Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej: jak jest obchodzony?

Co roku w okresie od maja do czerwca obchodzone są trzy międzynarodowe daty, które przypominają o znaczeniu różnorodności biologicznej, oceanów i środowiska. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej: jak się go obchodzi?
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej: jak jest obchodzony?
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Napisane i zweryfikowane przez biologa Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Różnorodność biologiczna odnosi się do dużej liczby gatunków występujących na całym świecie. Pojęcie to obejmuje zarówno rośliny i zwierzęta, jak i mikroorganizmy, takie jak bakterie i pierwotniaki. Jednakże działalność człowieka doprowadziła do stopniowego zaniku tej różnorodności istot żywych, co w dłuższej perspektywie może powodować złożone problemy. Ludzie wykorzystują zasoby naturalne swojego środowiska, aby przetrwać i rozwijać się. W związku z tym utrata różnych gatunków ma ogromny wpływ na jakość życia ludzi. Aby uświadomić społeczeństwu jego znaczenie, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Czytaj dalej to miejsce i odkryj, jak obchodzona jest ta data.

Jak doszło do międzynarodowego dnia różnorodności biologicznej?

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został wybrany z okazji podpisania Konwencji o różnorodności biologicznej. Traktat ten był omawiany podczas konferencji ONZ w sprawie środowiska (1992), znanej również jako „szczyt ziemi”.

W dokumencie tym 196 krajów zobowiązało się do podjęcia różnych działań na rzecz ochrony przyrody i jej zasobów.

Porozumienie to weszło w życie 29 grudnia, więc właśnie tę datę wybrano na ustanowienie międzynarodowego dnia różnorodności biologicznej. Obawiano się jednak, że obchody końca roku przyćmią tę uroczystość. Z tego powodu, władze przeanalizowały możliwość zmiany dnia w celu uatrakcyjnienia imprezy.

Na walnym zgromadzeniu w 2000 r. ustalono ostateczną datę: międzynarodowy dzień różnorodności biologicznej będzie obchodzony co roku 22 maja. Dzięki temu społeczność międzynarodowa przypomina sobie o jej długofalowych celach dbania o przyrodę. Ponadto w populacji tworzona jest świadomość znaczenia istot żywych w ich codziennym życiu.

Jak chronisz przyrodę?

Faktem jest, że ludzie muszą eksploatować zasoby, które mają wokół siebie. Z tego powodu, nie można zabronić ludziom pozyskiwania środków do życia ze zwierząt lub roślin. Podobnie nie da się utrzymać obecnego konsumpcjonizmu społeczeństwa. Oba aspekty powodują szereg sprzeczności dla władz, utrudniając osiągnięcie konsensusu.

Na szczęście istnieje środek, na którym społeczeństwo może uzyskać niezbędne zasoby bez narażania integralności przyrody. Nazywa się to zrównoważonym rozwojem, który definiuje się jako zdolność do zaspokojenia potrzeb teraźniejszości, bez narażania zasobów przyszłych pokoleń.

Koncepcja ta była niezbędna do opracowania Konwencji o różnorodności biologicznej, w której kraje uznały, że jest to najlepszy model rozwoju na przyszłość. Ponadto w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała Agendę 2030, która zawiera 17 celów zmierzających do osiągnięcia globalnego zrównoważonego rozwoju (SDG).

Motyl koncept natury

Wszystko to zaowocowało różnymi prawami ukierunkowanymi na ochronę i pielęgnację przyrody. Podobnie dzisiaj eksploatacja fauny i flory jest regulowana, aby zapobiec degradacji środowiska. Dzięki temu staramy się utrzymać wspólne zaangażowanie, które pozwoli uniknąć problemów niedoboru zasobów w przyszłości.

Jak obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej?

Każdego roku wybierany jest konkretny temat do planowania działań na Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Na przykład prowadzona jest kampania obejmująca filmy wideo, konferencje i warsztaty, których celem jest podniesienie świadomości w społeczeństwie. Ponadto aktorzy polityczni każdego kraju organizują własne programy, aby wzmocnić działania tego dnia.

Rok 2020: nasze rozwiązania są w naturze

W 2020 roku hasłem obchodów było „nasze rozwiązania są w naturze”, podkreślając potrzebę budowania przyszłości, w której żyjemy w zgodzie ze środowiskiem. Dzięki temu ma na celu znalezienie punktu pośredniego, który zaspokoi potrzeby społeczeństwa bez narażania ekosystemu. Umacnia również ideę, że ludzie są częścią natury, a nie są od niej oddzieleni.

Rok 2021: Jestem częścią rozwiązania

Tematem, który został wybrany na 2021 r., było „Jestem częścią rozwiązania”. Podkreśla potrzebę działania na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W ten sposób miało to sprawić, że społeczeństwo poczuje się jako kluczowy czynnik, który pozwoli zmienić kierunek świata. Ponadto skupiono się na tym, aby każda drobna akcja była ważna i niezbędna do osiągnięcia celu.

Jak mogę świętować Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej?

Aby wesprzeć ten ruch, wystarczy wykonywać drobne czynności w swoim domu. Na przykład posortuj śmieci, poddaj recyklingowi butelki, ogranicz (lub całkowicie zatrzymaj) spożycie mięsa, nie nadużywaj transportu samochodowego i unikaj zanieczyszczania środowiska. Choć wydaje się to mało, jeśli wszyscy podejmą działania w tym samym czasie, może to mieć ogromny wpływ na społeczeństwo.

Konsumpcjonizm na świecie

Nie wystarczy nie zanieczyszczać. Niezbędne jest zmniejszenie kosztu ekosystemu środków produkcji, co dzieje się, gdy nie konsumuje się nadmiernie towary, które wymagają więcej zasobów, takich jak mięso.

Każdy dzień to dzień ochrony

Pamiętajcie, że walka o ochronę przyrody to zadanie, które dotyczy nas wszystkich, bo to Ona zapewnia utrzymanie do życia, które znacie. Z tego powodu, lepiej świętować międzynarodowy dzień różnorodności biologicznej małymi akcjami, które generują zmianę, a nie czekać na działania organizacji zewnętrznych i polityków na szczeblu międzynarodowym.

Ponadto nie trzeba czekać na konkretny dzień, aby uszanować ekosystem i zmniejszyć swój własny ślad zanieczyszczenia. Nieważne, jak mały może się wydawać: każdy wkład jest niezbędny, jeśli chcemy osiągnąć równowagę z tym, co nas otacza. Obecnie każdy dzień naszego życia powinien celebrować bioróżnorodność dbając o środowisko.

To może Cię zainteresować ...
Zachowanie różnorodności biologicznej a gatunki zwierząt
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Zachowanie różnorodności biologicznej a gatunki zwierząt

Zachowanie różnorodności biologicznej od lat stanowi poważny problem. W artykule odpowiadamy na pytanie, czy wszystkie zwierzęta są do niej niezbęd...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w serwisie My Animals są udostępniane w celach informacyjnych. Nie mogą zastąpić diagnozy, porady czy leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym weterynarzem.