betere wereld. Wie weet wat de volgende stap is? Voor nu zullen veel mensen genieten van deze overwinning. Dus laten we dankbaar zijn dat dieren nu worden beschouwd zoals ze zijn, als levende wezens en niet als voorwerpen.  Wellicht ook interessant voor jou
Bedreigde schildpadden
My Animals
Lees het op My Animals
Bedreigde schildpadden

Lees verder om meer te weten te komen over de oorzaken en redenen waarom er zo veel bedreigde schildpadden het risico lopen om uit te sterven.


De inhoud van Mijn Dieren is geschreven voor informatieve doeleinden. Deze informatie kan de diagnose, het advies of de behandeling van een professional niet vervangen. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.