Wetgeving bestraft dierenmishandeling in Quito, Ecuador

Eén land zet grote stappen vooruit in de strijd tegen dierenmishandeling.
Wetgeving bestraft dierenmishandeling in Quito, Ecuador

Laatste update: 16 april, 2018

Dierenmishandeling is helaas een tragische realiteit. Wereldwijd! En je kunt gerust zeggen dat het al gebeurt sinds er mensen op onze aarde rondlopen. Deze nare kwestie komt steeds vaker aan het licht. Technologische vooruitgang in communicatie werkt hieraan mee.

Dierenmishandeling is wreed en het komt veel voor. Toch wordt er soms vooruitgang geboekt in de strijd tegen dierenmishandeling.

Doorbraken en tegenslagen in de strijd voor dierenrechten

dierenmishandeling en olifanten
Bron: www.stopalmaltratoanimal.com

We lezen constant over verschillende soorten van dierenmishandeling. We horen gelukkig ook andere geluiden. Nieuws over verschillende goede initiatieven. Initiatieven waarbij mensen vechten voor de verdediging van deze onschuldige wezens.

In verschillende delen van de wereld zetten activisten zich in voor dieren. In Latijns-Amerika worden ook grote stappen gemaakt op dit gebied. Ondanks alles is men erin geslaagd om dierenmishandeling stevig op de agenda te zetten.

In Ecuador bijvoorbeeld, heeft men een dag van Nationale Rouw Voor De Dieren ingevoerd. Het tragische verhaal van Dulce was hiervoor de aanleiding. Zij was namelijk het slachtoffer van zoöfilie.

Dit geval van misbruik zorgde voor protest in Quito en andere steden in Ecuador. De protesten drongen aan op strikte handhaving van wetten die dierenmishandeling strafbaar stellen.

Het hartverscheurende verhaal van Dulce

Dulce werd gered uit een wijk genaamd La Ecuatoriana. Een wijk die ligt in het zuiden van Quito. Leden van (PAE) waren voor de redding verantwoordelijk. PAE is de dierenbeschermingsorganisatie in Equator.

Dierenartsen die haar onderzochten troffen bij Dulce vernietigde vaginale en rectale weefsels aan. Bovendien was het dier, een kleine halfbloed, uitgehongerd. Bij het aanraken konden ze haar botten voelen.

De artsen besloten toen om Dulce in te laten slapen. Om haar hiermee verder lijden te besparen. Een poging om weefsels, in haar toestand, te reconstrueren zou haar alleen maar meer pijn hebben bezorgd.

Ecuador wil wetgeving inzake dierenmishandeling bevorderen

Het probleem van mishandeling is al opgenomen in de wet. Toch eisen Ecuadoraanse activisten dat vooruitgang wordt geboekt met de wet LOBA.

Dit project streeft naar wetgeving die verder gaat dan alleen huisdieren. Deze wet wil de rechten van alle dieren opnemen. Ze proberen bijvoorbeeld de volgende zaken te regelen:

  • Het gebruik van dieren in openbare shows.
  • De handel in huisdieren
  • De manier waarop zij worden tentoongesteld voor de verkoop.
  • De ontleding van levende dieren voor onderzoeksdoeleinden.
  • De bescherming van wilde dieren die in de steden leven.

Het initiatief bevordert ook de adoptie van eerder gesteriliseerde huisdieren.

Wat staat er in de huidige wetgeving?

De nieuwe wet die van kracht is, behandelt de mishandeling van gezelschapsdieren in twee van haar artikelen.

Artikel 249 straft degenen die door handelen of nalaten de fysieke integriteit van een huisdier:

  • beschadigen,
  • verwonden
  • of aantasten.

Straffen variëren van 50 tot 100 uur gemeenschapsdienst. En, in het geval dat het dier sterft, staat vast dat degene die het heeft veroorzaakt gevangen kan worden genomen en een straf moet uitzitten van 3 tot 7 dagen.

Artikel 250:
Hierin is wetgeving over hondengevechten opgenomen.
Degenen die de volgende handelingen begaan kunnen worden gevangen gezet voor een periode van 1 week tot 10 dagen:

  • Honden dwingen om deel te nemen of hen op te leiden voor gevechten.
  • Organiseren, promoten of plannen van dit soort illegale activiteiten.

Als de honden worden verminkt of verwond worden of sterven, kunnen gevangenisstraffen worden opgelegd van twee weken tot een maand.

Opvoeden voor verandering

Kinderen Met Hond En Kat

Bovendien zijn er in verschillende Ecuadoraanse steden, waaronder de hoofdstad, gemeentelijke verordeningen die dierenmisbruik bestraffen. De toepassing ervan wordt op sommige plaatsen strikt gehandhaafd. Maar in andere plaatsen worden ze soms op een vrij milde manier toegepast. Bovendien is er in sommige steden geen regelgeving daarover van kracht.

Er is ook een nationale verordening van kracht betreffende het bezit van honden die, zoals in de naam is besloten, geen rekening heeft gehouden met andere soorten huisdieren.

Maar naast regelingen die kunnen worden geperfectioneerd moet een fundamentele verandering van paradigma worden opgelegd. Een daarvan is om mensen beter op te voeden. Om ze vanaf hun kindertijd respect bij te brengen voor dieren in het bijzonder en voor de natuur in het algemeen.