Organizacja Animalove eksmitowana ze schroniska

W naszym dzisiejszym artykule opowiemy Wam o eksmisji organizacji zajmującej się ratowaniem zwierząt, noszącej nazwę „Animalove”. Niestety, jest to historia z gatunku tych smutniejszych.
Organizacja Animalove eksmitowana ze schroniska

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2018

Lubimy opisywać Wam piękne historie o dzielnych ludziach ratujących psy. Czasami jednak musimy dzielić się z Wami wiadomościami, które nie są aż tak dobre, takimi jak dzisiejsza. które nie są tak dobre, jak dzisiaj. W naszym dzisiejszym artykule opowiemy Wam o eksmisji organizacji zajmującej się ratowaniem zwierząt, noszącej nazwę „Animalove”. Niestety, jest to historia z gatunku tych smutniejszych.

Fundacja “Animalove” od ponad czterech lat zapewnia pomoc i opiekę dla bezpańskich zwierząt w Tabio w Kolumbii. Oferuje także schronienie dla ponad 350 psów i 30 kotów uratowanych z ulic miasta.

Prowadzone przez tę organizację schronisko zapewnia swoim podopiecznym opiekę weterynaryjną w przypadku, gdy zwierzę jest chore lub zostało zranione. Pracownicy schroniska zaszczepiają i sterylizują zwierzęta oraz znajdują dla nich kochające je rodziny.

Nakaz eksmisji dla organizacji zajmującej się ratowaniem zwierząt Animalove

Dyrektor Animalove, Johana Pérez, potwierdza, że organizacja uregulowała należność z tytułu opłat czynszowych za nieruchomość o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych.

Potwierdza również, że przez lata fundacja Animalove zainwestowała ponad 50 milionów kolumbijskich peso (co stanowi równowartość około 65 tysięcy złotych) po to, by fundacja mogła w pełni normalnie funkcjonować i realizować swoje cele statutowe.

Organizacja Animalove ma raptem 10 stałych pracowników. Wśród nich jest weterynarz odpowiedzialny za opiekę nad zwierzętami i dbający o dobry stan zdrowa oraz samopoczucie blisko 400 podopiecznych.

Sama organizacja jest fundacją typu non-profit, która ratuje psy i koty wałęsające się po ulicach miasta. Z wymienionych powyżej powodów trudno jest zatem zrozumieć, dlaczego burmistrz Tabio chciałby pozbyć się tak pożytecznej instytucji, jaką jest Animalove.

Schronisko dla zwierząt

Kilka lat temu Rada Miejska w Tabio poleciła fundacji Animalove zebranie podpisów od osób zamieszkujących bezpośrednią okolicę w celu uzyskania ich zgody na pełnienie swoich zadań statutowych w tej określonej lokalizacji.

Organizacja spełniła ten wymóg. Dysponuje obecnie dokumentem podpisanym przez wszystkich tych, którzy mieszkają w jej pobliżu.

Okoliczni mieszkańcy jednogłośnie wyrażają poparcie dla ich pracy. Ponadto sama fundacja jest legalnie zarejestrowaną instytucją, która działa od 2012 roku.

Szczegóły dotyczące eksmisji Animalove

Nakaz eksmisji wydany przez rząd opiera się o ogólnokrajowy Plan Zarządzania Terytorialnego. Plan ten nie uwzględnia wykorzystania gruntów do działań takich, jak ratowanie zwierząt przez fundacje niepaństwowe.

Organizacja Animalove, z pomocą prawnika, odwołała się od tej niekorzystnej dla siebie decyzji. Sąd jednak nie uwzględnił tego odwołania, a decyzja o zamknięciu schroniska dla zwierząt jest nadal aktualna.

Ponieważ nie jest to obiekt o charakterze komercyjnym, według przepisów prawa powinien być on w stanie nadal działać.

Argumentem przemawiającym na korzyść fundacji jest to, że nigdy władze nie otrzymały żadnych skarg dotyczących nadmiernego hałasu, ani też nieprzyjemnego zapachu dobiegającego ze schroniska. Zwierzęta będące pod opieką Animalove są naprawdę bardzo zadbane.

Pies ze schroniska

Według sekretarza burmistrza Tabio fundacja nie może kontynuować swojej działalności w tej konkretnej lokalizacji. A wszystko wynika rzekomo z tego, że nie spełnia ona wymogów dotyczących użytkowania gruntów. Ponadto władze uważają, że Animalove czerpie zyski ze schroniska dla zwierząt.

W oświadczeniach dla lokalnego radia gubernator stwierdził, że Animalove powinna być sama odpowiedzialna za przeniesienie swoich psów do innej lokalizacji. Jednocześnie łaskawie dodał, że władze dadzą jej wystarczająco dużo czasu, aby to zrobić w należyty sposób.

Pracownicy i wolontariusze organizują nawet specjalny maraton, którego celem jest zebrać fundusze i znaleźć nową lokalizację, do której organizacja Animalove mogłaby się przenieść.

W chwili obecnej proces ten ciągle trwa. Przedstawiciele fundacji szukają sposobów na uzyskanie porozumienia lub choćby przeniesienia zwierząt do nowej lokalizacji znajdującej się w tej samej gminie.

Źródło grafiki tytułowej: www.elheraldo.co