Universele verklaring van de rechten van het dier

Deze verklaring werd iets meer dan 40 jaar geleden gepubliceerd en stelt dat alle diersoorten moeten worden gerespecteerd, niet worden misbruikt, in de steek worden gelaten of worden uitgebuit voor werkdoeleinden. Ze mogen ook niet worden onderworpen aan pijn of uitbuiting voor het vermaak van mensen.
Universele verklaring van de rechten van het dier

Laatste update: 01 maart, 2019

In oktober 1978 schreef een groep dierenliefhebbers de universele verklaring van de rechten van het dier. Er zijn echter maar weinig mensen die weten waar dit internationale document over gaat.

Als dit juridische document werd gevolgd, dan zouden sommige praktijken zoals het jagen op olifanten voor ivoor niet bestaan. De mens, verblind door zijn hebzucht, vergeet dat andere soorten ook rechten hebben.

Deze reeks van rechten heeft 14 zeer expliciete artikelen, die de privileges van levende wezens verklaren. Als je nog niet van deze verklaring gehoord hebt, dan kan je hieronder enkele details bekijken.

Artikelen 1 en 2: het recht op leven en respect

Net als mensen heeft elk dier recht op leven en bestaan. In artikel 2 staat echter ook dat alle soorten het recht hebben op respect.

Dit houdt in dat mensen niet het recht hebben om andere soorten uit te roeien of te exploiteren. De mensheid moet haar middelen zelfs gebruiken om dieren te beschermen.

Daarom moeten alle wetenschappelijke voordelen zijn bedoeld voor de bescherming en het voordeel van andere soorten. Dit dwingt mensen om de beschermers van de planeet te worden.

Universele verklaring van de rechten van het dier: mishandeling en vrijheid

hond met tong uit zijn bek

Deze verklaring stelt dat alle dieren waardigheid hebben en niemand hen kan onderwerpen aan misbruik, marteling of pijn. In dezelfde geest van de verklaring, benadrukt het dat de enige optie om een dier te offeren is voor de overlevingsdoeleinden.

Zelfs hierin moeten menselijke wezens echter met mate en aandacht handelen ten opzichte van het dier. Daarom moet de dood ogenblikkelijk en pijnloos zijn en mag hij het dier niet laten lijden.

Rekening houdend met de waardigheid van de diersoorten, legt de verklaring ook het recht op vrijheid vast. Dieren hebben het recht om vrij in hun natuurlijke omgeving te leven. Bovendien moeten mensen het reproductievermogen van dieren beschermen.

Ze hebben ook werknemersrechten

In de artikelen 5, 6 en 7 worden de meer complexe rechten voor alle dieren vastgesteld. In principe mogen mensen het leven van een diersoort niet voor commerciële doeleinden wijzigen. Deze wijziging van hun bestaan is een misdaad.

De Universele verklaring van de rechten van het dier stelt ook rechten voor huisdieren vast. Eigenaren hebben de verantwoordelijkheid om hun huisdieren te beschermen en kunnen ze niet in de steek laten. Verlating vormt een gevaar voor ze.

Bovendien kunnen mensen dieren niet misbruiken om ze voor werkdoeleinden te gebruiken. Dieren moeten binnen een redelijke tijd werken en moeten een redelijke werklast hebben. Eigenaren moeten hun dieren ook voorzien van een goed dieet en ze pauzes geven.

Dieren mogen geen pijn voelen

koeien die aan het eten zijn

De Universele verklaring van de rechten van het dier stelt dat dieren, ook binnen de voedselproductie, beschermd moeten worden tegen pijn. Medische, wetenschappelijke en commerciële experimenten mogen de proefdieren nooit ongemak bezorgen.

Op boerderijen moeten boeren hun dieren voeden door ze te laten groeien en ze pijnloos te vervoeren. Hun dieren mogen ook geen pijn voelen of lijden tijdens het slachtproces.

Het probleem is dat deze processen niet altijd worden gecontroleerd door overheidsinstanties. Er is geen internationale autoriteit die in staat is om dierenmishandeling aan de kaak te stellen. Sommige landen controleren zelfs de veehouders niet.

Exploitatie voor menselijk entertainment is onaanvaardbaar

Artikel 10 bepaalt dat de exploitatie van dieren voor amusementsdoeleinden illegaal is, omdat het indruist tegen de waardigheid van het dier.

In de Universele verklaring voor de rechten van het dier staat in artikel 11 dat mensen dieren nooit zonder reden mogen doden. Het doden van dieren is een misdaad. Artikel 12 criminaliseert de massale sterfte van dieren in het wild. Bovendien wordt gesteld dat elk dood dier met respect moet worden behandeld.

Zoals je kunt zien, is de Universele verklaring van de rechten van het dier gebaseerd op het beschermen van dieren. Het laatste artikel bevestigt dit door de bescherming van hun rechten te bespreken.  Wellicht ook interessant voor jou

Mars voor de rechten van het dier
My Animals
Lees het op My Animals
Mars voor de rechten van het dier

Omdat dieren niet zelf kunnen opkomen voor de rechten van het dier of zichzelf kunnen verdedigen zijn er mensen die voor ze vechten en namens hen s...