Iberische wolven worden met uitsterven bedreigd

Iberische wolven worden met uitsterven bedreigd

Laatste update: 13 juni, 2019

Iberische wolven, die voornamelijk in Spanje en Portugal leven, worden op dit moment ernstig met uitsterven bedreigd. De Habitatrichtlijn in de Europese Unie beschermt de soort.

In Spanje zijn echter de initiatieven op het gebied van natuurbehoud niet gestandaardiseerd of uniform. Helaas zijn deze eerste stappen van vitaal belang voor de duurzaamheid van de ecosystemen en de biodiversiteit.

Iberische wolven: natuurlijke habitats en relaties met mensen

Canis lupus signatus is al geruime tijd actief als roofdier op het Iberisch schiereiland, vooral in het noordwesten. De Iberische wolf voedt zich met grote plantenetende prooien en is een belangrijke schakel in het ecosysteem. De algemene overtuiging is dat Iberische wolven voorouders zijn van honden.

Ze leven in gebieden waar weinig mensen wonen. Ze hebben ook de neiging om te leven op plaatsen waar veel prooien voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Herten
  • Reeën
  • Wilde zwijnen

Wolven kunnen van prooi wisselen afhankelijk van waar ze leven. Kippen, runderen en konijnen vullen bijvoorbeeld hun voeding aan in gebieden waar andere dieren schaars zijn.

Dit veroorzaakt problemen in plattelandsgebieden die voor hun economische stabiliteit afhankelijk zijn van hun veestapel. De belangrijkste kwestie hier is echter de noodzaak voor de mens om beter te leren leven met wolven. Dit houdt onder meer in dat er nagedacht moet worden over betere bescherming en preventie.

Iberische wolven dreigen uit te sterven

Volgens de recentste schattingen van de wolvenpopulatie vormt Spanje het natuurlijke leefgebied van meer dan 30% van de wolven in Europa. De Europese Unie heeft de soort dus erkend als belangrijk voor de hele EU. Tot nu toe zijn er in Spanje echter nog geen uniforme regelingen die deze wolven bescherming bieden.

 Iberische wolven en welpen die elkaars gezichten likken

Integendeel, stroperij en vergiftiging verergeren de situatie van de Iberische wolf en brengen hem steeds dichterbij uitsterven.

Ondersteunende data

Volgens schattingen van de laatste telling van Iberische wolven (2012-2014) zijn de roedels sinds 2005 met 250 toegenomen tot een aantal van 297. Milieugroepen en deskundigen op dit gebied zeggen echter dat de gegevens onjuist zijn. Ze denken dat ze geen rekening hebben gehouden met belangrijke aspecten, zoals het aantal wolven in elke roedel.

Bovendien werden bij de officiële regionale tellingen niet allemaal dezelfde criteria of methodologie gebruikt. Het is dus moeilijk om de werkelijke wolvenpopulatie in Spanje te bepalen.

Naar schatting worden jaarlijks 800 dieren gedood, een situatie die vooral verband houdt met stroperij. Feit is dat de wolf inmiddels een soort is die al op de helft van het Iberisch schiereiland verdwenen is. In 2015 gaven milieuverenigingen aan dat het een bedreigde diersoort was in Andalusië. Het aantal individuele wolven in Andalusië bedroeg slechts 4 tot 56.

Vandaag de dag is de grootste populatie Iberische wolven te vinden in de gemeente Muelas de los Caballeros, in Zamora. Nog eens 50% woont in het noorden van Castilla y León, en minder dan 35% woont in Galicië. Daarnaast zijn er ook nog enkele roedels wolven te vinden in Sierra Morena (Jaén en Cuenca).

Conservatie initiatieven

Het ministerie van Landbouw heeft de Europese Unie gevraagd om de Iberische wolven te beschouwen als een beschermde diersoort in de hele Europese Unie.

Vanuit zowel de publieke als de private sfeer eisen groepen burgers dat de overheid ingrijpt om de soort in heel Spanje te beschermen. Ze vragen ook dat de verschillende sectoren die erbij betrokken zijn, of het gevoel hebben dat ze op de een of andere manier erdoor negatief beïnvloed worden, zich uitspreken over de problemen waar ze mee te maken hebben.

Een paar van de initiatieven die Spanje in dit verband neemt: