Żółwie w Hiszpanii - poznaj tę ciekawą populację

25 Luty, 2020
Hiszpania jest krajem europejskim o największym bogactwie gatunków i populacji żółwi. Jeśli chcesz poznać żółwie hiszpańskie, w tym artykule pokażemy Ci najciekawsze okazy.
 

Hiszpańską populację żółwi można uznać za niewielką w porównaniu z dużą liczbą gatunków występujących w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Indie. Jednak w Europie, żółwie w Hiszpanii należą do najbogatszych grup gatunków. Ich populacje bardzo dobrze się zachowały, a niektóre z nich są nawet dość liczne.

Chcesz więc zobaczyć, jak sobie żyją żółwie w Hiszpanii? Koniecznie przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł.

Żółwie w Hiszpanii

Jakie żółwie żyją współcześnie w Hiszpanii?

Na terenie Hiszpanii jest w sumie pięć rodzin, z których wszystkie są zaliczane do cryptodiros. Rodziny te obejmują 11 różnych gatunków, wśród których dominują żółwie błotne i żółwie morskie. W sumie są to:

  • Dwa gatunki żółwi lądowych: żółw śródziemnomorski (Testudo graeca) i żółw grecki (Testudo hermanni).
  • Cztery gatunki błotne: żółw hiszpański (Mauremys leprosa) i żółw błotny we wszystkich jego formach, którymi są Emys orbicularis occidentalis, Emys orbicularis fritzjuergenobsti i Emys orbicularis hispánica.
Żółw
Źródło: http://www.zoologicoelbosque.com/
  • Pięć gatunków żółwi morskich: żółw zielony (Chelonia mydas), Karetta (Caretta caretta), żółw skórzasty (Dermochelys coriacea), żółw zatokowy (Lepidochelys kempii) i żółw szylkretowy (Eretmochelys imbricata).
 

Jego rozmieszczenie na terenie Hiszpanii uwarunkowane jest zróżnicowaniem fauny iberyjsko-balearskiej i fauny kanaryjskiej.

Gdzie możemy spotkać żółwie w Hiszpanii?

Rozmieszczenie żółwi w Hiszpanii

Gatunki morskie skolonizowały wszystkie morza hiszpańskie, ale są one liczniejsze w Morzu Śródziemnym. Półwysep i Baleary nie posiadają gatunków endemicznych. Innymi słowy, to, co znajdziemy na Majorce, można znaleźć w północno-wschodniej części półwyspu. Tak jest w przypadku żółwia śródziemnomorskiego lub żółwia greckiego.

Żółwie w Hiszpanii na wyspach kanaryjskich
Na Wyspach Kanaryjskich można jednak znaleźć tylko gatunki morskie, ponieważ żółwie słodkowodne lub lądowe nie występują na tych szerokościach geograficznych.

Występowanie według regionów

Jeśli chodzi o występowanie regionalne, obszary o największej liczbie gatunków pokrywają się z obszarami chronionymi i często w pobliżu ujść rzek. Sprzyja to obecności żółwi morskich i utrzymuje bogactwo populacji żółwi błotnych.

Żółw błotny
Źródło: https://www.ecoticias.com/
 

Regiony o najwyższej gęstości gatunkowej to:

  • Park Narodowy Doñana w Andaluzji.
  • Naturalny Park delty Ebro w Katalonii.
  • Północno-wschodnia część Katalonii.

Charakter strefy wilgotnej reprezentowany przez Doñana i Delta Ebro, wraz z jej cechami charakteryzującymi park, to dwa istotne elementy ochrony gatunków żółwi w Europie.

Czy w Hiszpanii są obszary bez żółwi?

Brak tych zwierząt na niektórych obszarach terytorium kraju należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia:

  • Fakt. W niektórych z tych obszarów potwierdzono, że nie ma żółwi. Trudne warunki klimatyczne nie pozwalają na przetrwanie tych zimnokrwistych istot.
  • Domysł. Nie stwierdzono istnienia żółwi w danej lokalizacji z powodu braku badań herpetologów.

Przykłady

W Galicji dobrze znane populacje żółwi hiszpańskich są teraz spotykane w dolnym basenie Miño, kiedy teoretycznie warunki temperaturowe nie są dla nich optymalne. Podkreśla to teorię, że w rzeczywistości brakuje badań w terenie, a nie zwierząt. Jednak w przypadku katalońsko-aragońskich Pirenejów brak żółwi jest niewątpliwie spowodowany geografią górską.

Na południowym zachodzie półwyspu znajdują się najliczniejsze kolonie w Hiszpanii. Dzieje się tak dzięki współistnieniu dwóch gatunków żółwi błotnych na ogromnych obszarach. Obejmują one prowincje Huelva, Cádiz, część Sewilli, Kordoby, Cáceres i Toledo oraz praktycznie całe Badajoz i Ciudad Real.

Pięć małych żółwi
Źródło: https://serbal-almeria.com/
 

W Almerii i Murcji zaobserwujemy obecność największej populacji żółwi śródziemnomorskich w całej Hiszpanii, a zwłaszcza w Sierras de Almenara. Jeśli chodzi o autonomiczne miasta Ceuta i Melilla, znaleziono tam tylko jeden gatunek, żółwia hiszpańskiego. Generalnie uważa się za możliwe, że w tych rejonach istniały także żółwie śródziemnomorskie.

Jako podsumowanie, należy zaznaczyć że Hiszpania jest europejskim krajem o największym bogactwie gatunków i populacji żółwi wraz z mokradłami.

  • Merchán Fornelino M, Martínez Silvestre A. Tortugas de España. Madrid: Antiquaria; 1999.