Kary za znęcanie się nad zwierzętami w Quito

25 maja, 2018
Kraj podejmuje znaczące kroki w walce ze znęcaniem się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami to tragiczne zjawisko występujące na całym świecie odkąd ludzie pojawili się na Ziemi. Jednakże dzięki nowoczesnym technologiom w komunikacji, znęcanie się nad zwierzętami coraz częściej jest szybko raportowane, a sprawcy ukarani.

Przełomy i porażki w walce o prawa zwierząt

Znęcanie się nad zwierzętami może przybierać różne formy, o czym wielokrotnie słyszymy. Często docierają do nas także wiadomości o różnych inicjatywach mających na celu ochronę niewinnych istot, jakimi są zwierzęta.

Ameryka Łacińska robi duże postępy w tej dziedzinie. Na przykład w Ekwadorze, ludzie obchodzą Dzień Żałoby Narodowej w odniesieniu do zwierząt. Tak było na przykład w przypadku suczki o imieniu Dulce, która padła ofiarą zoofilii.

Słoń znęcanie się nad zwierzętami

Przypadek zoofilii wywołał protesty w Quito i innych miastach Ekwadoru, podczas których wnioskowano o zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Łamiąca serce historia Dulce

Dulce została uratowana z dzielnicy La Ecuatoriana, położonej na południu Quito, przez członków Ekwadorskiej Fundacji ds. Ochrony Zwierząt (PAE). Podczas badania weterynarze zauważyli, że tkanki pochwy i odbytu były zupełnie zniszczone. Ponadto suczka była zagłodzona, na co wskazywały wystające kości.

Przeczytaj także:Wyjątkowa przyjaźń pomiędzy maltretowanymi psami

Weterynarze zdecydowali się na przeprowadzenie eutanazji, aby zwierzę uniknęło dalszego bólu. Niestety, próba odbudowania uszkodzonych tkanek tylko pogłębiłaby jej cierpienie.

Ekwador dąży do ulepszenia prawodawstwa regulującego kary za znęcanie się nad zwierzętami

Chociaż kodeks karny reguluje kwestie dotyczące kar za znęcanie się nad zwierzętami, ekwadorscy aktywiści domagają się, aby poczyniono postępy w sprawie sankcji Organic Law of Animal Welfare (LOBA).

Ten projekt ma na celu ustanowienie przepisów, które będą obejmowały prawa wszystkich zwierząt, nie tylko zwierząt domowych. Na przykład ma na celu uregulować następujące kwestie:

  • Wykorzystywanie zwierząt w występach publicznych.
  • Handel zwierzętami i ich wystawianie na sprzedaż.
  • Sekcja żywych zwierząt w celach badawczych.
  • Ochrona dzikich zwierząt żyjących w miastach.

Inicjatywa promuje również adopcję wcześniej wysterylizowanych zwierząt domowych.

Jaki jest obecny stan prawny?

Nowy kodeks pt. Comprehensive Criminal Organic Code zawiera dwa artykuły dotyczące kar za znęcanie się nad zwierzętami. Artykuł numer 249 gwarantuje karę od 50 do 100 godzin pracy społecznej dla każdego, kto poprzez działanie lub zaniechanie, uszkodzi, zrani lub naruszy fizyczną integralność zwierzęcia.

W przypadku śmierci zwierzęcia, ktokolwiek kto ją spowodował, zostanie skazany na 3 do 7 dni więzienia.

W artykule 250 znajdują się przepisy regulujące kary za walki psów. Osoby, które popełnią niżej wymienione czyny, zostaną skazane na karę więzienia w wymiarze od 7 do 10 dni:

  • Tresowanie lub zmuszanie psów do udziału w walkach.
  • Organizowanie, promowanie lub planowanie tego typu nielegalnych aktywności.

Jeśli psy zostaną okaleczone, zranione lub umrą, wymiar kary więzienia zwiększa się i wynosi od dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Zmiana poprzez edukację

Ponadto, w kilku ekwadorskich miastach, w tym w stolicy, istnieją lokalne zarządzenia miejskie nakładające kary za znęcanie się nad zwierzętami.

Ich stosowanie jest mocno egzekwowane w niektórych miejscach, podczas gdy w innych są one nieco łagodniejsze. W niektórych miastach nie ma bezpośrednich regulacji dotyczących kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Dzieci i zwierzęta

Istnieje również krajowa regulacja dotycząca posiadania psów, ale jak wskazuje jej nazwa, nie reguluje ona kwestii żadnych innych rodzajów zwierząt domowych.

Jednakże poza regulacjami prawnymi określającymi kary za znęcanie się nad zwierzętami, które można udoskonalić, należy narzucić fundamentalną zmianę paradygmatu. Edukacja ludzi, od wczesnego dzieciństwa, w szczególności powinna dotyczyć okazywania szacunku zwierzętom oraz przyrodzie w ogóle.