Ile zwierząt mogę legalnie mieć w domu?

16 sierpnia, 2019

Aby pomóc Ci zdecydować, jakie zwierzęta mieć w domu przeanalizujemy główne aspekty prawne i damy Ci kilka wskazówek, aby określić idealną liczbę zwierząt, które możesz adoptować legalnie na raz.

Smutna rzeczywistość porzuconych zwierząt czekających na adopcję może sprawić, że będziemy chcieli otworzyć im drzwi naszego domu. Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą adopcja. Musimy też wiedzieć ile zwierząt możemy legalnie mieć w domu.

Aby odpowiedzieć na to pytanie konieczne będzie uwzględnienie wytycznych prawnych Twojego kraju, a także własnych warunków mieszkalnych, aby móc zaoferować zaadoptowanym zwierzętom godne życie.

Ile zwierząt mogę mieć w domu?

Nie wszystkie kraje lub wspólnoty autonomiczne mają takie same wytyczne prawne dotyczące liczby zwierząt, które mogą mieszkać pod tym samym adresem. Co więcej, w wielu krajach nie jest to w ogóle regulowane przez prawo. Ale należy zachować zdrowy rozsądek w zakresie higieny i warunków sanitarnych.

Na przykład prawo dotyczące ochrony zwierząt w Argentynie nie określa liczby zwierząt, które może adoptować jedna osoba. Prawo to określa jedynie, że każde zwierzę musi żyć w godnych warunkach umożliwiających jego prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

W Hiszpanii, z kolei, każda wspólnota autonomiczna może określić we własnych rozporządzeniach optymalną liczbę zwierząt domowych, które mogą mieszkać w danej nieruchomości. Oznacza to, że w zależności od miejsca zamieszkania dana osoba może mieć więcej lub mniej zwierząt w swoim domu.

chłopiec z psami

Dlatego, aby dowiedzieć się, ile zwierząt możesz legalnie mieć w Twoim domu, najlepiej jest skonsultować się z przepisami obowiązującymi aktualnie w Twojej gminie. Aby przybliżyć Ci ten temat poniżej opiszemy, jak liczba zwierząt domowych jest prawnie regulowana w różnych regionach Hiszpanii.

Ile zwierząt domowych mogę legalnie mieć w Hiszpanii?

Jak widzimy, w Hiszpanii nie ma ustawy ramowej, która określałaby na poziomie krajowym liczbę zwierząt w domu. Dlatego obowiązkiem każdej gminy jest określenie liczby zwierząt uważanych za bezpieczne. I które mogą spokojnie współżyć w tej samej przestrzeni.

Należy również zauważyć, że ogólnie rzecz biorąc rozporządzenia miejskie mówią o psach i kotach i czasami biorą pod uwagę także ptaki domowe. Posiadanie egzotycznych zwierząt domowych jest zwykle bardziej złożonym zagadnieniem i jest określone przez inne przepisy.

Zależy od regionu

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Madrycie dana osoba może mieć do pięciu psów lub kotów w jednym mieszkaniu. Pod warunkiem, że każde zwierzę będzie żyło w optymalnych do rozwoju w tym środowisku warunkach. Mieszkanie musi być wolne od zagrożeń higienicznych i sanitarnych.

Ale jeśli przeanalizujemy rozporządzenie obowiązujące w Salamance dozwolone jest współistnienie tylko trzech kotów lub psów lub 10 ptaków w mieszkaniu. Rozporządzenie to określa również, że posiadanie zwierząt nie powinno powodować dyskomfortu lub zagrożeń dla zdrowia sąsiadów.

pies i kot a posiadanie ich legalnie

W niektórych społecznościach, na przykład w Murcji, istnieje zróżnicowanie liczby zwierząt, które można posiadać w zależności od rodzaju nieruchomości. W przypadku mieszkań miejskich tylko trzy koty lub trzy psy mogą przebywać pod tym samym adresem. Ale na terenach wiejskich można mieć do pięciu zwierząt domowych.

Jak ustalić, ile zwierząt mogę legalnie mieć w domu?

Oprócz znajomości obowiązującego prawa w miejscu zamieszkania bardzo ważne jest przeanalizowanie własnych warunków, aby określić, ile zwierząt możemy posiadać w domu. Choć napełnia nas radością, wychowywanie zwierząt wiąże się z wieloma obowiązkami, które oznaczają inwestowanie czasu, pracy i pieniędzy.

Dlatego przed podjęciem decyzji o przyjęciu nowego przyjaciela pod nasz dach należy zadać sobie pytanie, czy naprawdę mamy warunki niezbędne do zapewnienia mu zdrowego i szczęśliwego życia.

Przedstawimy Ci podstawowe wytyczne, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu liczby zwierząt w domu:

  • Miejsce: Twój dom jest przygotowany na przybycie innego zwierzęcia? Czy masz wystarczająco dużo miejsca, aby mogło ono rosnąć, poruszać się swobodnie i mieć autonomię?
  • Czas: Czy Twój styl życia i czas wolny pozwolą Ci na odpowiednie zajęcie się zwierzęciem? Będziesz miał czas, aby zapewnić odpowiednią opiekę Twojemu nowemu najlepszemu przyjacielowi i dotrzymać mu towarzystwa?
  • Możliwości finansowe: Czy jesteś przygotowany na pokrycie kosztów, aby zapewnić zdrowe i szczęśliwe życie zwierzętom? Czy możesz zapewnić mu pełne wyżywienie i odpowiednie leki w razie potrzeby?
  • Temperament Twoich zwierząt: Twoje zwierzęta są przyzwyczajone do przebywania w towarzystwie innych zwierząt? Czy są gotowe dzielić się swoim terytorium i wprowadzić do swojej rutyny nowego członka rodziny?

Zadając sobie te pytania z pewnością łatwiej będzie Ci ustalić, ile zwierząt możesz trzymać w domu. Nigdy też nie zapominaj, że Twoja miłość jest „niezbędnym składnikiem” zapewniającym Twoim pupilom optymalną jakość życia.

  • http://eresresponsable.es. Tenencia responsable de animales. Extraído de: http://eresresponsable.es/wp-content/uploads/2018/04/Gu%C3%ADa-Tenencia-Responsable.pdf
  • Cuidadoconelperro. 2015. Manual de tenencia responsable de mascotas. Extraído de: http://www.cuidadoconelperro.cl/wp-content/uploads/2015/08/Manual-TRM-WEB.pdf