De 4 meestvoorkomende gedragsstoornissen bij katten

Gedragsstoornissen bij katten kunnen op vele manieren op voogden worden overgedragen, van agressie tot afzetting op atypische plaatsen.
De 4 meestvoorkomende gedragsstoornissen bij katten

Laatste update: 08 september, 2021

Ruimte en routine met een andere diersoort delen is een diepgaande en enorm verrijkende ervaring voor de mens. Toch is het bereiken van een goede co-existentie cruciaal als het om het voorkomen van gedragsstoornissen bij katten gaat.

Wil je dus meer over de aard van katten te weten komen en welke gedragsstoornissen uit hun eigenschappen kunnen ontstaan? Hieronder vind je zeer nuttige informatie.

Zo zijn katten gewoon

Blazende kat

Negeer de titel van deze sectie. Katten hebben, net als alle soorten, hun individuele en unieke karakter. Hoewel een aantal soorten bepaalde trends delen, is het belangrijk om katten goed te kennen om goed te kunnen beoordelen wanneer een eigenaar met gedragsstoornissen bij katten te maken heeft.

Ondanks hun individuele karakter zijn er een aantal algemene ideeën over het gedrag van huiskatten waarmee je rekening kunt houden. Deze eigenschappen komen vaak voor:

  • Het zijn solitaire dieren: ze hebben de neiging om individueel te foerageren en te bewegen. Katten markeren hun territorium en vechten er bovendien voor. In het wild zoeken ze elkaar meestal alleen op om te paren.
  • Ze zijn onafhankelijk: mensen zien ze vaak aan als koude en afstandelijke dieren, maar niets is minder waar. Alleen zijn er momenten waarop katten niet geïnteresseerd zijn in interactie met hun baasje. Tegelijkertijd hebben ze niet al te veel aandacht nodig om aan hun behoeften te voldoen.
  • Katten zijn erg nieuwsgierig: Over het algemeen zal elk nieuw object interesse wekken in katten en zullen ze altijd op zoek gaan naar nieuwe horizonten wanneer hun wereld klein wordt. Zoals je later zult lezen, is dit iets waar je rekening mee moet houden om stress en bepaalde ongelukken te voorkomen.
  • Ze zijn al vele jaren bij ons: omgaan met katten is iets dat vele beschavingen teruggaat. Beide soorten hebben daarom een instinctieve basis om elkaar te begrijpen. Let op wat je ziet.

Katten en stress

Het naast elkaar bestaan van een kat met een mens in een omgeving die op de laatste is voorbereid, kan tot een zekere mate van stress voor de kat leiden. Het is belangrijk om vast te stellen welke van deze stimuli de kat kan belasten, aangezien katten over het algemeen vatbaar voor stress zijn wanneer een van de componenten van hun omgeving verandert.

Een aantal gedragsstoornissen bij katten

Rustige kat

Hieronder noemen we de meestvoorkomende gedragsstoornissen bij katten. Er zijn er nog veel meer, maar dit zijn degenen die de meeste bezoeken aan de dierenarts veroorzaken.

1. Abnormale ontlasting

Er zijn veel klachten als katten buiten hun kattenbak poepen of plassen. Alle kattenbezitters zullen een dergelijk ongelukje hebben meegemaakt. Als je het echter zorgvuldig analyseert, dan zul je altijd een onderliggende reden vinden.

Als je gedrag bij katten waarneemt zoals poepen of plassen buiten de kattenbak of op specifieke plaatsen, dan kan dit aan verschillende factoren te wijten zijn:

  • Een element in hun omgeving bezorgt hen stress. Misschien houden ze niet van het afval in de kattenbak of het is op een plek waar ze angstig worden. Katten kunnen door geluidsbronnen, sterke geuren of een ander element waarvan je het je misschien niet realiseert dat het een probleem is, last hebben van stress.
  • Territoriumgedrag. Komt vaker voor bij ongecastreerde mannetjes dan bij andere individuen, kunnen katten buiten hun kattenbak urineren om hun territorium af te bakenen. Dit gebeurt meestal wanneer de kat voelt dat zijn ruimte is binnengevallen. Dit kan door een mens of de introductie van een nieuw dier in huis zijn. Bepaalde geuren kunnen dit instinct ook beïnvloeden.
  • Gezondheidsproblemen. Katten kunnen dit patroon vanwege een gezondheidsprobleem vertonen, bijvoorbeeld door pijn of nierproblemen. De hoeveelheid urine, de kleur of de vorm en/of consistentie van de ontlasting zijn bij het overwegen van een organische aandoening tekenen om op te letten.

2. Agressiviteit

Agressie of agonistisch gedrag bij huiskatten kan vele oorzaken hebben. Het is daarnaast noodzakelijk om als eigenaren voorbereid te zijn, omdat het zich meestal door aanvallend gedrag, zoals krabben of snuiven manifesteert.

Geïsoleerd agressief gedrag moet niet met gedragsstoornissen bij katten worden verward. Net als elk ander dier reageren katten negatief op agonistische stimuli, zoals invasie van territorium of persoonlijke ruimte. Om dit te vermijden, is het het beste om het dier te leren kennen, zodat zijn behoeften kunnen worden gerespecteerd.

3. Abnormale inname

Overmatige, te snelle of zelfs geen inname via de voeding kan een teken van een gedragsstoornis bij katten zijn. Het is belangrijk om rekening met de omgevingsomstandigheden te houden waarin de kat eet, zoals temperatuur of de aanwezigheid van andere dieren.

De hoeveelheid voer kan ook van belang zijn. Als de kat bijvoorbeeld op een bepaald moment in zijn leven echt honger heeft gehad, dan kan hij voedselangst hebben ontwikkeld. Aan de andere kant, als hij door een externe factor of ziekte aan stress lijdt, dan kan hij stoppen met eten.

4. Krabgedrag

Er moet onderscheid tussen typisch nagelslijpgedrag en krabmarkering worden gemaakt. Dit laatste wordt als een informatieve, in plaats van agressieve methode uitgevoerd om de eigen aanwezigheid van het individu in zijn territorium aan te geven.

Wanneer nagelmarkering dwangmatig wordt gedaan, dan kan dit een indicatie van gedragsstoornissen bij katten zijn. Je kunt ervan uitgaan dat je kat de behoefte voelt om die objecten te markeren die hij als zijn eigendom beschouwt en waarvan hij niet wil dat iemand het aanraakt, omdat hij gestrest is over zijn persoonlijke ruimte.

Het belang van hulp vragen bij gedragsstoornissen bij katten

Het leren kennen van de kat in je huis is essentieel om te weten wat normaal is en wat een aanwijzing voor de aanwezigheid van gedragsstoornissen bij katten kan zijn. Als pogingen om dit gedrag te verhelpen echter niet succesvol zijn, dan is het tijd om naar de dierenarts te gaan. Wellicht ook interessant voor jou

Wat de staart van een kat ons allemaal kan vertellen
My Animals
Lees het op My Animals
Wat de staart van een kat ons allemaal kan vertellen

Als je aandacht besteedt aan de taal van de staart van een kat kun je zien hoe het dier zich voelt en ernaar handelen. Hier volgen enkele aanwijzin...  • Chávez Contreras, G. (2016). Etología clínica veterinaria del gato: guía práctica de abordaje para médicos veterinarios. Ediciones Universidad Santo Tomás.

  • Bueno, Á. R. (2020). Etología felina: Guía básica sobre el comportamiento del gato (1.a ed.). Amazing Books.

  • Velásquez Pulgarin, A. F., Bernal Velasco, M. A., & Suarez Cárdenas, M. A. (2016, julio). Conductas estereotípicas y compulsivas en perros y gatos; diagnostico y tratamiento. Revista CENderos6. http://mail.cen.edu.co/investigacion/volumen6.pdf#page=10