Het 'One Health portal': blik op de toekomst

Hoewel het al twee decennia geleden is dat dit concept voor het eerst tot stand kwam, krijgt het tegenwoordig nog steeds nieuwe volgers. Om er zeker van te zijn dat je alle feiten hebt, vertellen we je er in dit artikel alles over.
Het 'One Health portal': blik op de toekomst

Laatste update: 04 januari, 2021

Vandaag gaan we het over het One Health portal hebben. Sinds het begin van het menselijk leven op aarde hebben we onze bronnen vaak met dieren gedeeld, inclusief ruimte en voedsel.

Met de evolutie van deze relatie wordt er echter ook iets anders gedeeld: ziekte. Vandaag is het doel om de bestaande barrière tussen de gezondheid van mens en dier te doorbreken.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat kennis en praktijken op het ene gebied kunnen helpen om vooruitgang in het andere te versnellen, en vice versa. Dit is wat als het ‘One Health’ portal bekend staat.

Het concept van ‘One Health’, ook wel bekend als ‘Single Medicine’, werd voor het eerst in de vroege jaren 2000 geïntroduceerd. Het werd ontwikkeld met het oog op het feit dat volksgezondheid, diergezondheid en het milieu van elkaar afhankelijk zijn. Het komt ook door de nauwe band met de ecosystemen waarin ze naast elkaar bestaan.

Internationale ondersteuning van het ‘One Health’ portal

One health portal

Internationale organisaties die betrokken zijn bij gezondheidskwesties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), FAO en de OIE-Wereldorganisatie voor diergezondheid. Ze ondersteunen en passen deze ‘One Health’-benadering in hun werk toe.

Deze organisaties beschouwen het als een wereldwijde samenwerkingsaanpak om de risico’s van internationale gezondheid te begrijpen.

Om dit te doen, maken ze gebruik van de intergouvernementele regelgeving die ze publiceren en de wereldwijde gezondheidsgegevens die ze verzamelen, evenals hun netwerk van internationale experts. Dergelijke experts zijn onder andere:

  • Dierenartsen
  • Artsen
  • Biologen
  • Apothekers
  • Milieuwetenschappers

Deze drie organisaties publiceren ook een gemeenschappelijke verklaring waarin hun wederzijdse verantwoordelijkheden en doelstellingen duidelijk worden omschreven.

Op dezelfde manier kiezen ze ook voor specifieke ziekten die ze willen aanpakken (zoals hondsdolheid, die meer dan 70.000 menselijke sterfgevallen per jaar veroorzaakt) of uitdagingen zoals antimicrobiële resistentie.

Voorbeelden van acties die binnen het ‘One Health’ portal worden uitgevoerd

Het barf-dieet

Ten eerste benadrukt het ‘One Health’ portal de internationale gezondheidsvoorschriften die door de WHO zijn opgesteld. Dit is een overeenkomst waarin de WHO-lidstaten aan het voorkomen van en reageren op ernstige risico’s voor de volksgezondheid werken die de grens dreigen te overschrijden.

Ten tweede is de Codex Alimentarius Mundi, die door de FAO en de WHO is opgesteld, een voedselcode die als voorbeeld voor voedselveiligheid en consumentenbescherming dient.

‘One Health’: het belang van internationale communicatie over gezondheidsrisico’s

Pitbull op bed

Tegenwoordig zorgen nieuwe technologieën ervoor dat landen informatie snel en efficiënt kunnen delen. Hierdoor worden verschillende wereldregio’s via een aantal verschillende communicatiesystemen van gezondheidsaangelegenheden op de hoogte gehouden. Hiertoe behoren onder andere:

  • Het internationale INFOSAN-netwerk, beheerd door de FAO en de WHO. Dit netwerk maakt de uitwisseling van voedselveiligheidsinformatie mogelijk.
  • WAHIS, het OIE-informatieportaal voor dierengezondheid.
  • Het Traces-netwerk, dat deel uitmaakt van het onlinesysteem van de Europese Commissie voor het beheer van informatie over dierengezondheid.

Als het om het opbouwen van een netwerk gaat dat alle landen over de hele wereld met elkaar verbindt dan is er nog een lange weg te gaan. Dit netwerk moet betrouwbare en begrijpelijke informatie verstrekken die een effectief beheer van internationale gezondheidsrisico’s mogelijk maakt.

Een blik op de toekomst

One health portal

Het concept van ‘One Health’ is een oproep voor de gezondheid van alle wezens, niet alleen de mens. Het erkent bovendien dat mensen een klein onderdeel zijn van een onderling verbonden systeem en dat ze aan een complex ecologisch evenwicht deelnemen.

Het erkent ook dat de menselijke gezondheid een weerspiegeling is van de gezondheid van dieren en, op zijn beurt, de gezondheid van de planeet.

De beste manier om met deze situatie om te gaan, is dus ervoor te zorgen dat menselijke en veterinaire gezondheidsdiensten op de beste beschikbare technologieën zijn gebaseerd.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de prikkels tastbaar zijn. Door dit te doen hopen experts dat we, wanneer de volgende ernstige gezondheidsbedreiging zich voordoet, voldoende middelen zullen hebben om ermee om te gaan.

De meest recente prestaties die door het ‘One Health’ portal gesponsord worden zijn: