Mexico stelt hardere straffen voor tegen dierenmishandeling

Mexico stelt hardere straffen voor tegen dierenmishandeling

Laatste update: 13 april, 2018

Dierenmishandeling is een kwaad dat tot bijna elke stad in de wereld is doorgedrongen. Mexico wordt echter vaak genoemd als land dat daar helaas om bekend staat. Er is echter goed nieuws. Sinds enige tijd bevordert Mexico verschillende wetten en procedures om de situatie om te keren, en om strenger te straffen tegen dierenmishandeling.

Het initiatief dat verantwoordelijk is voor verscherping van de sancties voor misdaden tegen dieren werd geleid door congresvrouw Guadalupe Torres Sánchez. Ze is lid van de Justitie Commissie van het San Luis Potos Staatscongres.

De hervorming van het wetboek van strafrecht voor strengere straffen tegen dierenmishandeling

Dierenmishandeling Pony

Om hun doel te bereiken promoot Torres Sánchez- die lid is van het Democratische Revolutie (PRD) bloc- een initiatief tot hervorming van het strafrecht van de Lidstaat. Dit initiatief vertegenwoordigt en streeft naar een verhoging van boetes en gevangenisstraffen. Daarnaast beoogt het het invoeren van een verzwarende omstandigheid. Dit in overeenstemming met de mate van misbruik van de door het slachtoffer geleden schade.

Juridische informatie over dierenmishandeling

Nu variëren de veroordelingen van drie maanden tot een jaar gevangenisstraf. Echter, volgens de wetgever zijn ze nog steeds niet genoeg om dit soort vreselijke dierenmishandeling tegen te gaan.

De afgevaardigde werd emotioneel geraakt door een abnormale gebeurtenis. Deze vond plaats in Santo Domingo, één van de 58 gemeenten die samen de staat San Luis Potosí uitmaken. Dit ligt in het centrum ten noorden van het land. Het is om die reden dat zij het noodzakelijk achten om tot wijziging van de regelgeving over te gaan.

“Het doel van het menselijk leven is om te dienen en compassie te tonen en de wil te hebben om anderen te helpen.”
Albert Schweitzer

Een goed voorbeeld van waarom wetgevers sancties moeten verscherpen tegen dierenmishandelaars.

De reeks gebeurtenissen leverde Torres Sánchez een afwijzing op. Dit bracht ook een groter probleem in de Mexicaanse samenleving aan het licht. In dit geval stak een groep mensen een kleine straathond in brand. De mensen bevestigden ook explosieven aan het lichaam van het arme beestje.
De misdaad kwam aan het licht door een YouTube video. Kortom, de video legde de weerzinwekkende en ongelukkige reeks gebeurtenissen vast. Vervolgens ging het de wereld over. Als gevolg hiervan verspreidde de verontwaardiging over elk sociaal media platform.

Alles over de video

In de video zie je de hond omgeven door de vlammen. De hond loopt wanhopig weg terwijl de criminelen in lachen uitbarsten. Vervolgens proberen de criminelen te hond te ontwijken teneinde te voorkomen dat ze zelf verbranden.
Gelukkig heeft het ministerie van Justitie reeds ter zake maatregelen genomen.

Dit waren de voorgestelde wijzigingen om de strafmaat te verhogen tegen dierenmishandeling

Torres Sánchez stelde een wijziging van artikel 317 en 317 bis van titel XV, hoofdstuk V van het wetboek voor, getiteld “Mishandeling van gedomesticeerde dieren.” De wetgever stelt het volgende voor:

  • Als het dier letsel krijgt die geen permanente schade inhoudt: één tot twee jaar gevangenisstraf. Ook een boete gelijk aan tussen 100 en 200 dagen van het minimumloon. Bovendien zal de persoon voor maximaal één jaar geen beroep, bedrijf of handel mogen uitoefenen (diskwalificatie) die gerelateerd is aan de verzorging van de dieren.
  • Of, indien de letsels permanente schade veroorzaken: twee tot vier jaar gevangenisstraf, een opgelegde geldboete van tussen 200 en 400 dagen van het minimumloon en diskwalificatie van maximaal twee jaar.
  • In geval van overlijden van het dier: drie tot vijf jaar gevangenisstraf, een geldboete van 300 tot 400 dagen van het minimumloon en diskwalificatie voor maximaal drie jaar.
  • Als het dier wordt achtergelaten, waardoor zijn leven Integriteit in gevaar is: 2 tot 4 jaar gevangenisstraf en een geldboete van tussen 200 en 400 dagen van het minimumloon. Het initiatief stelt ook voor dat delicten die verband houden met dierenmishandeling ex officio worden vervolgd.

Als het gaat om de bescherming van dieren zijn alle initiatieven welkom

Straffen tegen dierenmishandeling

De afgevaardigde wees erop dat het noodzakelijk is om meer te doen aan onderwerpen als fokken en illegale dierenverkoop.

Uiteraard zijn er tal van kwesties en verschillende kanten aan dierenmishandeling waar men zich op kan richten.

Strafmaatregelen tegen dierenmishandeling lijken nooit voldoende te zijn. Dat is nog meer het geval wanneer ze niet vergezeld gaan van een campagne gericht op bewustzijn en onderwijs. Het onderwijs gaat over de behandeling die huisdieren zouden moeten krijgen. Het gaat ook over de behandeling van dieren in het algemeen.

Zegt het voort

Kennis over dierenrechten en leren om te zorgen voor dieren is belangrijk. Het is echter niet iets dat iedereen op zich wil nemen.

In de tussentijd zijn alle initiatieven die bijdragen aan het verlichten van het lijden van deze onschuldige wezens altijd welkom.