Karakteristieken van een alfa hond en dominante honden

Een dominante hond is niet gewelddadiger of agressiever, noch heeft hij meer de neiging om de roedel te terroriseren. Het is eerder zo dat hij degene is die waardevolle hulpbronnen zal vinden door gebruik te maken van zijn positie, niet door geweld.
Karakteristieken van een alfa hond en dominante honden

Laatste update: 04 juli, 2018

In harmonie samenleven en conflicten vermijden is hoe de natuur normaal werkt. In het dierenrijk zijn er controles die de balans in de groep bewaren. Alfa-dominantie en onderwerping zijn concepten die we soms kunnen horen over honden. Weten we wat een alfa hond is? En in hoeverre is het nuttig om dit te weten?

In de eerste plaats moeten we begrijpen wat het betekent voor een hond om dominant te zijn… Of beter, begrijpen wat het niet betekent. Een dominante hond is niet de meest gewelddadige of agressieve hond die de anderen in de roedel terroriseert.

Een dominante hond is wel degene die waardevolle hulpbronnen vindt. In de natuur betekent dit bijvoorbeeld voedsel en onderdak terwijl dit thuis een speeltje of favoriete plek kan zijn. Hiervoor maakt de alfa hond gebruik van zijn positie, niet van geweld.

Dominantie is een element van controle om op die manier de correcte groepsdynamiek te verkrijgen. Een dominante hond heeft de neiging om de alfa hond te zijn of de leider van de roedel waar hij in leeft. Het is dus belangrijk op te weten hoe ze zich gewoonlijk gedragen.

Een alfa hond is niet uit zichzelf agressief

Kenmerken van een dominante hond

Een alfa hond kan enkele van de volgende gedragingen vertonen:

 • Gromt om zich te laten gelden in bepaalde situaties, zoals wanneer hij voedsel of objecten opeist.
 • Probeert voedsel uit de handen van mensen te pakken voor ze het aan hem geven.
 • Staat erop dat zijn baas met hem speelt.
 • Gaat op mensen liggen, bespringt hen of berijdt geregeld hun benen.
 • Zal zijn baas verdedigen.
 • Duwt mensen als hij loopt of speelt.
 • Houdt de blik vast van mensen.
 • Sprint op het bed van zijn baas en is van streek als hij gedwongen wordt er af te gaan.
 • Blaft of gromt naar mensen, voornamelijk als hij bij zijn baasje is.
 • Claimt sommige plaatsen of meubilair in huis voor hemzelf.
 • Staat erop om voor zijn baas naar binnen of buiten te gaan of loopt voor hem.
 • Houdt er niet van om aan de riem gehouden te worden tijdens het wandelen.
 • Is de eerste die aan de deur is als een vreemde naar het huis komt.
 • Luistert niet naar bevelen.
 • Loopt voorop tijdens het wandelen en trekt aan de riem om te leiden.

Een alfa hond trainen

Om onze hond goed op te leiden moeten we zijn gedrag goed kennen. Zijn of haar graad van dominantie is essentieel in het vaststellen van de trainingsrichtlijnen.

Alfa honden kunnen getraind worden

Dominantie en onderwerping in de roedel is gezond, aangezien het ervoor zorgt dat er controle en balans bestaan in hun groep. Als het komt tot samenleven met mensen moeten we onze hond leren dat hij in de familie zich niet hoeft te verdedigen of hoeft te vechten voor wat hij nodig heeft.

Indien onze hond tekenen van dominantie vertoont zal de focus van de training liggen op het tonen aan je huisdier dat hij geen controle heeft over de groep. Als we hier niet tijdig mee beginnen dan kan dit later tot agressie leiden. Dit kan de relatie tussen de hond en het gezin ondraaglijk maken.

Te verwachten gedrag na het opleiden van een dominante hond

 • Na de training moet de hond luisteren naar bevelen.
 • Onze hond moet leren niet te grommen om voedsel te vragen of op te eisen. Zodra onze hond getraind is, zouden we moeten in staat zijn om zijn voedsel aan te raken of zelfs weg te nemen zonder dat hij agressief wordt.
 • Mensen moeten beslissen wanneer er wel en niet gespeeld wordt. Als het spel is om voorwerpen te vinden moet de hond ze brengen. Indien het spel een stoeipartij is moeten we de hond niet in de dominante positie laten.
 • Moesten we beslissen dat een hond bij ons in bed mag dan moet hij weten dat hij dat alleen mag doen als we dat zelf toe laten. Hij moet begrijpen dat dit niet een recht van hem is.
 • Als we door een deur gaan om naar binnen of naar buiten te gaan, moeten we hem leren om achter ons te blijven. Ook mag hij geen mensen duwen.
 • We mogen hem niet toestaan om onze maaltijd te onderbreken door naar ons te kijken of te smeken om eten. Zijn tijd en plaats voor maaltijden moeten vastgelegd zijn.
 • Je hond trainen zal hem tonen welke regels hij moet volgen. Zo zal hij leren wat zijn plaats is in het gezin bij wie hij woont.

Tot slot, nu we weten wat een dominante hond is, kunnen we onze hond leren hoe hij in harmonie kan samen leven binnen de roedel die onze familie voor hem is.  Wellicht ook interessant voor jou

Hoe je hond verwennen kan zorgen voor agressie
My Animals
Lees het op My Animals
Hoe je hond verwennen kan zorgen voor agressie

Psychologisch onderzoek vers van de pers heeft voor de nodige controversie gezorgd onder dierenliefhebbers. Een expertise onderzoek claimde dat je ... • Manteca, X. (2003): Etología clínica veterinaria del perro y del gato, 3ª Ed. Multimédica. Barcelona.
 • Sal, E., Rosas, M., Fernández, V., Lira, B., & Santiani, A. (2010). TIPO Y FRECUENCIA DE AGRESIVIDAD CANINA A HUMANOS EN PACIENTES DE UNA CLÍNICA VETERINARIA EN LIMA. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 21(1), 35-41.
 • Especialistas, A. A. D. V. E. (2019). Teoría de la dominancia en perros. Argos: Informativo Veterinario, (207), 78-78.
 • García-Belenguer, S., Palacio, J., Allepuz Palau, A., & Fuentes, N. (1999). Caso clínico: Agresividad por dominancia. Clínica veterinaria de pequeños animales, 19(4), 0243-248.