Hoe je hond verwennen kan zorgen voor agressie

Het is een gegeven dat wanneer we ervoor kiezen om een nieuw huisdier te nemen, dat we voor hem zullen zorgen, van hem zullen houden en zullen genieten van zijn gezelschap
Hoe je hond verwennen kan zorgen voor agressie

Laatste update: 15 april, 2018

Psychologisch onderzoek vers van de pers heeft voor de nodige controversie gezorgd onder dierenliefhebbers. Een expertise-onderzoek claimt dat je hond verwennen en hen behandelen als menselijke wezens kan zorgen voor agressie. Daarnaast kan het zelfs hun mentale gezondheid schaden.

Wanneer wordt verwennerij te veel?

Extremen hebben eigenlijk nooit positieve gevolgen. Daarnaast is het een feit dat huisdieren behandelen als mensen schadelijk is voor zowel mens als dier. Je kunt je dan afvragen: hoe weten we dat we onze hond te veel verwennen? Wat is de meeteenheid? En wat is er eigenlijk mis mee?

Natuurlijk zijn er veel mensen die hun huisdier beschouwen als volledige leden van de familie. Zo lang het maar duidelijk is dat je hond een niet menselijk familielid is, kan dat iets heel positiefs zijn.

Er zijn echter een aantal prominente experts die claimen dat eigenaren vaak hun honden een superieure positie geven in de hiërarchie van het huishouden. Verwennerij of het buitensporig veel aaien van honden kan hier aan bijdragen.

Hond aaien kan zorgen voor verkeerde verhoudingen binnenshuis

Sommige deskundigen stellen dat je hond verwennen kan bijdragen aan hun eventuele agressie. Verwennen hoeft niet per se een slecht iets te zijn, als we maar voorkomen dat we onze hond vermenselijken. Dus, de vraag is: hoe veel verwennerij is te veel? En hoe kunnen we het meten?

Is er een verband tussen liefde en agressie?

Het spreekt voor zich dat om honden en mensen te laten samenleven op een gezonde manier, er bepaalde regels opgesteld en geïmplementeerd moeten worden.  Er circuleren theorieën dat het hebben van een goed getrainde hond afhangt van het behandelen van het dier als derderangsburger. Deze theorie lijkt echter te zijn verzonnen door iemand die nog nooit zijn leven heeft gedeeld met een hond. Verder lijkt diegene niet echt kaas te hebben gegeten van de realiteit van het hebben van een huisdier.

Het kan lastig zijn om te begrijpen dat sommige schijnbaar liefdevolle en goedbedoelde acties soms verkeerd zijn. Je hond op de bank laten bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat het dier agressiever wordt.

Mijn hond heeft jarenlang op de bank in mijn woonkamer geslapen terwijl ik sliep in mijn bed. Dit heeft er niet voor gezorgd dat ze denkt dat ze een menselijk familielid is, en ook is ze er niet agressief of ongehoorzaam door geworden.

Om maar even terug te komen op het leidende principe van het begin van dit artikel: alles met mate en ieder zijn eigen ding. Zeker als het aankomt op het “meten” van de hoeveelheid liefde die we onze huisdieren geven en we moeten besluiten of dit gepast of nuttig is.

Waarom willen we eigenlijk überhaupt huisdieren?

Niet iedereen wil huisdieren om dezelfde reden. Ook niet iedereen behandelt hen hetzelfde. Er zijn mensen die al hun liefde en energie aan hun huisdieren geven en hen het middelpunt van hun leven maken. Ze kleden hen aan en gebruiken ze in wezen als modeaccessoire. Het is onvermijdelijk dat dit een effect heeft op het gedrag van de hond. En niet te vergeten de fysieke en mentale gezondheid.

Maar als je al deze specifieke problemen overboord gooit, dan rest nog steeds de vraag: waarom kiezen mensen ervoor om een huisdier te hebben?

Je hond verwennen kan ervoor zorgen dat je minder wordt gezien als het alfa mannetje of vrouwtje. De vraag is dan in hoeverre we daadwerkelijk willen dat onze hond ons ziet als de leider van zijn roedel. In plaats daarvan kunnen we ook gewoon een lid van een andere soort zijn die graag liefde wil geven aan het dier, ervoor wil zorgen en het wil respecteren.

Je hond verwennen zonder hem te bederven of te vermenselijken

Je hond verwennen en aaien

Even voor de duidelijkheid: je hond verwennen of liefde tonen betekent niet automatisch dat je instemt met slecht gedrag van de hond.

Je hond verwennen staat niet gegarandeerd gelijk aan agressie. Zo lang we maar respectvol blijven ten opzichte van onze trouwe viervoeters en hun verlangens. In dat geval zou het eigenlijk het compleet tegenovergestelde effect moeten hebben.

Een dier dat zich geliefd voelt, zal zeker veel beter kunnen integreren in de familie dan een dier dat veel minder liefdevolle indicaties ontvangt over hoe hij zich op de juiste manier kan gedragen.

Sommige mensen vinden dat anderen hun honden veel te veel verwennen om zo tegemoet te komen aan hun eigen emotionele behoeften. Toch zou je ook kunnen zeggen dat een hond willen hebben alleen maar om te kunnen laten zien wie de baas is, misschien ook niet echt getuigt van psychologische gezondheid.